Op 15 maart 2017 mag Nederland weer naar de stembus. Dat wil zeggen: iedereen met stemrecht in Nederland. En dat is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt! Want het is ook 100 jaar geleden dat vrouwen in Nederland voor het eerst naar de stembus konden. Daarom duiken we deze maand in de geschiedenis van de democratie. We kijken naar het ontstaan van de Nederlandse politieke partijen, maar ook naar het ontstaan van de democratie zelf.

De kortst zittende regeringen in Nederland in de twintigste eeuw

          31 maart
De kortst zittende regeringen in Nederland in de twintigste eeuw

Themamaand Democratie: De regering Rutte II heeft het 1591 dagen volgehouden in de Nederlandse politiek. Andere kabinetten in het verleden hadden meer problemen. Zo hield het kortste zittende kabinet in de Nederlandse geschiedenis het maar twee dagen uit. Welke andere Nederlandse regeringen vielen voortijdig?

Lees verder

Langste Nederlandse kabinetsformaties

          30 maart
Kabinet Van Agt

Themamaand Democratie: De kabinetsformatie is nu alweer twee weken aan de gang. Informateur Schippers bracht naar buiten dat een kabinet voor de Pasen niet gaat lukken maar wellicht wel voor de zomer. Het zal dus nog even duren voordat de nieuwe regering kan beginnen. Dit doet denken aan andere lange kabinetsformaties in het verleden, met als hoogtepunt de formatie van kabinet Van Agt I in 1977 die 208 dagen duurde.

Lees verder

De formatie van Paars I

          29 maart
Kabinet Kok I

Nu de onderhandelingen over een nieuw kabinet van start zijn gegaan met de partijen VVD, D66, CDA en GroenLinks, lijkt een paars kabinet van de baan. In een paars kabinet werken de liberale en sociaaldemocratische partijen samen zonder deelname van een confessionele partij. Kabinet Rutte II (2012-2017) kan daarmee als een paars kabinet worden gezien. Al drie keer eerder  werkten de socialisten en de liberalen samen. De eerste keer was in 1994 onder leiding van Wim Kok.

Lees verder

Rol van de Voorzitter van de Tweede Kamer

       28 maart
voorzitter tweede kamer

Khadija Arib (PvdA) is nogmaals verkozen tot voorzitter van de Tweede Kamer. In 2016 nam Arib het voorzitterschap over van Anouschka van Miltenburg. Zij stapte 12 december op na de presentatie van het Teeven-deal-onderzoek. Sinds 1983 wordt de Kamervoorzitter gekozen door de Tweede Kamer en niet door de koning. Wat is de rol eigenlijk van een Kamervoorzitter?

Lees verder

Vijf lang zittende parlementariërs van de twintigste eeuw

          23 maart
Tweede Kamer

Deze week nam een van de langstzittende Tweede Kamerleden afscheid van het parlement: Harry van Bommel. Na 18 jaar voor de SP in de Tweede Kamer te hebben gezeten, stopt hij als kamerlid. Bij zijn afscheidswoord wees hij op het gebrek aan ervaring in de Kamer omdat veel Kamerleden minder dan zes jaar blijven. Wie hebben er eigenlijk nog meer lang in de Kamers gezeten?

Lees verder

Nacht van Schmelzer

Nacht van Schmelzer

Den Haag 1966 – Journalisten verzamelen zich om 5 uur ’s nachts bij de uitgang van de Tweede Kamer. Enkele minuten eerder is er een motie van wantrouwen aangenomen en is de regering ten val gekomen. Met de Nacht van Schmelzer kwam er een abrupt einde aan de korte regeerperiode van het kabinet-Cals. Lees verder

Grondwetsherziening van 1848

          17 maart
Inhuldiging koning Willem II

Den Haag 1844 – “Dit voorstel nooit, al ware het schavot ernaast geplaatst”. In 1844 wijst de conservatieve koning Willem II resoluut een Grondwetsherziening af. Vier jaar later, na een reeks liberale revoluties, ziet hij zich echter alsnog genoodzaakt de democratische hervormingen toe te staan. Op 3 november 1848 presenteert Thorbecke de nieuwe Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden.

Lees verder

Populisme in de oudheid

          16 maart
Tiberius Gracchus spreekt een menigte toe in Rome

Door de verkiezing van Donald Trump als Amerikaanse president en de invoering van de Brexit in Groot-Brittannië, lijkt het populisme in de wereld toe te nemen, aldus de media. Het populisme heeft vooral als doelstelling dat de politiek weer van ‘de gewone man’ moet worden. Hiermee treden zij in de voetsporen van de Populares uit het Romeinse Rijk, die zich ook beriepen op de wil van het volk. Lees verder