10 tijdvakken van de commissie-De Rooy

Bij het geschiedenisonderwijs op de basisschool staat het verhaal van de geschiedenis centraal. Bijvoorbeeld belangrijke personen en gebeurtenissen worden in een breder kader geplaatst. Begin 20e eeuw werd besloten door de commissie-Van Rooy tot het verdelen van de geschiedenis in 10 tijdvakken. 

Jagers en boeren prehistorie tot 3000 v.Chr.
Grieken en Romeinen oudheid 3000 v.Chr. tot 500 n.Chr.
Monniken en ridders vroege middeleeuwen 500 tot 1000
Steden en staten hoge en late middeleeuwen 1000 tot 1500
Ontdekkers en hervormers renaissancereformatieontdekkingsreizen 1500 tot 1600
Regenten en vorsten Gouden Eeuw 1600 tot 1700
Pruiken en revoluties verlichting 1700 tot 1800
Burgers en stoommachines industrialisatie 1800 tot 1900
Wereldoorlogen eerste helft 20e eeuw 1900 tot 1950
Televisie en computer tweede helft 20e eeuw 1950 tot heden