thema-revoluties-blauwThemamaand: revoluties

In november staat IsGeschiedenis in het teken van revoluties. Bij het woord revolutie kunnen veel mensen zich wel iets voorstellen. De Franse Revolutie en de Industriële Revolutie bijvoorbeeld, zijn onderwerpen die bij veel mensen bekend zijn.Toch is de revolutie natuurlijk niet een Franse uitvinding uit het einde van de achttiende eeuw. De geschiedenis kenmerkt zich door revoluties; al is dit wellicht een behoorlijk revolutionaire uitspraak.

 

Wat is een revolutie?

Van Dale definieert een revolutie als volgt:

“een plotselinge verandering in de bestaande toestand; algehele ommekeer” .

Een tweede definitie luidt: “gewelddadige ommekeer in de politieke toestand”.

Door middel van verschillende artikelen wordt aangetoond dat beide definities van toepassing zijn op de geschiedenis.

 

Onderwerpen themamaand

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende soorten revoluties zijn ze opgedeeld in vier categorieën: politieke revoluties, revoluties in Oost-Europa, maatschappelijke revoluties en economische revoluties.

Van de prehistorische landbouwrevolutie tot de Portugese Anjerrevolutie. Van de burgeroorlog in de Russische Revolutie tot de revolutie van Copernicus en de problemen die werden veroorzaakt door de urbanisatie in tijdens de Industriele Revolutie.

De Russische burgeroorlog 1917-1922

       24 februari
De Russische burgeroorlog 1917-1922

De Russische revoluties van 1917 hadden een einde gemaakt aan de tsaristische regering, maar de overwinning van de bolsjewieken was nog verre van zeker. De tegenstellingen in Rusland waren onverminderd groot en verzet tegen de bolsjewistische plannen leidde tot de Russische burgeroorlog die tot 1922 zou duren.

Lees verder

De Groene Revolutie: landbouw in de 20e eeuw

       27 november
De Groene Revolutie: landbouw in de 20e eeuw

These and other developments in the field of agriculture contain the makings of a new revolution. It is not a violent Red Revolution like that of the Soviets, nor is it a White Revolution like that of the Shah of Iran. I call it the Green Revolution,

 

aldus William Gaud in 1968, directeur van de United States Agency for International Development. Gaud sprak hier over grote veranderingen in de landbouw die tussen de jaren veertig en jaren zestig van de vorige eeuw plaatsvonden. Lees verder

Urbanisering in de industriële revolutie

       26 november
Urbanisering in de industriële revolutie

De industriële revolutie markeert het ontstaan van de fabrieken. De arbeidsplaatsen die die fabrieken opleverden veroorzaakten een enorme trek naar de steden waar die fabrieken stonden. Hierdoor groeiden steden tot formaten die ongekend waren. Het leven in de grote stad betekende voor velen een grote verandering. Lees verder

De neolithische revolutie: van jagers naar boeren

       25 november
De neolithische revolutie: van jagers naar boeren

Een revolutie duidt een korte periode aan waarin plotselinge veranderingen in de samenleving optreden. Dit is eigenlijk absoluut niet het geval met de zogenaamde neolithische revolutie. Tussen ongeveer 8000 en 3500 v.Chr. schakelden veel jagers en verzamelaarsgroepen over op landbouw. Het gaat hierbij dus om een zeer lange periode. Toch vond de Australische archeoloog Vere Gordon Childe (14 april 1892 – 19 oktober 1957) dat we hier konden spreken van een revolutie. Lees verder

Claude Shannon en Edward O. Thorp, uitvinders van de Smartwatch

       24 november
Claude Shannon en Edward O. Thorp, uitvinders van de Smartwatch

Een revolutie waar iedereen op dit moment mee te maken heeft, is de digitale revolutie. De digitale revolutie vond plaats tussen de jaren vijftig en zeventig en betekende een verschuiving van analoge mechanische naar digitale technieken. Deze revolutie bracht ons uiteindelijk de Personal Computer en andere technologische gadgets. Een van de laatste Gadgets is Apples Smartwatch. De Amerikaanse Mathematici Claude Elwood Shannon (30 april 1916 – 24 februari 2001) en Edward Oakley Thorp (14 augustus 1932) kunnen gezien worden als de uitvinders van dergelijke aan het lichaam te dragen computers. Lees verder

De revolutie van Copernicus

       20 november
De revolutie van Copernicus

In 1543 liet de astronoom en wiskundige Nicolaas Copernicus een boek drukken dat het  wereldbeeld van de Europeanen op z’n kop zou zetten. In het boek, De revolutionibus orbium coelestium (Over de omwentelingen van de hemellichamen) stelde hij dat de zon niet om de aarde draait, maar andersom. Tot dan toe was men altijd uitgegaan van de modellen van Aristoteles en Ptolemeus, die de zon om de aarde lieten draaien. Uiteindelijk baande de revolutie van Copernicus de weg voor denkers als Galileo en Newton.
Lees verder

De gruweldaden van Mao tijdens de Culturele Revolutie

       19 november
De gruweldaden van Mao tijdens de Culturele Revolutie

Tijdens revoluties wordt vaak de huidige machthebber afgezet. Tijdens de Culturele Revolutie gebeurde dit echter niet. De belangrijkste leider van het land, Mao Zedong, die zijn macht al een tijd had zien afnemen, wist deze macht door de Culturele Revolutie juist weer te heroveren. De gruweldaden die Mao tijdens zijn regeerperiode beging, waren een leidraad voor zowel het verlies als de herovering van zijn macht. Lees verder

Demografische Revolutie en de groei van de Aziatische tijgers

       18 november
Demografische Revolutie en de groei van de Aziatische tijgers

Vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw voltrok zich in Azië een economisch wonder. Nadat Japan zich vanaf de jaren zestig internationaal op de kaart had gezet als exportland, volgden meer Aziatische landen. Deze kenden in de jaren tachtig en negentig een economische groei van zeker 5 procent per jaar. Deze economische groei zorgde in die landen voor verschillende Demografische Revoluties. Lees verder