Invloedrijke, opmerkelijke en spraakmakende vrouwen uit de geschiedenis. Lees hier over de vrouwen die een bijdrage hebben geleverd aan de geschiedenis door de eeuwen heen. Onder andere Christine de Pizan, Elizabeth I en Aletta Jacobs komen aan bod. Maar ook minder bekende vrouwen die iets opmerkelijks voor elkaar kregen passeren de revue.

Hadewijch: Middeleeuwse Mystica

       15 juni
Hadewijch

Hadewijch was een dertiende-eeuwse dichteres en mystica waarvan het werk behoort tot de canon van de Nederlandse literatuur uit de middeleeuwen. Hadewijch woonde waarschijnlijk in het hertogdom Brabant en er wordt vaak naar haar verwezen als Hadewijch van Antwerpen. Over het leven van Hadewijch is vrijwel niets bekend, maar wat we van haar weten is afgeleid uit haar werk. Lees verder

Kenau Simonsdochter Hasselaer: strijdbaar en vastberaden

          9 juni
Kenau Simonsdochter Hasselaer: strijdbaar en vastberaden

Themamaand Helden – Door haar optreden tijdens de Tachtigjarige Oorlog kreeg Kenau Hasselaer de status van nationale heldin. In de 19e eeuw werd haar reputatie echter geschonden doordat de verhalen over haar heldendom niet waar zouden zijn. Dit beeld wordt tegenwoordig weer enigszins hersteld.  Kenau leeft voort in de spreektaal, doordat een vastberaden vrouw nog steeds ‘een kenau’ wordt genoemd. Kenau Simonsdochter Hasselaer werd geboren in 1526. Lees verder

Hannie Schaft: verzetsstrijdster tijdens de Tweede Wereldoorlog

             21 november
Hannie Schaft

“Ik schiet beter” zou ze hebben gezegd toen ze werd gefusilleerd. Hannie Schaft is misschien wel de bekendste vrouwelijke verzetsstrijder van bezet Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze doodde meerdere collaborateurs en hielp joden aan onderduikadressen. Hannie Schaft werd geborVerzeten op  16 september 1920 in Haarlem als Jannetje Johanna Schaft. Lees verder

Victoria Woodhull: de eerste vrouwelijke presidentskandidate van Amerika

       27 juli
victoria woodhull

Niet Hillary Clinton maar Victoria Woodhull was de eerste vrouwelijke presidentskandidate in de geschiedenis van de Verenigde Staten. In een tijd waarin vrouwen nog geen stemrecht hadden, laat staan waarin het normaal was om als vrouw de politiek in te gaan, stelde zij zich kandidaat in 1870. Woodhull, een voorvechtster van vrouwenrechten met radicale ideeën, behaalde amper stemmen maar maakte wel de eerste scheuren in het glazen plafond.

Lees verder

Corry Tendeloo en de handelingsonbekwaamheid van vrouwen

       18 mei
Corry Tendeloo (Bron: DBNL)

Op 18 mei 2016 werd bekendgemaakt dat de top van de Rijksoverheid inmiddels voor 31% bestaat uit vrouwen. Dit was waarschijnlijk niet gebeurd zonder Corry Tendeloo, een van de grote voorvechters voor vrouwenrechten in de jaren ’40 en ’50. Haar motie in de Tweede Kamer was de aanleiding voor de afschaffing van de handelingsonbekwaamheid en het gedwongen ontslag van gehuwde ambtenaressen.

Lees verder

‘Nachtheksen’ in het leger van de Sovjet-Unie

‘Nachtheksen’ in het leger van de Sovjet-Unie

VWOII verborgen feitenrouwelijke soldaten: in de meeste landen kwam dit tijdens de Tweede Wereldoorlog alleen voor bij de typische vrouwen beroepen die zich achter de linies afspeelden. In de Sovjet-Unie was dit echter anders. Er dienden 820.000 vrouwen in het Sovjet leger, waarvan er zo’n 120.000 aan het front vochten als scherpschutters, piloten of bevelhebbers.

Lees verder

Femke Halsema

Femke Halsema

Femke Halsema, geboren in 1966 te Haarlem, werd vooral bekend door haar optreden als fractieleider van GroenLinks van 2002 tot 2010. Al sinds 1998 was zij actief als Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Halsema werd in 2012 zelfs als minister voor het kabinet Rutte II gevraagd, terwijl zij al in 2010 uit de politiek was gestapt. Het feit dat het ministerschap aan iemand buiten de coalitie werd aangeboden, geeft aan hoe Halsema gewaardeerd wordt.

Lees verder

De positie van de vrouw in het Romeinse Rijk

De positie van de vrouw in het Romeinse Rijk

Wat de rol van vrouwen precies was in het Romeinse Rijk, daar zijn de meningen over verdeeld. Enerzijds wordt beweerd dat vrouwen in het Romeinse Rijk overwegend een betere positie hadden in de samenleving dan vrouwen in andere gebieden, anderzijds wordt dit ontkracht. Wat was nu precies de positie van vrouwen in het Romeinse Rijk?

Lees verder