De Hoekse en Kabeljauwse twisten: Holland in strijd

De Hoekse en Kabeljauwse twisten: Holland in strijd

    23 december 2016

De strijd tussen de Hoeken en Kabeljauwen, twee groepen binnen het Hollandse graafschap, begon in 1350. Het conflict zou, met tussenpozen, bijna anderhalve eeuw duren. De meest bekende figuur binnen het conflict is Jan van Schaffelaar. Lees verder

Alle wegen leiden naar Rome

Alle wegen leiden naar Rome

       23 december 2016

‘Alle wegen leiden naar Rome’, het is een bekende uitdrukking in onze taal. De uitspraak verwijst naar de macht van het oude Rome, en de uitgebreide wegennetwerken van het Romeinse Rijk. Een groep designers zocht uit of alle wegen ook daadwerkelijk naar Rome leiden. Lees verder

Het kerstverhaal in historisch perspectief

Het kerstverhaal in historisch perspectief

       22 december 2016
De meesten van ons kennen ongetwijfeld het kerstverhaal. Jozef en Maria trekken naar Bethlehem. Maria staat op het punt om geboorte te geven aan Jezus, maar alle herbergen zitten vol. Uiteindelijk krijgen zij een plaats in een stal toegewezen, waar Maria Jezus ter wereld brengt. Enkele herders komen naar de stal om het pasgeboren kind te aanschouwen. De Drie Wijzen komen geschenken aanbieden aan het kindeke Jezus. In dit artikel wordt gekeken naar het kerstverhaal. Is dit in historisch perspectief te plaatsen? Lees verder
Geschiedenis van de Kerstborrel

Geschiedenis van de Kerstborrel

       22 december 2016

Vorige week begon ik enthousiast te brainstormen over de uitwerking van het onderwerp: de Kerstborrel. Een jaarlijkse traditie waarbij de alcohol rijkelijk vloeit en de sappigste verhalen naar boven komen en blijven (“weet je nog vorig jaar tijdens de kerstborrel…?”). Lees verder

Nederlanders in Amerika

Nederlanders in Amerika

Het sociale en intellectuele leven van de Nederlandse bovenlaag speelde zich niet af aan grote vorstenhoven – zoals in Spanje en Frankrijk – maar in koopmanshuizen in de steden. Burgerlijke deugden als eenvoud, nuchterheid en spaarzaamheid werden hoog geacht, ook bij de elite. Een ander belangrijk kenmerk van de Nederlander was verdraagzaamheid. Men had geen erg sterk ontwikkeld nationaal zelfgevoel en ook op religieus gebied was men behoorlijk tolerant. De kerk was ondergeschikt aan de staat en de meeste van diens vertegenwoordigers hadden niet veel zin om niet-Protestanten te vervolgen. Pragmatisme was belangrijker dan ideologie. Lees verder

Het IJzerkoekenoproer in Coevorden

Het IJzerkoekenoproer in Coevorden

          22 december 2016

Twintig gemeenten gaan tijdens de jaarwisseling op bepaalde plaatsen een vuurwerkverbod instellen om vuurwerkoverlast tegen te gaan. Discussies rondom overlast met Oud en Nieuw is niets nieuws. Ook in het Coevorden van 1770 hield men zich bezig met het verbod op een ‘bron van overlast’ rondom de jaarwisseling: het uitdelen van ijzerkoeken op Nieuwjaarsdag. De plaatselijke overheid verbood deze traditie, en niet zonder gevolgen. Er brak een waar oproer uit.

Lees verder

Joods feest van Chanoeka

Joods feest van Chanoeka

             21 december 2016

De meesten zijn gewend om 31 december met oliebollen en vuurwerk klaar te zitten om het nieuwe jaar in te gaan. Binnen het jodendom ziet de decembermaand er echter iets anders uit. Het Joodse nieuwjaar valt bijvoorbeeld meestal in september en de belangrijkste gebeurtenis in december is Chanoeka. Dit ‘feest van de lichtjes’ wordt elk jaar wordt gevierd om de herinwijding van de Tempel in 165 voor Christus te herdenken. Lees verder

Nur ad-Din

Nur ad-Din: licht van het geloof

       21 december 2016

Zo goed als heel Aleppo is terug in de handen gevallen van de Syrische regering. In de stad geldt nu een staakt-het-vuren. De troepen van Assad hebben jarenlang gestreden met rebellengroepen om het oostelijke deel van Aleppo terug te veroveren. Inmiddels hebben zij dit doel bijna bereikt. Eén van deze rebellengroeperingen is de Islamitische groep Harakat Nour al-Din al-Zenki, vernoemd naar atabeg Nur ad-Din. Nur ad-Din regeerde over de Syrische provincie in het rijk van de Seltsjoeken van 1146 tot 1174. Lees verder