15 juni jarig: Cornelis de Witt

Portret van Cornelis de Witt op het schilderij 'Allegorie op de Tocht naar Chatham' van Cornelis Bisschop (1668)

Als broer van de machtigste politicus van het land groeit hij zelf ook uit tot een vooraanstaand persoon. Als de Nederlandse Republiek tijdens het rampjaar van 1672 echter in gevaar komt, wordt ook hij een doelwit van de Oranjegezinden, die een terugkeer van de stadhouder eisen. Cornelis de Witt werd geboren op 15 juni 1623. Lees verder

David Livingstone: verkenner van Centraal-Afrika

'David Livingstone bekeert de inboorlingen' LMS, ca 1900

Ontdekkingsreizen – Wanneer men aan Europeaanse reizigers in Afrika denkt, is David Livingstone een bekende naam. Deze Schot ging naar Afrika om inheemse stammen tot het christendom te bekeren, maar was daarnaast een ontdekkingsreiziger die op jacht ging naar de oorsprong van de Nijl.

Lees verder

Michiel Adriaenszoon de Ruyter: Schrik van de Oceaan

'Portret van Michiel de Ruyter' door Ferdinand Bol, 1667

Michiel Adriaenszoon de Ruyter is een van de bekendste zeehelden uit de geschiedenis van de Republiek. Vanwege zijn belangrijke overwinningen in de drie Engelse oorlogen staat hij bovendien bekend als de grootste admiraal uit zijn tijd. De mannen onder zijn bevel noemden hem liefkozend Bestevâer (grootvader), terwijl hij onder zijn vijanden beter bekend stond als Michiel de Ruyter: Schrik van de Oceaan. Lees verder

Oorsprong en tradities van Hemelvaartsdag

       25 mei
Oorsprong en tradities van Hemelvaartsdag

Op de veertigste dag van de Wederopstanding van Jezus vindt de viering van Hemelvaartsdag plaats. Hiermee wordt herdacht dat Christus is opgevaren naar de Hemel en zijn plaats heeft ingenomen naast God. Volgens de oude bronnen vind de feestdag al zijn oorsprong bij de eerste apostelen, maar in de loop der eeuwen zijn er nog aardig wat tradities toegevoegd aan Hemelvaartsdag. Lees verder

Legende van koning Arthur

       22 mei
'De Dood van Koning Arthur' door James Archer (19e eeuw)

Maandagmysterie – Tot op de dag van vandaag kent vrijwel iedereen het verhaal van koning Arthur, althans een versie van het verhaal. Er zijn in de geschiedenis namelijk voortdurend dingen aangepast, toegevoegd en weggelaten in het verhaal over deze mysterieuze koning en zijn ronde tafel.
Lees verder

Is Marco Polo in China geweest?

Is Marco Polo  in China geweest?

Ontdekkingsreizen – De Netflix-serie ‘Marco Polo’ die eind 2014 in première ging, liet de kijker door Polo’s ogen China en het hof van de Khan ontdekken. Onder historici bestaat er al eeuwenlang discussie over de vraag of Marco Polo daadwerkelijk naar het Verre Oosten reisde. Professor Hans Ulrich Vogler is ervan overtuigd, zo zet hij uiteen in zijn boek Marco Polo was in China.

Lees verder

6 mei jarig: Maximilien de Robespierre

Anoniem portret van Robespierre

“Deze man is gevaarlijk, want hij gelooft in alles wat hij zegt,” aldus revolutionair Maribeau over Robespierre. Aanvankelijk kenmerkte ‘deze man’ zich onder andere door zijn felle afkeer van de doodstraf. Later ontketende hij echter een schrikbewind over Frankrijk en liet hij tienduizenden tegenstanders executeren. Robespierre werd geboren op 6 mei 1758. Lees verder

Niccolò Machiavelli: Geestelijk vader van ‘De Vorst’

Nicollo Machiavelli

“Voor een dergelijk grote naam is geen enkele eulogie voldoende eer”, aldus de grafsteen van Niccolò Machiavelli in de Santa Croche kerk te Florence. Aanvankelijk probeert de Florentijn middels militaire hervormingen zijn stad van de ondergang te redden, maar als dit mislukt legt hij zich toe op het schrijven van politieke traktaten. In zijn meest invloedrijke werk, Il Principe, toont Machiavelli zich een groot voorstander van de ‘realpolitik’. Lees verder