Op 15 maart 2017 mag Nederland weer naar de stembus. Dat wil zeggen: iedereen met stemrecht in Nederland. En dat is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt! Want het is ook 100 jaar geleden dat vrouwen in Nederland voor het eerst naar de stembus konden. Daarom duiken we deze maand in de geschiedenis van de democratie. We kijken naar het ontstaan van de Nederlandse politieke partijen, maar ook naar het ontstaan van de democratie zelf.

Vijf lang zittende parlementariërs van de twintigste eeuw

          23 maart
Tweede Kamer

Deze week nam een van de langstzittende Tweede Kamerleden afscheid van het parlement: Harry van Bommel. Na 18 jaar voor de SP in de Tweede Kamer te hebben gezeten, stopt hij als kamerlid. Bij zijn afscheidswoord wees hij op het gebrek aan ervaring in de Kamer omdat veel Kamerleden minder dan zes jaar blijven. Wie hebben er eigenlijk nog meer lang in de Kamers gezeten?

Lees verder

Nacht van Schmelzer

Nacht van Schmelzer

Den Haag 1966 – Journalisten verzamelen zich om 5 uur ’s nachts bij de uitgang van de Tweede Kamer. Enkele minuten eerder is er een motie van wantrouwen aangenomen en is de regering ten val gekomen. Met de Nacht van Schmelzer kwam er een abrupt einde aan de korte regeerperiode van het kabinet-Cals. Lees verder

Grondwetsherziening van 1848

          17 maart
Inhuldiging koning Willem II

Den Haag 1844 – “Dit voorstel nooit, al ware het schavot ernaast geplaatst”. In 1844 wijst de conservatieve koning Willem II resoluut een Grondwetsherziening af. Vier jaar later, na een reeks liberale revoluties, ziet hij zich echter alsnog genoodzaakt de democratische hervormingen toe te staan. Op 3 november 1848 presenteert Thorbecke de nieuwe Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden.

Lees verder

Populisme in de oudheid

          16 maart
Tiberius Gracchus spreekt een menigte toe in Rome

Door de verkiezing van Donald Trump als Amerikaanse president en de invoering van de Brexit in Groot-Brittannië, lijkt het populisme in de wereld toe te nemen, aldus de media. Het populisme heeft vooral als doelstelling dat de politiek weer van ‘de gewone man’ moet worden. Hiermee treden zij in de voetsporen van de Populares uit het Romeinse Rijk, die zich ook beriepen op de wil van het volk. Lees verder

550 jaar geleden eerste vergadering in Staten-Generaal

Filips de Goede

Op 9 januari 1464 vindt in Brugge een vergadering plaats met vertegenwoordigers van alle staten die op dat moment verenigd zijn onder het bewind van hertog Filips de Goede van Bourgondië (1396-1467). Daarmee is dit feitelijk de eerste samenkomst van wat later de Staten-Generaal zal vormen. Lees verder

Invoering van het vrouwenkiesrecht

Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in 1914 (Bron: Nationaal Archief)

Woensdag 15 maart, tijdens de verkiezingen van de Tweede Kamer mogen alle stemgerechtigde Nederlanders stemmen. Zowel mannen als vrouwen mogen naar de stembus omdat ze voor de wet gelijk zijn. Volgens sommige politici is dat al honderden jaren zo, maar dat klopt niet helemaal. Het algemeen kiesrecht voor vrouwen werd in Nederland pas in 1919 ingevoerd.

Lees verder

Is de heemraad de eerste democratie in Nederland?

          10 maart
Is de heemraad de eerste democratie in Nederland?

De Griekse democratie wordt gezien als de voorloper van onze huidige democratie. In Nederland kwamen de eerste democratische vormen van bestuur op in de middeleeuwen. Burgers en boeren kregen de kans om in een heemraad plaats te nemen. Heemraden adviseerden de dijkgraaf over het waterschap.

Lees verder

Wilders en de Partij voor de Vrijheid (PVV)

          9 maart
Logo PVV

In de peilingen voor de komende verkiezingen op 15 maart 2017 staat de PVV nu op de tweede plek. De PVV scoort eigenlijk altijd hoog in de peilingen sinds de oprichting van de partij in 2006 door Geert Wilders. Oorspronkelijk was hij lid van de VVD.

Lees verder