Welkom aan boord! Rangen en functies aan boord van een VOC-schip

Welkom aan boord! Rangen en functies aan boord van een VOC-schip

Het leven aan boord van een VOC-schip was, voornamelijk voor de matrozen en soldaten, een gevaarlijke onderneming. Schepen moesten stormen en plunderingen doorstaan en de kans op ziekte was groot. Hoge officieren hadden meer kans een reis te overleven dan zij die laag in rang stonden.  Lees verder

5 bekende en minder bekende handelscompagnieën der Lage Landen

5 bekende en minder bekende handelscompagnieën der Lage Landen

In de zestiende en zeventiende eeuw groeide de Republiek uit tot de belangrijkste zeemacht van de wereld. Zowel vóór als na de oprichting van de VOC kenden de Lage Landen nog enkele andere belangrijke handelscompagnieën. In dit artikel worden een aantal van deze – voor velen onbekende – compagnieën besproken en komen tevens de bekende VOC en WIC aan bod. Lees verder

Aandeelfraude in de zeventiende eeuw van Isaac le Maire

       31 mei 2017
Aandeelfraude in de zeventiende eeuw van Isaac le Maire

Historische schandalen – Bij de oprichting van de Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) in 1602 werd een primeur gemaakt door aandelen uit te geven, waarmee het bedrijf gefinancierd werd. Koopman Isaac le Maire was een van de grootste aandeelhouders in Amsterdam, maar bleek later fraude te hebben gepleegd. Hij startte daarna een eigen bedrijf op en deed als eerste aan speculatie met aandelen.

Lees verder

De ontdekkingsreizen van Zheng He: de Chinese ontdekker van Afrika

       28 mei 2017
De ontdekkingsreizen van Zheng He: de Chinese ontdekker van Afrika

Ontdekkingsreizen – In de Europese geschiedenisboeken staat veel geschreven over ontdekkingsreizigers als Marco Polo, Christopher Columbus en Vasco da Gama. Bij sommige mensen heerst de gedachte dat alleen de Europeanen op ontdekkingsreis gingen, maar niets is minder waar. Ooit gehoord van Zheng He?

Lees verder

Columbus in Cuba, vijftiende-eeuwse ontdekkingsreizen

Columbus in Cuba, vijftiende-eeuwse ontdekkingsreizen

Ontdekkingsreizen – Op 28 oktober 1492 landde de ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus op de oostelijke kust van het eiland wat tegenwoordig Cuba heet. In opdracht van de Spaanse vorst vertrok Columbus op 3 augustus in westelijke richting en kwam uiteindelijk in het Caribische gebied aan. Columbus zou nog vier andere ontdekkingsreizen maken. Lees verder

Klipperwedstrijden van de theehandel in de negentiende eeuw

       23 april 2017
Klipperwedstrijden van de theehandel in de negentiende eeuw

WIST JE DAT? – In de negentiende eeuw werd in London gewed op schepen die mee deden aan de zogenaamde ‘klipperwedstrijden’. Deze wedstrijden in de theehandel waren ontstaan nadat Europeanen thee van Azië naar Europa haalden. De boot die als eerste aankwam, kon de beste prijs vragen voor hun thee. En thee was in de negentiende eeuw een erg gewilde drank in Europa.  

Lees verder

De Navigation Act van 1651

       17 november 2016
De Navigation Act van 1651

In augustus van het jaar 1651 nam het Engelse parlement een nieuwe wet aan: de Navigation Act. Deze Navigation Act zou een van de belangrijkste oorzaken blijken te zijn voor het uitbreken van de eerste Engels-Nederlandse oorlog van 1652-1654. Lees verder

De Amsterdamse haven

       26 oktober 2016
De Amsterdamse haven

De Amsterdamse haven gaat geen actie ondernemen om de export van giftige brandstoffen stop te zetten. De invloed van de haven is ‘buitengewoon beperkt’. Ooit was Amsterdam een van de machtigste havensteden ter wereld. Hier een kort overzicht van de opkomst van Amsterdam en diens Gouden Eeuw en Zilveren Eeuw. Lees verder