Dossier middeleeuwen

De middeleeuwen is de benaming voor het tijdvak uit de Westerse geschiedenis tussen het einde van de oudheid en het begin van de vroegmoderne tijd. Hoewel er onder historici onenigheid bestaat over de precieze afbakening van de periode, worden de middeleeuwen traditioneel gesitueerd tussen de 5e en de 15e eeuw.

De middeleeuwen begonnen met de val van het West-Romeinse Rijk, die definitief bewerkstelligd werd met de plundering van Rome in 476. De daaropvolgende periode is verder onderverdeeld in drie periodes, te weten de vroege middeleeuwen (500-1000), de hoge middeleeuwen (1000-1250) en de late middeleeuwen (1250-1500). Met de opkomst van het humanisme en de renaissance in de 14e  en 15e eeuw kwam er een einde aan de middeleeuwen en begon de nieuwe tijd.

 

Artikelen over de Middeleeuwen