De democratie ontstond in de tijd van de Oude Grieken. In dit dossier lees je alles over de ontwikkeling die de democratie in de geschiedenis doormaakte. Zo kun je verhalen lezen over de democratie in de oudheid, de democratie in de moderne geschiedenis en de democratie in Nederland.

Rol van de Voorzitter van de Tweede Kamer

       28 maart 2017
voorzitter tweede kamer

Khadija Arib (PvdA) is nogmaals verkozen tot voorzitter van de Tweede Kamer. In 2016 nam Arib het voorzitterschap over van Anouschka van Miltenburg. Zij stapte 12 december op na de presentatie van het Teeven-deal-onderzoek. Sinds 1983 wordt de Kamervoorzitter gekozen door de Tweede Kamer en niet door de koning. Wat is de rol eigenlijk van een Kamervoorzitter?

Lees verder

Watergate: afluisterschandaal en het aftreden van president Nixon

       24 maart 2017
Het Watergate complex in Washington D.C., Wikimedia Commons

Historisch schandaal: Een van de grootste politieke schandalen in de Verenigde Staten is het afluisterschandaal van president Richard Nixon. De Watergate affaire leidde uiteindelijk tot zijn aftreden. Op 16 juli 1973 werd bekend dat Nixon het Witte Huis van afluisterapparatuur had voorzien en alle gesprekken in het geheim opnam. Lees verder

Grondwetsherziening van 1848

          17 maart 2017
Inhuldiging koning Willem II

Den Haag 1844 – “Dit voorstel nooit, al ware het schavot ernaast geplaatst”. In 1844 wijst de conservatieve koning Willem II resoluut een Grondwetsherziening af. Vier jaar later, na een reeks liberale revoluties, ziet hij zich echter alsnog genoodzaakt de democratische hervormingen toe te staan. Op 3 november 1848 presenteert Thorbecke de nieuwe Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden.

Lees verder

Populisme in de oudheid

          16 maart 2017
Tiberius Gracchus spreekt een menigte toe in Rome

Door de verkiezing van Donald Trump als Amerikaanse president en de invoering van de Brexit in Groot-Brittannië, lijkt het populisme in de wereld toe te nemen, aldus de media. Het populisme heeft vooral als doelstelling dat de politiek weer van ‘de gewone man’ moet worden. Hiermee treden zij in de voetsporen van de Populares uit het Romeinse Rijk, die zich ook beriepen op de wil van het volk. Lees verder

Willem I benoemt zichzelf tot vorst van het nieuwe Koninkrijk Nederland

Koning Willem I

Op 16 maart 1815 proclameerde prins Willem Frederik van Oranje zich tot Koning der Nederlanden. Dit betrof het gebied van zowel de Noordelijke als de Zuidelijke Nederlanden. Hierdoor steeg het inwoneraantal van zijn land tot vijfenhalf miljoen. Het besluit tot vereniging was al tijdens het Verdrag van Chaumont op 9 maart 1814 besloten, maar pas in 1815 werd Willem I ook echt koning.

Lees verder

Invoering van het vrouwenkiesrecht

Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in 1914 (Bron: Nationaal Archief)

Woensdag 15 maart, tijdens de verkiezingen van de Tweede Kamer mogen alle stemgerechtigde Nederlanders stemmen. Zowel mannen als vrouwen mogen naar de stembus omdat ze voor de wet gelijk zijn. Volgens sommige politici is dat al honderden jaren zo, maar dat klopt niet helemaal. Het algemeen kiesrecht voor vrouwen werd in Nederland pas in 1919 ingevoerd.

Lees verder

Waar komt het referendum vandaan?

    8 maart 2017
Waar komt het referendum vandaan?

2016 was het jaar van de referenda. In een jaar tijd vonden grote referenda in Nederland, Groot-Brittannië, Zwitserland, Hongarije en Colombia hun weg naar de headlines van het nieuws. In Nederland gaan nu met de verkiezingen stemmen op om de invoering van een directe democratie: kiezers kunnen dan 4 maal per jaar hun mening geven over de politieke beslissingen uit Den Haag. Maar wat is nu de precieze oorsprong van referenda? Lees verder

De oprichting van D66

D66

Bij de verkiezingen voor het Europese Parlement van 22 mei 2014 behaalde politieke partij D66 een redelijke winst. Ook nu staan ze volgens de peilingen goed voor de verkiezingen. D66 kreeg in het verleden veel te maken met electorale golfbewegingen, maar toont de laatste jaren een continu stijgende lijn. Lees verder