De hamer en sikkel verschenen voor het eerst in het logo van de RSFSR. (Bron: Wikimedia Commons)
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+1Pin on Pinterest0Email this to someone

De hamer en sikkel verdwijnen uit ons partijlogo. Ik wil de partij omvormen tot een moderne linkse partij

Aldus partijleider Pierre Laurent van de Franse Communistische Partij (PCF). De PCF-voorzitter van Parijs, Dang Tran, is het echter oneens met dit besluit. Volgens hem zijn de hamer en sikkel een icoon van verzet en moet het daarom gehandhaafd blijven als logo van de PCF. De hamer en sikkel zijn vooral bekend als symbool voor het communisme.

De hamer en sikkel werden wereldwijd bekend toen ze in gekruiste vorm gebruikt werden tijdens de Russische Revolutie van 1917. Een groep radicale communisten pleegde in het najaar van 1917 een staatsgreep en Lenin kwam aan de macht. Hij beloofde het volk voedsel en vrede en kwam op voor arbeiders en boeren. De hamer en sikkel werden het embleem van zijn nieuwe Russische Socialistische Federatieve Sovjet Republiek (RSFSR). De hamer en sikkel zijn niet uitsluitend voorbehouden aan communistische landen. In 1919 verschenen de symbolen namelijk los van elkaar in de poten van de adelaar op het Rijkswapen van Oostenrijk.

De hamer en sikkel hebben, los van andere connotaties, beide wel een duidelijke betekenis. De hamer representeert de arbeider, de sikkel de boer. Door ze gekruist af te beelden, zoals in het communistische logo, symboliseren ze de eenheid van arbeider en agrariër, samen in verzet tegen grootgrondbezitters en kapitalisten. In 1922 verscheen het symbool op de vlag van de Sovjet-Unie. De oorsprong van de kleur rood op de achtergrond ligt vermoedelijk in de Franse Revolutie, waar de kleur de betekenis ‘macht aan het volk’ had gekregen. 

Na de val van de Sovjet-Unie is de kleur rood kenmerkend gebleven voor socialistische partijen en groeperingen. Ook de hamer en sikkel zijn nog vaak in gebruik als logo voor communistische organisaties. De PCF wil nu echter af van het logo en zich zo meer profileren als een moderne linkse partij. Om de internationale gedachte van het communisme uit te dragen zal in het nieuwe logo de tekst ‘Europees links’ komen te staan, aldus PCF-partijleider Laurent

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+1Pin on Pinterest0Email this to someone
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+1Pin on Pinterest0Email this to someone

Bronnen

– NOS.nl, PCF verder zonder (…), 11-02-2013

– Histotheek, Russische Revolutie 1917 (…)

– Symbolen & Tekens, Hamer en sikkel (…)

– Militair.net, Hamer en sikkel (…)

– Marcello Flores, Het Communisme, (Aartselaar 2007)

 

Afbeelding

Wikimedia Commons, Russian (…)

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+1Pin on Pinterest0Email this to someone