Het liberalisme is een politiek-maatschappelijke stroming die tijdens de verlichting in de 18 eeuw opkwam. Kenmerken van de stroming zijn; vrijheid van het individu, scheiding van kerk en staat, Laisser faire en beperken van de overheidsbemoeienis. In dit dossier lees je alles over deze belangrijke stroming in de geschiedenis.

Studietijd van premier Mark Rutte

             19 augustus 2016
mark rutte student

Ieder jaar is het weer tijd voor een nieuwe lading studenten. Zo ook dit jaar weer maken de eerstejaars kennis met hun studentenstad en alles wat bij het studentenleven komt kijken. Al velen zijn ze voor gegaan, zo ook onze premier Mark Rutte. Zelf maakte Rutte de verstandige keuze om geschiedenis te gaan studeren aan de Universiteit Leiden.

Lees verder

2 mei 1989 Eerste scheuren in IJzeren Gordijn

Officieren uit 12 landen bij het IJzeren Gordijn 1960

De politieke en militaire barrière het IJzeren Gordijn die de Westerse wereld van de communistische wereld scheidde werd na de Tweede Wereldoorlog in het leven geroepen. Decennia later werden op 2 mei 1989 door Hongaarse grenswachten de eerste blokkades opgeheven. Lees verder

De conservatieve jaren ’30: een verzuilde samenleving

       15 februari 2016
De conservatieve jaren ’30: een verzuilde samenleving

De verzuiling ontstond eind 19e eeuw. Zo streed Abraham FEBRUARIKuyper voor een eigen protestante krant, school en politieke partij. De katholieken, socialisten en liberalen besloten dit eveneens na te streven. Het resultaat: een Nederlandse hokjesgeest, maar wel met een gezamenlijke veroordeling van de NSB. 

Lees verder

Oprichting van de VVD

VVD aanplakbiljetten in Amsterdam (bron: Nationaal Archief)

Amsterdam 1948 – Eindelijk komt er een einde aan de versnippering van de liberalen, die sinds het einde van de 19e eeuw aan de gang was. De fusie tussen de Partij van de Vrijheid (PvdV) en het Comité-Oud  zorgt voor het eerst voor een nationale liberale beweging: de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

Lees verder

Van onderdrukking naar… meer onderdrukking: de idealen van de Franse Revolutie

Van onderdrukking naar… meer onderdrukking: de idealen van de Franse Revolutie

stempels-themamaanden-ig-oktober-droomdaadDe Franse revolutie van 1789 is één van de meest invloedrijke gebeurtenissen in de Europese geschiedenis. In een korte tijd werd er veel geëxperimenteerd met nieuwe staatsvormen en werd de basis gelegd voor de huidige Europese democratieën. Wat waren de idealen, ideeën en fantasieën die ten grondslag lagen aan deze veelbewogen periode in de Franse en Europese geschiedenis?

Lees verder

De ruimtewedloop: ontdekkingsreizen door het heelal

          3 juli 2015
De ruimtewedloop: ontdekkingsreizen door het heelal

stempels-themamaanden-ig-zomer-opreisWanneer men alle records en prestaties van de jaren rijst de volgende vraag: waarom besloten de wereldgrootmachten naar de ruimte te gaan? Op het eerste gezicht lijken de ondernemingen van de periode 1953-1970 nutteloos en duur. Was het in een tijd van wederopbouw en Koude Oorlog niet belangrijker middelen te besteden aan nuttiger zaken? Misschien, maar de ontdekkingsreizen naar de ruimte zijn meer dan een onderwerp van prestige.

Lees verder

De moderne Griekse democratie

       26 januari 2015
De moderne Griekse democratie

Bij Griekse parlementsverkiezingen op 25 januari 2015 is de links-radicale partij Syriza de grote winnaar geworden. Hoewel de westerse democratie haar oorsprong vond in het oude Athene, is de geschiedenis van de moderne Griekse democratie niet lang. Lees verder

Eerste Chinees-Japanse Oorlog

       15 januari 2015
Eerste Chinees-Japanse Oorlog

Japan gaat meer spenderen aan defensie. Dit jaar zullen de defensie-uitgaven stijgen naar een recordhoogte van 35 miljard euro. Hiermee hoopt Japan tegenwicht te kunnen bieden aan grote buurman China. Japan wordt al jaren onder druk gezet in het dispuut over de Senkaku-eilanden, een eilandengroep nabij Taiwan. De territoriale spanningen op zee tussen China en Japan kennen een lange historie. Een belangrijke gebeurtenis hierin is de Eerste Chinees-Japanse Oorlog.
Lees verder