De democratie ontstond in de tijd van de Oude Grieken. In dit dossier lees je alles over de ontwikkeling die de democratie in de geschiedenis doormaakte. Zo kun je verhalen lezen over de democratie in de oudheid, de democratie in de moderne geschiedenis en de democratie in Nederland.

Nasleep Eerste Wereldoorlog als reden voor de Tweede Wereldoorlog

       8 mei 2017
Nasleep Eerste Wereldoorlog als reden voor de Tweede Wereldoorlog

Na het verlies van Duitsland in de Eerste Wereldoorlog kregen de sociaaldemocraten de leiding over de nieuwe burgerregering. In 1919 werd in Weimar de nieuwe grondwet aangenomen, waarna de Weimarrepubliek ontstond. De sociale onrust in Duitsland hield aan en de economische crisis van 1929 bracht de Weimarrepubleik aan het wankelen. De ontevredenheid met de naoorlogse situatie zorgde voor de groeiende populariteit van de NSDAP onder leiding van Adolf Hitler. In 1933 kwam Hitler aan de macht en bouwde hij zijn macht uit met immense gevolgen voor Duitsland en de rest van de wereld.

Lees verder

2 mei 1989 Eerste scheuren in IJzeren Gordijn

Officieren uit 12 landen bij het IJzeren Gordijn 1960

De politieke en militaire barrière het IJzeren Gordijn die de Westerse wereld van de communistische wereld scheidde werd na de Tweede Wereldoorlog in het leven geroepen. Decennia later werden op 2 mei 1989 door Hongaarse grenswachten de eerste blokkades opgeheven. Lees verder

Rol van de Voorzitter van de Tweede Kamer

       28 maart 2017
voorzitter tweede kamer

Khadija Arib (PvdA) is nogmaals verkozen tot voorzitter van de Tweede Kamer. In 2016 nam Arib het voorzitterschap over van Anouschka van Miltenburg. Zij stapte 12 december op na de presentatie van het Teeven-deal-onderzoek. Sinds 1983 wordt de Kamervoorzitter gekozen door de Tweede Kamer en niet door de koning. Wat is de rol eigenlijk van een Kamervoorzitter?

Lees verder

Watergate: afluisterschandaal en het aftreden van president Nixon

       24 maart 2017
Het Watergate complex in Washington D.C., Wikimedia Commons

Historisch schandaal: Een van de grootste politieke schandalen in de Verenigde Staten is het afluisterschandaal van president Richard Nixon. De Watergate affaire leidde uiteindelijk tot zijn aftreden. Op 16 juli 1973 werd bekend dat Nixon het Witte Huis van afluisterapparatuur had voorzien en alle gesprekken in het geheim opnam. Lees verder

Grondwetsherziening van 1848

          17 maart 2017
Inhuldiging koning Willem II

Den Haag 1844 – “Dit voorstel nooit, al ware het schavot ernaast geplaatst”. In 1844 wijst de conservatieve koning Willem II resoluut een Grondwetsherziening af. Vier jaar later, na een reeks liberale revoluties, ziet hij zich echter alsnog genoodzaakt de democratische hervormingen toe te staan. Op 3 november 1848 presenteert Thorbecke de nieuwe Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden.

Lees verder

Populisme in de oudheid

          16 maart 2017
Tiberius Gracchus spreekt een menigte toe in Rome

Door de verkiezing van Donald Trump als Amerikaanse president en de invoering van de Brexit in Groot-Brittannië, lijkt het populisme in de wereld toe te nemen, aldus de media. Het populisme heeft vooral als doelstelling dat de politiek weer van ‘de gewone man’ moet worden. Hiermee treden zij in de voetsporen van de Populares uit het Romeinse Rijk, die zich ook beriepen op de wil van het volk. Lees verder

Willem I benoemt zichzelf tot vorst van het nieuwe Koninkrijk Nederland

Koning Willem I

Op 16 maart 1815 proclameerde prins Willem Frederik van Oranje zich tot Koning der Nederlanden. Dit betrof het gebied van zowel de Noordelijke als de Zuidelijke Nederlanden. Hierdoor steeg het inwoneraantal van zijn land tot vijfenhalf miljoen. Het besluit tot vereniging was al tijdens het Verdrag van Chaumont op 9 maart 1814 besloten, maar pas in 1815 werd Willem I ook echt koning.

Lees verder

Invoering van het vrouwenkiesrecht

Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in 1914 (Bron: Nationaal Archief)

Woensdag 15 maart, tijdens de verkiezingen van de Tweede Kamer mogen alle stemgerechtigde Nederlanders stemmen. Zowel mannen als vrouwen mogen naar de stembus omdat ze voor de wet gelijk zijn. Volgens sommige politici is dat al honderden jaren zo, maar dat klopt niet helemaal. Het algemeen kiesrecht voor vrouwen werd in Nederland pas in 1919 ingevoerd.

Lees verder