Vladimir Lenin

 

Vladimir Lenin (Nationaal Archief)

 

“Soms heeft de geschiedenis een duwtje nodig.” Met zijn revolutionaire activiteiten vormde Lenin een drijvende kracht achter de ontwikkeling van Rusland. Met zijn rol in de Oktoberrevolutie en de daaropvolgende terreur legde hij de basis voor het Russische communisme. Vladimir Lenin werd geboren op 22 april 1870.

 

Marxisme

Vladimir Iljitsj Oeljanov werd geboren op 22 april 1870 in de Russische stad Simbirsk. Hij groeide op in een aristocratische familie, een feit dat later door veel socialistische biografieën over zijn leven verzwegen zou worden. Na de terechtstelling van zijn broer Aleksandr, die verdacht werd van betrokkenheid bij een samenzwering tegen tsaar Alexander III in 1887, radicaliseerde Oeljanov. Zo raakte hij tijdens zijn studentenperiode vertrouwd met het marxisme en was hij regelmatig betrokken bij politieke protesten.

 

Van Oeljanov naar Lenin

Als schuilnaam voor zijn politieke activiteiten koos Oeljanov voor ‘Lenin’. Er bestaan verschillende theorieën over de oorsprong van dit pseudoniem, maar het meest waarschijnlijk is dat de naam afgeleid is van de rivier de Lena. Hij koos deze naam als tegenhanger van zijn politieke opponent Georgi Plechanov, die zijn pseudoniem ‘Volgin’ had vernoemd naar de rivier de Volga. In 1895 werd Lenin wegens zijn revolutionaire activiteiten opgepakt en verbannen naar Siberië. Vlak voor zijn verbanning trouwde hij met nog snel met Nadezjda Kroepskaja, zodat zij hem kon vergezellen tijdens zijn verbanning.

 

Bolsjewieken en mensjewieken

Uiteindelijk besloot Lenin Rusland te ontvluchten en kwam hij terecht in Londen, waar hij tijdens het congres van de Russische Sociaaldemocratische Arbeiderspartij betrokken raakte bij een breuk in de partij. Lenin en zijn aanhangers, de bolsjewieken, geloofden in een revolutie door het proletariaat, terwijl de mensjewieken juist meenden dat het verzet in gang gezet moest worden door de burgerij.

 

Februarirevolutie en Oktoberrevolutie
Aanvankelijk leken de mensjewieken gelijk te krijgen, want na de Februarirevolutie van 1917 nam de middenstand de macht over. Met hulp van het Duitse leger wist Lenin echter ook terug te keren in Rusland, waarop hij met zijn ‘Aprilstellingen’ opriep tot de oprichting van een socialistische regering. Op 27 oktober 1917 pleegden de bolsjewieken daarop een staatsgreep, de zogeheten Oktoberrevolutie, en riepen zij Lenin uit tot de nieuwe leider.

 

Russische Burgeroorlog (1917-1923)

In die functie kreeg hij echter te maken met groot verzet van de mensjewieken en tsaristen, die hem niet accepteerden als leider. Het grootste gedeelte van zijn premierschap was Lenin dan ook bezig met het onderdrukken van de politieke onrust, die resulteerde in de Russische Burgeroorlog (1917-1923). Uiteindelijk wist hij, door de inzet van grootschalige terreur, het verzet grotendeels weg te nemen en de basis te leggen voor het communisme in Rusland. Vladimir Lenin overleed op 21 januari 1924 aan de gevolgen van een beroerte.

Geschiedenis van de Cheka

Soviet Cheka

Op 20 december 1917 wordt de Cheka opgericht, de eerste veiligheidsdienst van de Sovjet Unie en de voorloper van de KGB. Lees verder

Leon Trotski ‘uitgewist’ door Jozef Stalin

       27 maart 2013
Leon Trotski ‘uitgewist’ door Jozef Stalin

Op 20 maart 1920 gaf Vladimir Lenin een bevlogen toespraak op het plein voor het Bolshoi theater in Moskou, waarmee hij de toegestroomde menigte enthousiast maakte voor de strijd tegen Polen. Hoewel zijn rechterhand, Leon Trotski, tijdens deze speech vlakbij Lenin stond, is hij op deze foto nergens te bekennen. De reden hiervoor moet gezocht worden in de verregaande propagandamaatregelen van zijn aartsrivaal Jozef Stalin. Lees verder

Symbolische betekenis van de hamer en sikkel

    12 februari 2013
De hamer en sikkel verschenen voor het eerst in het logo van de RSFSR. (Bron: Wikimedia Commons)

De hamer en sikkel verdwijnen uit ons partijlogo. Ik wil de partij omvormen tot een moderne linkse partij

Lees verder

Persoonlijkheidsculten rond de leiders van de Sovjet-Unie

       28 november 2012
Standbeeld van Lenin in Sint Petersburg (Foto: Adam Jones adamjones.freeservers.com)

De PVV in Drenthe noemt de plaatsing van een tien meter hoog beeld van Vladimir Lenin in Assen ‘schandalig’. Het beeld wordt daar geplaatst ter promotie van de tentoonstelling ‘De Sovjet Mythe’ in het Drents Museum. Het standbeeld van Lenin stond eerder in Oost-Duitsland, waar het deel uitmaakte van de persoonlijkheidscultus rond de Sovjet-leider. Deze culten namen vooral in de eerste helft van de 20e eeuw een enorme omvang aan. Lees verder

Geschiedenis van de term ‘kameraad’

       22 augustus 2012
Geschiedenis van de term ‘kameraad’

Hoe kameraard Roemer de zaag in uw kapitaal gaat zetten

Lees verder

Dood en begrafenis van Lenin

    5 juli 2012
Dood en begrafenis van Lenin

“Een lichaam moet worden begraven in de grond.”

Lees verder

22 april jarig: Vladimir Lenin

    22 april 2012
Lenin achter zijn bureau, 1917

“Soms heeft de geschiedenis een duwtje nodig.” Met zijn revolutionaire activiteiten vormde Lenin een drijvende kracht achter de ontwikkeling van Rusland. Met zijn rol in de Oktoberrevolutie en de daaropvolgende terreur legde hij de basis voor het Russische communisme. Vladimir Lenin werd geboren op 22 april 1870. Lees verder

Vladimir Poetin

    22 november 2011

De mensen zijn Poetin zat, gewoon zat.

Lees verder