Het Perzische Rijk werd gesticht door Cyrus II de Grote in 559 voor Christus. Hiermee bevrijdde hij de Perzen van de onderdrukking door de Meden en stichtte hij door het verenigen van volkeren en veroveren van gebieden een groot, nieuw rijk in het Midden Oosten, grotendeels in het huidige Iran. Hier lees je alles over dit rijk, dat in verval raakte na de beroemde slag bij Salamis (480 v. Chr.) en onder invloed van de Grieken raakte.
De Perzen waren baanbrekend in de handel doordat ze via de Zijderoute contact met China onderhielden. Dit maakte het gebied aantrekkelijk voor andere rijken en de perzen werden dan ook met enige regelmaat aangevallen en overheerst. Het imperium bereikte zijn grootste omvang onder Darius I. Lees ook over Xerxes die het werk van zijn vader in de strijd tegen de Grieken wilde afmaken.

Mausoleum van Halicarnassus: tombe van een veroveraar

       12 januari 2017
Mausoleum van Halicarnassus: tombe van een veroveraar

Het Mausoleum van Halicarnassus was een van de zeven wonderen van de antieke wereld. Van deze zeven wonderen staat alleen de piramide van Giza nog overeind. Het Mausoleum van Halicarnassus werd gebouwd als een ambitieus project van een klein koninkrijkje dat een vazalstaat (satrapie, Perzische benaming van een provincie) was van de Perzen. In 353 v.Chr begon men met de bouw van het Mausoleum. Tot in de 13e eeuw n.Chr bleef het Mausoleum van Halicarnassus trots overeind staan. Lees verder

Strijd tegen de Perzen: de Ionische Opstand

       15 november 2016
Strijd tegen de Perzen: de Ionische Opstand

De meeste mensen zijn, onder andere door actiefilms als ‘300’ en ‘300:Rise of an Empire’, bekend met de Perzische invasies van Griekenland tussen 492 en 479 v. Chr. Minder bekend zijn de gebeurtenissen die voorafgingen aan deze invasies, zoals de Ionische Opstand, die misschien beter gezien kunnen worden als Perzische strafexpedities gericht tegen Athene en Eritrea. Wat was de oorzaak van de Perzische aanvallen op Griekenland? Lees verder

Mosul: een stad met een verhaal

       18 oktober 2016
Mosul: een stad met een verhaal

Het offensief om Mosul te heroveren op IS is officieel van start gegaan. Het Irakese leger, gesteund door vooral Koerdische en Shi’itische milities, probeert de stad te heroveren op IS. Mosul is niet alleen een belangrijke stad om haar strategische ligging en industrie, maar ook vanwege haar geschiedenis. Waarom is Mosul zo belangrijk? Lees verder

De geschiedenis van de kameel: multifunctioneel en wereldveroverend

       10 mei 2016
kameel

Uit nieuw onderzoek blijkt dat de dromedaris ongeveer drieduizend jaar geleden gedomesticeerd werd in het zuidoosten van Saudi-Arabië, net als de kameel. Hoewel wij in het westen gewend zijn aan het paard, was de kameel in het oosten net zo belangrijk. Niet alleen was de kameel een bron van voedsel en een wijze van transport, het dier werd ook ingezet voor militaire doeleinden. Lees verder

4 opmerkelijke veldslagen uit de Romeinse geschiedenis

       20 april 2016
4 opmerkelijke veldslagen uit de Romeinse geschiedenis

stempels-themamaanden-april-rrDe Romeinse legioenen vochten door de eeuwen heen in Europa, Azië en Afrika tegen verschillende rijken, stadstaten, handelsnaties en barbaarse stammen. In hun lange geschiedenis waren de Romeinen over het algemeen superieur, maar sommige belangrijke veldslagen maakten ook een abrupt einde aan hun expansiedrift. Lees verder

Justinianus I de Grote: veroveraar die de wet veranderde

       17 maart 2016
Justinianus I de Grote: veroveraar die de wet veranderde

Door historici is hij wel eens ‘de laatste Romeinse keizer’ genoemd. Justinianus I de Grote was Byzantijns keizer van 527 tot 565 na Christus. Hij werd als ‘de laatste’ betiteld omdat hij een finale poging deed het oude Romeinse Rijk in ere te herstellen na de val van Rome in 476. Naast grote militaire successen is Justinianus bekend om zijn alomvattende herschrijving van het Romeinse recht en door opdracht te geven tot de bouw van de Hagia Sophia in Constantinopel. Lees verder

De geschiedenis van depressiviteit : humores, aderlating en kwade goden

    25 januari 2016
De geschiedenis van depressiviteit : humores, aderlating en kwade goden

Het eerste depressiegala wordt gehouden te Amsterdam en tracht op die manier het taboe te doorbreken. Uit cijfers van het CBS blijkt dat vrouwen vaker depressief zijn dan mannen en dat veertigers en vijftigers het vaakst in de put zitten. Moderne behandelingen zijn therapie en antidepressiva, maar hoe werd dit vroeger aangepakt?

Lees verder

Feesten in Azië: van Noroez tot en met de Golden Week

       11 december 2015
Feesten in Azië: van Noroez tot en met de Golden Week

Azië is een immens groot gebied met veel verschillende culturen, geloven stempels-themamaanden-ig-dec3en verhalen. Dat betekent ook dat er veel verschillende feestdagen gevierd worden. Elk land heeft zijn eigen tradities en feesten. Deze feesten stammen van oude religies of zijn juist vrij recent. Zo bestaat er in Japan een aparte feestdag voor kinderen; één voor jongens en één voor meisjes, terwijl er in Mongolië op paarden wordt gereden en geworsteld om de oude tradities van het land in ere te houden.

Lees verder