Kamerleden ontlenen hun belang aan hun politieke functioneren, ze zijn volksvertegenwoordiger. In het verleden zaten daar soms vreemde vogels tussen, ze hadden curieuze karaktereigenschappen, een niet-alledaagse loopbaan of een bijzondere levenswandel. In deze serie een elftal vergeten volksvertegenwoordigers. De portretten in de Curiositeitenkamer zijn geschreven door medewerkers van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. 

Kom in actie voor het Centrum Parlementaie Geschiedenis (CPG)!

Kom in actie voor het Centrum Parlementaie Geschiedenis (CPG)!

O P R O E P – Het kabinet bedreigt het voortbestaan van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis met het voornemen de subsidie volledig te stoppen. Het CPG is een uniek, nationaal onderzoeksinstituut op het gebied van de recente parlementaire geschiedenis en algemeen erkend expertisecentrum voor journalisten, politici en ambtenaren. Lees verder

Kees de jongen in de Tweede Kamer

Pedagoog/schrijver Theo Thijssen, Amsterdam jaren '30. (Bron Nationaal Archief)

Theodorus Johannes (Theo) Thijssen zat van 1933 tot 1940 in de  Tweede Kamer voor de SDAP. Natuurlijk sprak deze oudonderwijzer  voornamelijk over onderwijszaken. Lees verder

De langstzittende ‘generaal’

L.F. Duymaer van Twist, belangrijk lid van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) (Bron Nationaal Archief)

Helemaal vergeten is Lodewijk Franciscus Duymaer van Twist nog niet, fier prijkt zijn naam nog altijd bovenaan de lijst van langstzittende Kamerleden. De kans lijkt klein, dat iemand zijn record, 44 jaar en negen maanden, zal breken. Wat deed Duymaer van Twist, bijgenaamd ‘Duympie’, in die lange periode tussen 1901 en 1946 in de Kamer? Lees verder

Harry van der Putt: Eindhovense sigarenfabrikant

    10 april
Harry van der Putt: Eindhovense sigarenfabrikant

De Eindhovense sigarenfabrikant Harry van der Putt zat van 9 mei 1933 tot 1 juni 1939 voor de Rooms-Katholieke Staatspartij in de Tweede Kamer, het was de tijd van het Kamerlidmaatschap als deeltijdbaan. Lees verder

Roestam Effendi, eerste allochtone parlementariër

    21 maart
Effendi Roestam

Roestam Effendi was de eerste Indonesische-allochtone parlementariër in Nederland en wel voor de CPH, die in 1935 haar naam in Communistische Partij Nederland veranderde. Lees verder

De politiek in met idealen – Jacques de Milliano

    12 maart
Jaques de Milliano - Artsen zonder grenzen - Nationaal Archief

Jacques de Milliano was bekend als medeoprichter en voorzitter van de Nederlandse hulporganisatie Artsen zonder Grenzen. Eind 1997 werd hij als nummer acht op de kandidatenlijst van het CDA gezet. Lees verder

Zeepziedend Kamerlid

    21 februari
Zeepziedend Kamerlid

Katholieke politiek begint voor velen met priester-politicus Herman Schaepman, die in 1901 de leider werd van rooms-katholieke Kamerfractie. Zijn voorganger F.Th.J.H. Dobbelmann is in de parlementair-historische vergetelheid weggezakt. Toch is zijn persoon om meer dan één reden interessant. Lees verder

Harm Wiersma: een wereldkampioen in de Kamer

    6 februari
Wiersma (Bron: Openbaar Bestuur)

In maart 2002 presenteerde Pim Fortuyn, de politiek leider van de Lijst Pim Fortuyn (LPF), zijn kandidatenlijst. Op nummer 18 prijkte zesvoudig wereldkampioen dammen, de Fries Harm Wiersma (Leeuwarden, 1953). Lees verder