Mein Kampf
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

De in 2016 uitgekomen ‘de kritische versie’ van Mein Kampf behaalt groot succes in Duitsland. Doordat het auteursrecht na 70 jaar was vervallen, ontstond de mogelijkheid om het boek opnieuw uit te geven. Adolf Hitler schreef Mein Kampf tijdens zijn gevangenschap in 1924. Het boek beschrijft zijn idealen voor het Derde Rijk.

Weimar Republiek

Na de Eerste Wereldoorlog was Duitsland veranderd van een keizerrijk (1871-1918) in een democratische republiek, de Weimar Republiek. Deze democratie was instabiel en Duitsland kende een onrustig binnenlands klimaat. Adolf Hitler, een vooraanstaand figuur in de nationaal-socialistische beweging de NSDAP, pleegde al in 1923 een staatsgreep: de zogenaamde Putsch. De staatsgreep mislukte en Hitler werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden.

Het schrijven van Mein Kampf

Tijdens zijn gevangenschap werkte hij zijn visies op de geschiedenis en de maatschappij uit op papier. Medeveroordeelde Rudolf Hess hielp hem bij het schrijven. Nadat Hitler op 20 december 1924 was vrijgelaten bracht hij het eerste deel van zijn werk uit, met de titel ‘Een afrekening’. Een tweede deel volgde in 1926, getiteld ‘De nationaal-socialistische beweging’. Oorspronkelijk had Hitler een andere titel bedacht voor zijn werk, namelijk: ‘Viereneenhalf jaar strijd tegen leugens, domheid en lafheid’. De twee delen tezamen werden uiteindelijk uitgegeven als Mein Kampf.

Antisemitisme

In de tekst zette Hitler onder andere zijn theorie uiteen over rassensuperioriteit. Het Germaanse volk zou, op basis van sociaal-darwinistische principes, het beste uit de overlevingsstrijd komen. Joden moesten het ontgelden. Het boek zit vol haat jegens hen.

Lebensraum

Hitler zag allerlei Joodse complotten en schetste zichzelf als voorstander van een gewelddadig antisemitisme. Door het boek heen lezen we ook over Hitler’s visie op het Duitse nationalisme. In zijn ogen moest Duitsland uitbreiden naar het oosten, om meer ‘lebensraum’ te verkrijgen. Dit is één van de hoofdredenen waarom Hitler later de Sovjet Unie aanviel.

Het verdrag van Versailles

Ook verdedigde Hitler in het boek de dolkstootlegende dat Duitsland door landverraders de Eerste Wereldoorlog verloor. Hij speelde in op het Verdrag van Versailles, dat een immense schadeclaim op de Duitse natie had gelegd als boete voor de Eerste Wereldoorlog. Volgens Hitler werd het herstel van de Duitse glorie zowel door dit verdrag, als door de joden, gedwarsboomd.

De uitvoering van Mein Kampf

Als dictator bracht Hitler de ideeën die hij in Mein Kampf uiteenzette in de praktijk. Hij startte de Tweede Wereldoorlog om het grondgebied van de Duitse natie te vergroten en hij begon in de jaren veertig met het uitroeien van het Joodse volk. Dit deed hij door Joden te deporteren naar concentratiekampen en ze vervolgens systematisch te vergassen.

Auteursrechten

Na de oorlog werden de rechten van Mein Kampf door de geallieerden toegedeeld aan de deelstaat Beieren. Dit was de plek waar Hitler had vastgezeten en het boek had geschreven. De deelstaat heeft geprobeerd om de heruitgave te voorkomen, maar in 2015 zijn hun auteursrechten vervallen. Hiermee kregen uitgevers vrij spel, 70 jaar na het overlijden van Adolf Hitler. Hiervoor was uitgave van het boek verboden; wat in Nederland nog steeds geldt.


Dit artikel is in een bijgewerkte versie.

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

Bronnen:

NOS.nl Mein Kampf

Afbeeldingen:

flickr.com Mein Kampf

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone