Portret van John Stuart Mill, Seven Oaks Philosophy
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

John Stuart Mill is een Britse filosoof en politiek econoom. Hij is een belangrijke denker binnen het utilitarisme. Tevens is Mill van invloed op de ontwikkeling van andere politieke en economische ideeën, zoals het liberalisme. John Stuart Mill werd geboren op 20 mei 1806 te Londen.

John Stuart Mill is de zoon van James Mill en Harriet Barrow. Zijn vader was een onbekend schrijver toen John geboren werd, maar kon na publicatie van een boek over de Britse East India Company bij de East India Company komen werken. In de vrije tijd die James Mill had onderwees hij zijn zoon. John kreeg thuis les en leerde al vroeg Grieks en Latijn. Op zijn veertiende verjaardag had hij geruime kennis van de klassieke talen, geschiedenis, logica, wiskunde en economische theorieën.

James Mill ontwikkelde samen met Jeremy Bentham het utilitarisme en wilde ervoor zorgen dat zijn zoon de ideeën van het utilitarisme kon doorzetten als Bentham en hijzelf overleden waren. Het utilitarisme woog de morele waarde van een handeling af aan de gevolgen die het had voor het algemeen nut. Op 20-jarige leeftijd kreeg John een zenuwinzinking, die hij in zijn in 1873 gepubliceerde autobiografie weet aan zijn intensieve studie. Toen hij hersteld was van zijn mentale problemen, begon John na te denken over wat er beter kon aan de utilistische theorieën van zijn vader en Jeremy Bentham.

John concludeerde dat het binnen de utilitaristische theorie te weinig aandacht was voor emotionele aspecten en ging daarom op zoek naar een nieuwe filosofie die de positieve punten van het utilitarisme gebruikte. In 1859 publiceerde hij het boek Over vrijheid waarin hij schreef over het belang van het individuele vrijheid. Dit idee is nauw verbonden met het liberalisme.

In 1851 trouwde John met Harriet Taylor, die hij al 21 jaar kende. Zij was nog getrouwd toen de twee elkaar ontmoetten, waardoor zij pas huwden nadat haar eerste man overleed. John Stuart Mill was een voorvechter van vrouwenrechten. In De onderwerping van de vrouw redeneerde hij waarom vrouwen gelijke rechten moesten krijgen. John Stuart Mill stierf op 8 mei 1873 te Avignon.

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

Bronnen

Biography, John Stuart Mill

Library of Economics and Liberty, John Stuart Mill (1806-1873)

Parlement & Politiek, John Stuart Mill

Stanford Encyclopedia of Philosophy, John Stuart Mill

Wikipedia, John Stuart Mill

 

Afbeelding

Seven Oaks Philosophy, John Stuart Mill

Leestips-boeken

 

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone