In 2017 is het honderd jaar geleden dat de Russische Revolutie losbarstte. Arbeiders grepen de macht in Sint Petersburg. Daarom staat deze maand in het teken van de Russische Revolutie. De Russische Revolutie zorgde ervoor dat het bewind van de Russische tsaren eindigde, en dat de eerste communistische staat ter wereld ontstond. Maar voordat het zo ver was, volgde een lange en ingewikkelde periode van revoluties en conflict.

Ideeën en hoofdrolspelers van de Russische Revolutie

Deze week kijken we naar een aantal hoofdrolspelers en ideeën in de Russische Revolutie. We kijken naar de nadagen van het tsaristische bewind en lezen over de nieuwe ideeën die opkwamen.

Russische revolutie in beeld

Russische revolutie in beeld

Dat de Russische revolutie (1917) veel invloed heeft gehad op de geschiedenis van Rusland, is in deze februari themamaand duidelijk geworden. Net als veel belangrijke gebeurtenissen, is ook de Russische Revolutie vertaald naar Hollywood beelden. Voor zowel kinderen (Anastasia, 1997) als volwassenen (Reds en the Admiral) zijn er films gemaakt die de gebeurtenissen in Rusland opnieuw onder de aandacht brengen.  

Lees verder

Invloed van het communisme: groeperingen wereldwijd

       27 februari
Invloed van het communisme: groeperingen wereldwijd

Met vers in ons achterhoofd de gebeurtenissen van voor én na de Russische Revolutie en de opkomst van het communisme, kijken we in dit artikel naar meer recente geschiedenis. De opkomst van het communisme inspireerde veel mensen in verschillende delen van de wereld om ook in beweging te komen. De opkomst van communistische partijen en groeperingen leidde, door sterke ideologische verschillen, vaak tot zware strijd en bloedvergieten. We focussen ons hier op de ideologische kant: wat wilden deze bewegingen en partijen bereiken? Lees verder

Lenin en de Oktoberrevolutie van 1917

Lenin en de Oktoberrevolutie van 1917

Petrograd 1917 – De Bolsjewieken ontketenen op 25 oktober 1917 volgens de daar geldende Juliaanse kalender (7 november in de rest van Europa) een revolutie in Rusland. Onder leiding van Vladimir Lenin werpen zij de Voorlopige Regering omver om zelf aan de macht te komen. Maar dat ging niet heel gemakkelijk.

Lees verder

De botsing tussen Russische Bolsjewieken en Mensjewieken

De botsing tussen Russische Bolsjewieken en Mensjewieken

De scheuring van de Russische Sociaaldemocratische Arbeiderspartij (RSDAP) in 1903 over de partijplannen mondde uit in twee groepen, de radicale Bolsjewieken en de sociaal gematigde Mensjewieken. De verbannen Vladimir Lenin was de leider van de Bolsjewieken en stuurde aan op deze splitsing. De breuk tussen de twee groepen  vormde de basis voor de latere Russische revolutie (1917) en burgeroorlog (1917-1922).

Lees verder

De Voorlopige Regering (1917) werd neergesabeld door de bolsjewieken in Rusland

De Voorlopige Regering (1917) werd neergesabeld door de bolsjewieken in Rusland

De heftige Februarirevolutie van 1917, waarin tsaar Nicolaas II was afgetreden, had Rusland in een anarchie gestort. De Russische Revolutie was een feit. De macht ging over naar het volk en de Doema. Dit Russische parlement (sinds 1906) stelde een Voorlopige Regering in. Dit officiële bestuursorgaan regeerde vanaf 15 maart 1917 (2 maart voor de Russen op de oude kalender) over Rusland. Het kwam echter al snel in conflict met de sovjets, de arbeidersraden in de steden. Hier zwaaiden de bolsjewieken de scepter, een voorbode voor latere omwentelingen binnen de Russische Revolutie.

Lees verder

De sovjet was de eerste arbeidersbeweging in Rusland

De sovjet was de eerste arbeidersbeweging in Rusland

De revolutie van 1905 en Bloedige Zondag (1905) hadden diepe sporen nagelaten bij de Russische bevolking. De arbeiders en de boeren waren in opstand gekomen tegen de tsaar door de slechte werk- en woonomstandigheden. Er werden veel stakingen georganiseerd in de hoofdstad Sint-Petersburg. Om dit allemaal in goede banen te leiden werd er een arbeidersraad opgericht, ook wel de sovjet genoemd. Vele sovjets zouden nog volgen totdat uiteindelijk de eisen van de arbeiders waren ingewilligd.

Lees verder

De 5 belangrijkste tsaren van de familie Romanov

       15 februari
Romanov

Zo’n 300 jaar lang werd Rusland geregeerd door de dynastie van Romanov. Ontstaan uit 24 andere Russische adellijke families werd Michaël I de eerste vorst van het huis Romanov in 1613. De familie zou tot 1917 over Rusland regeren, tot de Russische tsarenfamilie op 17 juli 1918 bruut tot zijn einde werd gebracht. Op die dag werd de familie Romanov door de Bolsjewieken geëxecuteerd. Lees verder

Bloedige Zondag laat diepe sporen na bij de Russische bevolking

Bloedige Zondag laat diepe sporen na bij de Russische bevolking

Op 9 januari 1905 vond een bloedbad plaats in Sint-Petersburg. Demonstranten protesteerden tegen tsaar Nicolaas II en wilden hem een petitie aanbieden voor verbetering van hun leefomstandigheden. Dit liep echter anders af. De soldaten schoten op de ongewapende demonstranten. Het bloedbad dat Bloedige Zondag wordt genoemd, was uiteindelijk de aanleiding naar de Revolutie van 1905.

Lees verder