Dossier Nieuwe Tijd (1500-1800)

Met de vroegmoderne tijd wordt de periode bedoeld die volgde op de middeleeuwen en duurde tot het einde van de 18e eeuw of het uitbreken van de Franse Revolutie (1789). De periode wordt ook wel ‘Ancien Régime’ genoemd. Lees in het Dossier ‘ Nieuwe tijd’ alle basisinformatie over deze periode.

Kenmerkend voor de vroegmoderne periode zijn de ontdekkingsreizen van Europa, die haar de machtspositie in de wereldhandel- en politiek opleverden. Het is een tijd van ‘ontdekkers en hervormers’, ‘regenten en vorsten’ en ‘pruiken en revoluties’. Verder passeren de reformatie, verlichting, kolonisatie, revoluties, nationale staten en Europese- en Godsdienstoorlogen de revue.