Deze maand staat in het teken van de oudheid. Vanaf het begin van het schrift tot het hoogtepunt van het Romeinse rijk. Het hoort allemaal bij de oudheid. We kijken naar de invloed die alle ontwikkelingen in de oudheid hebben gehad. Het eerste schrift, filosofisch gedachtegoed en de invloeden van oude talen op die van ons.

 

Week 1 Mesopotamië

Mesopotamië, het gebied tussen de Eufraat en de Tigris wordt gezien als de bakermat van de beschaving. Hier ontstonden steden, landbouw en het schrift. Maar er werd ook veel gebouwd.

Week 2 Het oude Egypte

Het oude Egypte kennen we natuurlijk van de piramides en de farao’s. Maar er was nog veel meer dat deze cultuur zo rijk maakte. We kijken naar het Egyptische leven na de dood, de fantastische bouwwerken van de oude Egyptenaren en de hypes die de eerste ontdekkingen van mummies veroorzaakten.

Week 3 Oude Grieken

De oude Grieken, die kennen we natuurlijk van de mythes van bijvoorbeeld Homerus, maar ook van de filosofen. We kijken naar invloeden die de oude Grieken op onze samenleving hebben, maar ook naar zaken die de tand des tijds niet hebben overleefd.

Week 4 Romeinen

Het Romeinse rijk spreekt nog altijd tot de verbeelding. De Romeinen stichtten een van de eerste pan-Europese rijken en drongen door tot in klein-Azië en Noord Afrika. We kijken naar de uitvindingen en ideeën van de Romeinen en hoe zij nog lang hun stempel op de wereld drukten.

 

De 4 meest spraakmakende Romeinse keizers

De 4 meest spraakmakende Romeinse keizers

Als je denkt aan het Romeinse Rijk zal je al snel denken aan de lange periode van het keizerschap. De redactie maakte een selectie uit rond de 90 keizers die het Rijk hebben geregeerd. Een opsomming van de meest spraakmakende keizers kan alleen maar beginnen bij de eerste en bekendste: Gaius Octavius, beter bekend als Augustus (de verhevene). Lees verder

Romanisering: de integratie van de Germanen

       25 april
Romanisering: de integratie van de Germanen

Themamaand Oudheid – Er wordt gezegd dat de romanisering van de Germanen de ondergang betekende van het Romeinse Rijk. Romanisering, waarbij volkeren de romeinse cultuur overnamen, was een grootschalig proces van de eerste eeuw v.Chr. tot ver in het Romeinse keizerrijk. Hier vloeiden de Romeinse en Germaanse cultuur samen tot een cultuur die nog eeuwen bestond in Europa.

Lees verder

Vijf moderne gebruiken uit de Griekse Oudheid

       21 april
Vijf moderne gebruiken uit de Griekse Oudheid

Themamaand Oudheid – Sinds jaar en dag is de klassieke oudheid voor Europa belangrijk geweest. Daar zouden de fundamenten wortels gelegd zijn voor de moderne Europese samenleving en cultuur. Elk Europees land vertoont eigen gelijkenissen met de Grieken en de Romeinen. Alhoewel de gewoonten en gebruiken wel veranderd zijn, zijn toch veel kenmerken te herleiden naar de Oude Grieken. Hieronder een lijst van vijf Griekse gebruiken die we vandaag de dag nog tegenkomen.

Lees verder

De militaire samenleving van de polis Sparta

       20 april
De militaire samenleving van de polis Sparta

THEMAMAAND OUDHEID – Van alle Griekse poleis uit de vijfde eeuw voor Christus is Sparta een apart geval. Met harde hand werd de samenleving geregeerd maar daardoor had Sparta wel een van de beste legers in het Oude Griekenland. De uitdrukking ‘spartaans’ betekend dan ook: ‘van weinig of geen comfort voorzien’. Wat was het effect van deze strenge militaire opvoeding op de mensen uit Sparta?

Lees verder

De onderdrukking van vrouwen in het Oude Griekenland

       19 april
De onderdrukking van vrouwen in het Oude Griekenland

Themamaand Oudheid – Afgezien van de mythische Amazonen, die erg wreed waren, werden vrouwen gezien als het zwakkere geslacht in de Oude Griekse samenleving van de vijfde en vierde eeuw voor Christus. Zowel in hun jeugd als tijdens hun huwelijk stonden vrouwen altijd onder het toezicht van een mannelijke voogd. Ze werden gezien als seks beluste wezens en alleen bedoeld om nageslacht op de wereld te zetten.  

Lees verder

Alexander de Grote is verantwoordelijk voor het hellenisme

       18 april
Alexander de Grote is verantwoordelijk voor het hellenisme

THEMAMAAND OUDHEID – Alexander de Grote had in 336 v.Chr. een van de grootste rijken in de geschiedenis. Zijn invloed reikte van Egypte tot aan het westgrens van India. Alexander de Grote zag zichzelf als een godenzoon en noemde zichzelf Zeus Ammon, een Egyptische-Griekse godenmix. Dat hij het samensmelten van culturen belangrijk vond, werd later duidelijk toen hij de Perzische bevolking liet kennismaken met de Griekse cultuur. Zo ontstond een mengvorm: het hellenisme.

Lees verder

‘Egyptomania’ in de 19e eeuw

'Egyptomania' in de 19e eeuw

THEMAMAAND OUDHEID – De Romeinen importeerden al Egyptische kunstwerken en in de dertiende eeuw werden er al mummies naar Europa gebracht. Dit was allemaal nog maar een aanloop naar de negentiende eeuw: een tijd van heuse ‘Egyptomania’. Deze mateloze fascinatie voor het ‘land van de piramides’ begon in het jaar 1798. Lees verder

Egyptische goden en het leven na de dood

       13 april
Egyptische goden en het leven na de dood

THEMAMAAND OUDHEID – Net als de Oude Grieken en Romeinen hadden de Egyptenaren een eigen mythologie. Deze polytheïstische godsdienst, religie met meerdere goden, was in de Egyptische samenleving erg belangrijk. Bovenaan de piramide stond de god Ra; de zonnegod. Andere bekende namen zijn Isis, Osiris en Anubis. De goden hadden zowel een connectie met de aarde als met de onderwereld.

Lees verder