Geschiedenis van studentenblad Propria Cures
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

Steeds meer jongens en meisjes krijgen de gelegenheid te debuteren en hun boek op de tv en in interviews te verkopen omdat ze een spannend leven of een mooi gezicht hebben

Met dit statement maakt het Amsterdamse studentenblad Propria Cures duidelijk dat het in de Nederlandse literatuurwereld steeds minder draait om kwaliteit. Tijdens het Bal der Geweigerden in Paradiso werd op initiatief van Propria Cures de ‘Zwarte Bladzij’ uitgereikt aan Arnon Grunberg, omdat die het ‘meest overschatte boek van het jaar’ zou hebben geschreven. Het literair-satirische tijdschrift is één van de oudste studentenweekbladen van Nederland.

Propria Cures werd opgericht door leden van het Amsterdams studentencorps, vanwege de onvrede over de inspiratieloosheid die de bestaande universiteitsblaadjes kenmerkte. Zo verscheen op 21 januari 1890 het eerste nummer van Propria Cures, dat ‘zorg voor je eigen zaken’ betekent. De redactie opende deze eerste uitgave met de hoogdravende woorden: ‘Een bijzondere plaats zal ons blad innemen in de Nederlandsche Studentenpers’. In de beginjaren profileerde het populaire Propria Cures zich met veel bevlogen polemieken als een libertijnse, tegendraadse en satirische spreekbuis voor het Amsterdamse corps.

In de eerste helft van de 20e eeuw ontwikkelde Propria Cures zich langzaam maar zeker tot een uitgesproken socialistisch studentenweekblad. Vanaf de jaren ’20 werd in toenemende mate aandacht geschonken aan literatuur en film en gedurende de jaren ’30 overheerste een antinazistische stellingname. Tussen 1941 tot 1945 was het blad verboden door de Duitse bezetter, maar na de oorlog volgde een bloeiperiode en werd Propria Cures ondergebracht bij de Algemene Studenten Vereniging Amsterdam (ASVA).

Propria Cures raakte in het verleden meerdere malen in opspraak, vanwege artikelen waarin lasterende en pretentieuze uitspraken niet werden geschuwd. Het ‘blad voor vrijdenkers’ uitte kritiek op de Vijftigers, maakte de jonge Harry Mulisch belachelijk en publiceerde artikelen die nergens anders in geplaatst mochten worden, zoals een omstreden artikel over de overleden paus Pius XII in 1958. Zeven jaar later kreeg Propria Cures een boete van honderd gulden opgelegd wegens godslastering, nadat in een artikel Jezus was omschreven als een ‘door actieve zelfstudie opgeklommen timmermanszoon’. Vanwege ongeregeldheden binnen de ASVA is de uitgave van ‘PC’ sinds 1970 in handen van Stichting Propria Cures en vaart het als ‘literair-satirisch’ blad een onafhankelijker koers.

Op vrijdag 15 maart 2013 werd op initiatief van de redactie van Propria Cures voor het eerst de Zwarte Bladzij uitgereikt. Arnon Grunberg nam de bedenkelijke prijs in ontvangst voor zijn boek De man zonder ziekte, tijdens het Bal der Geweigerden. Dit is de tegenhanger van het Boekenbal, dat diezelfde avond het startschot vormde voor de jaarlijkse Boekenweek.

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

Bronnen

– Trouw, Grunberg is winnaar meest (…), 15-3-2013 

– Trouw, Satirisch Studentenweekblad Propria Cures (…), 13-8-2005

– DBNL, Een geschiedenis van Propria (…), 1990

Propria Cures

 

Afbeelding

– Nationaal Archief, Propria Cures, red. Marcel (…), 19-8-1988

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone