In de 20e eeuw kreeg het communisme als ideologie voet aan de grond. Karl Marx, Lenin, Stalin, allemaal komen ze aan bod in dit dossier over het communisme. Van de Russisische Revolutie tot de Tweede Wereldoorlog en van de Koude Oorlog tot Lev Tolstoj, het komt allemaal aan bod.

De kern van het Marxisme

       9 februari 2017
De kern van het Marxisme

Het Marxisme is niet zozeer een filosofie, maar eerder te omvatten als een politiek-filosofisch systeem. De grondslag is gebaseerd op de ideeën van Karl Marx en Friedrich Engels. Er kunnen boekdelen vol worden geschreven met de uitwerking van het systeem van marxisme, waar andere stromingen zich vervolgens weer op gebaseerd hebben. Het wordt vaak gezien als de oervorm van communisme. Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de belangrijkste lijnen door het Marxisme: als tegenpool van het kapitalisme en met als centraal punt de klassenstrijd. Lees verder

De nadagen van tsaristisch Rusland

    7 februari 2017
De nadagen van tsaristisch Rusland

Ivan IV werd in 1547 officieel de eerste tsaar van Rusland. Rusland zou tot 1918 geregeerd worden door tsaren. Theoretisch gezien had de tsaar de absolute macht. Nicholaas II zou de laatste Russische tsaar zijn. Hij werd in 1918 geëxecuteerd door de Bolsjewieken. In dit artikel kijken we naar belangrijke gebeurtenissen onder Nicholaas II, die bijgedragen hebben aan zijn afzetting en uiteindelijke moord. Lees verder

Karl Marx: Grondlegger van het communisme

Muurschildering 'El hombre en cruce de caminos' met in de rechterbovenhoek Karl Marx

“Hij was de meest gehate en belasterde man van zijn tijd. Regeringen, absolute zowel als republikeinse, wezen hem uit, maar hij schoof dat alles opzij. Zijn naam zal door de eeuwen voortleven en zo ook zijn werk”, aldus Friedrich Engels na het overlijden van Karl Marx. Door zijn radicale gedachtegoed leidde Marx een onrustig en bewogen leven, maar middels de publicatie van Das Kapital legde hij wel de grondslag voor het moderne communisme. Lees verder

Lech Walesa: Nationale held of collaborateur?

       1 februari 2017
Lech Walesa: Nationale held of collaborateur?

Lech Walesa wordt natuurlijk geassocieerd met de Poolse beweging ‘Solidariteit’: de vakbeweging die een belangrijke rol speelde in het verzet tegen het communisme in Polen. Al jarenlang wordt hij echter ook beschuldigd van collaboratie met de communisten. Na onderzoek blijkt hier inderdaad sprake van te zijn. Lees verder

Bijdrage Groniek: Sterven voor Lenin – Inessa Armand, de perfecte Bolsjewiek

    1 december 2016
Bijdrage Groniek: Sterven voor Lenin - Inessa Armand, de perfecte Bolsjewiek

Er staat weer een nieuwe bijdrage van Historisch Tijdschrift Groniek online! Ditmaal geschreven door dr. Hanneke Hoekstra van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij schrijft over de revolutionair en tevens minnares van Lenin, Inessa Armand. Lees verder

Fidel Castro: de communistische leider van Cuba

Fidel Castro

Na een jarenlange strijd wordt Fidel Castro op 16 februari 1959 uitgeroepen tot de nieuwe premier van Cuba.  Het communisme bracht weinig goeds met zich mee en  Cubanen kregen nog minder rechten. Op vrijdag 25 november 2016 overleed Fidel Castro op 90-jarige leeftijd.
Lees verder

Pol Pot: Rode Khmer-leider zorgde voor twee miljoen doden

          24 november 2016
Pol Pot

Pol Pot was de leider van de Rode Khmer, de militaire tak van de communistische partij in Cambodja. Tijdens het regime van Pot zijn er naar schatting twee miljoen mensen om het leven gekomen door moord, ziektes en verhongering.
Lees verder

Rode Khmer-leiders gestraft voor massagenocide

       23 november 2016
Rode Khmer

In hoger beroep zijn de twee voormalige Rode Khmer-leiders Khieu Samphan en Nuen Chea veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De straf werd hun opgelegd vanwege oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de menselijkheid tussen 1975 en 1979. De genocideplegers brachten 1.7 miljoen Cambodjanen om het leven.
Lees verder