De wereld van de VOC Nationaal Archief
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

Tot en met 7 januari 2018 is in het Nationaal Archief in Den Haag de tentoonstelling De wereld van de VOC te zien. Het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) is al jaren een van de populairste archieven bij onderzoekers uit binnen- en buitenland. Voor het eerst brengt het Nationaal Archief topstukken uit het VOC-archief samen in één tentoonstelling.

De bezoeker gaat op ontdekkingsreis langs bijzondere kaarten, scheepsjournalen, brieven en tekeningen uit 200 jaar geschiedenis van wat de eerste multinational in de wereldgeschiedenis wordt genoemd. Tegenover het succesverhaal staan ook verhalen over roof, geweld, gruwelijkheden en onderdrukking.

De wereld van de VOC

Op 20 maart 1602 verlenen de Staten-Generaal een aantal voorrechten aan de nieuw opgerichte VOC. Ze doen dat in een zogenoemd ‘octrooi’ (concessie, zouden wij nu zeggen). De VOC krijgt daarmee het alleenrecht om namens Nederland handel te drijven met een gebied dat min of meer de halve wereld bestrijkt: vanaf Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika naar het oosten tot aan de westkust van Amerika; het beslaat dus behalve de oostkust van Afrika, heel Azië en Oceanië. Bovendien krijgt de VOC het recht om verdragen te sluiten met staten binnen haar octrooigebied, forten te bouwen, legers en vloten te onderhouden en zo nodig oorlog te voeren. De organisatie die hiervoor nodig is, is zonder meer indrukwekkend te noemen. De Compagnie is een stimulans geweest voor de scheepsbouw, de productie van kaarten en de positie van de Nederlandse Republiek in de wereld.

Persoonlijke verhalen

In de tentoonstelling brengen persoonlijke verhalen de VOC-tijd tot leven. Schrijvers Nelleke Noordervliet en Ramsey Nasr kruipen in de huid van onder andere een gouverneur-generaal, een grootaandeelhouder, een dominee en een koopman. Auteur Michel Ketelaars laat zien dat de VOC niet alleen een mannenaangelegenheid was. Op 14 mei vertelt hij in het Nationaal Archief in Den Haag over de rol van vrouwen bij de VOC. De verhalen van thuisblijvende zeemansvrouwen komen aan bod, maar ook van ‘zieleverkoopsters’ en avonturiersters die verkleed als man aan boord gaan van de VOC-schepen.

Voorouders bij de VOC

Op de honderden VOC-schepen die Nederland verlieten, varen zo’n miljoen opvarenden mee. Veel Nederlanders hebben dan ook een voorouder die in dienst is geweest van de Compagnie. Voor de tentoonstelling zijn tien van deze nakomelingen geïnterviewd over hun voorouders en hen gevraagd wat het VOC-verleden nu voor hen betekent. Korte filmpjes van een nakomeling van medeoprichter van de VOC, Willem van Loon, en nakomelingen van tot slaaf gemaakte Cornelis Valentijn worden in de tentoonstelling en op de website getoond. Ook bezoekers kunnen in de tentoonstelling op zoek gaan naar hun eigen VOC-voorouders.

Gelijktijdig met de tentoonstelling De wereld van de VOC verschijnt bij uitgeverij WBooks Het Grote VOC Boek, een rijk geïllustreerde VOC-geschiedenis.

Vrouwen bij de VOC

Michel Ketelaars vertelt over ‘Vrouwen en de VOC’. Bezoek de lezing op zondag 14 mei 2017 in het Nationaal Archief.
Tijd: 13.00 – 14.00 uur
Kosten: € 10,- inclusief entree De wereld van de VOC en koffie/thee.

Aanmelden kan hier

Nationaal Archief

Prins Willem-Alexanderhof 20, Den Haag
Direct naast Den Haag Centraal Station
www.gahetna.nl/voc

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

Afbeelding

Anne Reitsma Fotografie

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone