Mein Kampf en het Westland regiment
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

De Duitse deelstaat Beieren gaat het boek van Adolf Hitler, Mein Kampf, opnieuw uitgeven. Dit wordt de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat het boek wordt gdedrukt in Duitsland. Eerder wilde een Britse uitgever het boek al uitbrengen, maar dat werd verboden.

Hitler schreef zijn boek tijdens zijn gevangenschap in 1924 en de eerste uitgave verscheen in 1925. Van het boek gingen miljoenen exemplaren over de toonbank, ook in Nederland. Op de foto zien we één van de mannen van het SS-regiment Westland, die op zijn kamer de Nederlandse vertaling ‘Mijn Kamp’ van Mein Kampf leest in 1940. Als Nederlandse titel overwoog uitgever George Kettmann eerst nog de vertaling ‘Mijn strijd’. Toch koos hij destijds voor het woord ‘kamp’, omdat de klank ervan al bij voorbaat elke twijfel uitsloot of men wel met hét boek van de Duitse Führer te maken had, aldus Kettmann.

Het Westland regiment bestond voornamelijk uit Nederlanders, die allen vrijwillig in Duitse dienst traden en lid werden van de Waffen-SS. Anton Mussert, leider van de NSB, was het hier aanvankelijk niet mee eens. Hij dacht dat de SS de zelfstandigheid van Nederland zou bedreigen. De SS dreigde hem echter te vervangen door de prominente NSB-er Meinoud Rost van Tonningen, die de SS wel goed gezind was. Hierop  draaide Mussert bij en riep hij de Nederlanders zelfs op om dienst te nemen. Ook zag Mussert mogelijkheden voor Nederland om, als de Sovjet Unie en Groot-Brittannië eenmaal verslagen waren, een actieve rol op zich te nemen in de opbouw van het ‘nieuwe Europa’. Hiervoor moest een nieuw Nederlands leger tot stand komen, en hij riep vanaf 1941 de NSB leden dan ook op om dienst te nemen bij het Westland regiment, dat onder andere meevocht tijdens operatie Barbarossa, de Duitse aanval op de Sovjet Unie.

Als Beieren Mein Kampf nu opnieuw wil drukken, zal het op moeten schieten. Omdat het boek in 1925 hier voor het eerst werd uitgegeven heeft de deelstaat de rechten in handen, maar deze lopen af in 2015.

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone