Kort voor de bevrijding droppen geallieerde vliegtuigen voedselpakketten boven de bezette delen van Nederland. (Bron: Nationaal Archief).
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

In de maanden voor de bevrijding van Nederland op 5 mei 1945 maakten de inwoners van de niet-bevrijde delen een moeilijke tijd door. Voedseltransporten waren namelijk door de bezetter geblokkeerd. Daarom besloten de geallieerden in het voorjaar van 1945 een dropping op te zetten om de honderdduizenden Nederlanders in het westen te voorzien van voedsel, kleding en andere hulpgoederen.

De bevrijding van Nederland was begonnen met een opmars van Britse en Amerikaanse troepen in Limburg op 17 september 1944. Zowel vanuit de lucht als met een grondoffensief werd met Operatie Market Garden geprobeerd de belangrijkste bruggen te veroveren. Dit geallieerde offensief strandde echter bij Arnhem. De geallieerden hadden toen al wel een deel van Noord-Brabant, Limburg en Gelderland veroverd. De rest van Brabant en Limburg volgde kort daarna. De rest van Nederland bleef echter nog een tijd bezet door de Duitsers. Op 17 september 1944 begon eveneens een spoorwegstaking van het Nederlandse spoorwegpersoneel.

Hongerwinter

Waarschijnlijk als straf voor de staking blokkeerden de Duitsers alle voedseltransporten naar het westen van Nederland. Ook schepen konden door de strenge winter van 1944 niet op de bevroren rivieren varen, met de Hongerwinter als gevolg. De geallieerden begonnen op 8 februari 1945 een tweede offensief. Door de felle tegenstand van de bezetter liep het offensief uit op een uitputtingsslag. Uiteindelijk bereikten de geallieerden op 10 maart 1945 de Rijn.

Voedseldroppings

In de tussentijd werden er onder de noemer ‘Operatie Manna’ door de geallieerde troepen voedseldroppings gedaan om de ergste honger te stillen. Op de foto zien we enkele Rotterdammers vanaf het dak van hun huis zwaaien naar geallieerde vliegtuigen, die in april 1945 voedselpakketten lieten vallen boven de nog bezette steden van Nederland. De pakketten waren verpakt in juten zakken en bestonden gedeeltelijk uit ingeblikte groenten en vlees, biscuits en eierpoeder. In Leiden, Den Haag, Gouda en Rotterdam kwamen de pakketten terecht.

Uiteindelijk duurde het tot 5 mei 1945 voor de Duitsers capituleerden en heel Nederland bevrijd was. In Hotel de Wereld in Wageningen ondertekende de Duitse bevelhebber Blaskowitz de overgave. In de dagen daarna maakten de geallieerde soldaten op feestelijke wijze hun intocht in de Nederlandse steden, waar ze juichend onthaald werden.

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

Bronnen

– Nationaal Archief, Operatie Manna (…)

– Nationaal Historisch Museum, Hongerwinter in Utrecht (…)

– Tweedewereldoorlog.nl, Bevrijding (…)

– Nieuwsdossier.nl, Nederland bevrijd! (…), 18-09-2006

 

Afbeelding

– Nationaal Archief, Voedseldroppings boven Rotterdam (…), 1945

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone