De Canon van Nederland

De canon van Nederland is een overzicht van belangrijke historische gebeurtenissen, personen, teksten, kunstwerken en voorwerpen uit de geschiedenis van Nederland. Aan de hand van dit overzicht is een ontwikkeling van Nederland in de loop der eeuwen te zien.

De canon van Nederland bestaat uit 50 onderwerpen uit de Nederlandse cultuur en geschiedenis.

1 ... Hunebedden Vroege landbouwers (ca. 3000 voor Christus
2   De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld (47 – ca. 400)
3   Willibrord Verbreiding van het Christendom 658 – 739
4   Karel de Grote Keizer van het avondland 742 – 814
5   Hebban olla vogala Het Nederlands op schrift ca. 1100
6   Floris V Een Hollandse graaf en ontevreden edelen 1254 – 1296
7   De Hanze Handelssteden in de Lage Landen 1356 – ca. 1450
8   Erasmus Een internationaal humanist 1466-1536
9   Karel V De Nederlanden als bestuurlijke eenheid 1500 – 1558
10   De Beeldenstorm Godsdienststrijd 1566
11   Willem van Oranje Van rebelse edelman tot ‘vader des vaderlands’ 1533 – 1584
12   De Republiek Een staatkundig unicum 1588 – 1795
13   De Verenigde Oost-Indische Compagnie  Overzeese expansie 1602 – 1799
14   De Beemster Nederland en het water 1612
15   De Grachtengordel Stadsuitbreidingen in de zeventiende eeuw 1613 – 1662
16   Hugo de Groot Pionier van het moderne volkenrecht 1583 – 1645
17   De Statenbijbel Het boek der boeken 1637
18   Rembrandt De grote schilders 1606? – 1669
19   De Atlas Maior van Blaeu De wereld in kaart 1662
20   Michiel de Ruyter Zeehelden en de brede armslag van de Republiek 1607 – 1676
21   Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw 1629-1695
22   Spinoza Op zoek naar de waarheid 1632 – 1677
23   Slavernij Mensenhandel en gedwongen arbeid in de Nieuwe Wereld ca. 1637 – 1863
24   Buitenhuizen Rijk wonen buiten de stad 17e en 18e eeuw
25   Eise Eisinga De Verlichting in Nederland 1744 – 1828
26   De Patriotten  Crisis in de Republiek 1780 – 1795
27   Napoleon Bonaparte  De Franse tijd 1769 – 1821
28   Koning Willem I  Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1772 – 1843
29   De eerste spoorlijn De versnelling 1839
30   De Grondwet De belangrijkste wet van een staat 1848
31   Max Havelaar Aanklacht tegen wantoestanden in Indië 1860
32   Verzet tegen kinderarbeid De werkplaats uit, de school in 19e eeuw
33   Vincent van Gogh De moderne kunstenaar 1853 – 1890
34   Aletta Jacobs Vrouwenemancipatie 1854 – 1929
35   De Eerste Wereldoorlog Oorlog en neutraliteit 1914 – 1918
36   De Stijl Revolutie in vormgeving 1917 – 1931
37   De crisisjaren Samenleving in depressie 1929 – 1940
38   De Tweede Wereldoorlog Bezetting en bevrijding 1940 – 1945
39   Anne Frank Jodenvervolging 1929 – 1945
40   Indonesië Een kolonie vecht zich vrij 1945 – 1949
41   Willem Drees De verzorgingsstaat 1886 – 1988
42   De watersnood De dreiging van het water 1 februari 1953
43   De televisie De doorbraak van een massamedium vanaf 1948
44   Haven van Rotterdam Poort naar de wereld vanaf ca. 1880
45   Annie M.G. Schmidt Tegendraads in een burgerlijk land 1911 – 1995
46   Suriname en de Nederlandse Antillen Dekolonisatie van de West vanaf 1945
47   Srebrenica De dilemma’s van vredeshandhaving 1995
48   Veelkleurig Nederland De multiculturele maatschappij vanaf 1945
49   De gasbel Een eindige schat 1959 – 2030?
50    Europa Nederlanders en Europeanen vanaf 1945