Welke mannen zetten hun stempel op hun tijd? In de rubriek ‘Invloedrijke mannen’ licht IsGeschiedenis wekelijks één machthebber, godsdienstige of geleerde uit die duidelijk zijn naam heeft verbonden aan het verloop van de wereldgeschiedenis. 

Ramses II: Grote Voorouder van Egypte

Ramses II verslaat de Nubiërs

Dichtbij Caïro is deze week een groot faraobeeld gevonden. Het zou gaan om een beeld van de farao Ramses II. De vindplaats is nabij de oude stad Heliopolis, waar Ramses tempels bouwde. Ramses II wist tijdens zijn lange regeerperiode van 66 jaar de vrede in het Egyptische rijk te herstellen en de Egyptische cultuur te verrijken. Op het moment dat hij overlijdt, zijn vrijwel alle inwoners van Egypte geboren onder zijn heerschappij, waardoor Ramses de Grote bekend kwam te staan als ‘De Grote Voorouder’. Lees verder

Karl Marx: Grondlegger van het communisme

Muurschildering 'El hombre en cruce de caminos' met in de rechterbovenhoek Karl Marx

“Hij was de meest gehate en belasterde man van zijn tijd. Regeringen, absolute zowel als republikeinse, wezen hem uit, maar hij schoof dat alles opzij. Zijn naam zal door de eeuwen voortleven en zo ook zijn werk”, aldus Friedrich Engels na het overlijden van Karl Marx. Door zijn radicale gedachtegoed leidde Marx een onrustig en bewogen leven, maar middels de publicatie van Das Kapital legde hij wel de grondslag voor het moderne communisme. Lees verder

Galileo Galilei: Vader van de moderne astronomie

'Galileo en Viviani' door Tito Lessi (1892)

In de vroege ochtend van dinsdag 5 juli is de ruimtesonde Juno bij de planeet Jupiter aangekomen. De sonde gaat onderzoek doen naar de atmosfeer van de planeet en zal ook bepalen of Jupiter een harde kern heeft of een kern die uit gas bestaat. In 1610 ontdekte Galileo Galilei met zijn telescoop als eerste onderzoeker de vier grootste manen van Jupiter, welke tegenwoordig te boek staan als de Galileïsche manen: Io, Europa, Ganymedes en Callisto. Wie was Gallileo Gallilei en wat heeft hij in zijn leven bereikt?  
Lees verder

5x John: Piraten, meesterdichters en vogeltekenaars

5x John: Piraten, meesterdichters en vogeltekenaars

Biografie-n-1001-511x350-470x322John heeft zijn plek in de geschiedenis veroverd. Piraat John Hawkins zowel als wereldberoemd dichter John Donne. IsGeschiedenis besloot het levensverhaal van 5 invloedrijke Johns uit te lichten. Een overeenkomst tussen al deze Johns? Het zijn avonturiers pur sang Lees verder

John Lloyd Stephens: ontdekker van de Mayacultuur

John Lloyd Stephens: ontdekker van de Mayacultuur

Samen met zijn compagnon Frederick Catherwood heeft John Lloyd Stephens een belangrijke rol gespeeld in de wereldwijde interesse voor de Mayacultuur. Gedurende zijn leven reisde Stephens de wereld rond en publiceerde verschillende boeken over zijn reizen. Mede door zijn ontdekkingen werd hij de eerste directeur van de Panama Railroad en was hij daar tot zijn dood de stuwende kracht achter. Lees verder

John Cabot: ontdekkingsreiziger in dienst van Engeland

John Cabot: ontdekkingsreiziger in dienst van Engeland

Geboren in Italië als Giovanni Caboto werd hij onder de naam John Cabot een belangrijke Engelse ontdekkingsreiziger. Net als andere Italiaanse ontdekkingsreizigers was Cabot in dienst van een ander land. Op zoek naar een snelle route naar de Aziatische landen dacht hij die in 1497 bereikt te hebben. In plaats daarvan werd hij de eerste Europeaan na de Vikingen die Noord-Amerika (her)ontdekte. Lees verder

David Livingstone: verkenner van Centraal-Afrika

'David Livingstone bekeert de inboorlingen' LMS, ca 1900

stempels-themamaanden-ig-zomer-opreisWanneer men aan Europeaanse reizigers in Afrika denkt, is David Livingstone een bekende naam. Deze Schot ging naar Afrika om inheemse stammen tot het christendom te bekeren, maar was daarnaast een ontdekkingsreiziger die op jacht ging naar de oorsprong van de Nijl.

Lees verder

Memento Glorie: zeehelden op rijm gezet.

Memento Glorie: zeehelden op rijm gezet.

ThemamaandZeevarendeNatieBij een waterland hoort een vloot. Bij concurrentie hoort oorlog. Bij oorlog horen helden. Een dergelijke gedachtegang leidde tot de verering van een aantal zeelui als zeehelden. Talloze gravures, rijmpjes en liedjes getuigen van deze verering. Binnen de Zeevarende Natie-themamaand mag de bezongen blauwgeruite kiel van De Ruyter en de Zilveren Vloot van Piet Hein niet ontbreken.

Lees verder