De Reformatie begon in 1517 met de publicatie van de 95 stellingen door de Duitse theoloog Maarten Luther. Met deze stellingen zette hij zich af tegen de heersende rituelen en doctrines van de katholieke kerk en pleitte hij voor hervormingen binnen het christendom.

Uiteindelijk resulteerde de Reformatie in het ontstaan van verschillende nieuwe stromingen binnen het christendom, waaronder het Lutheranisme en het Calvinisme. Als gevolg van het Schisma besloot het Vaticaan ook te hervormen, wat leidde tot de Contra-Reformatie. Het schisma binnen het christendom resulteerde in verscheidene Godsdienstoorlogen, die pas in 1648 ten einde kwamen.

28 juni jarig: Hendrik VIII van Engeland

28 juni jarig: Hendrik VIII van Engeland

Hij wordt gezien als een van de meest charismatische Engelse koningen. Hij trouwt zes keer en laat twee van zijn vrouwen onthoofden omdat ze hem geen mannelijke nakomelingen geven. Hij bekeert tot het protestantisme en benoemt zichzelf tot het hoofd van de kerk van Engeland. Hendrik VIII Tudor wordt op 28 juni 1491 geboren in Greenwich. Lees verder

De Watergeuzen: de helden van de Tachtigjarig Oorlog?

De Watergeuzen: de helden van de Tachtigjarig Oorlog?

stempels-themamaanden-ig-juni2De Watergeuzen worden vaak herinnerd als een stel ordinaire zeerovers. Alva zag ze niet als vrijheidsstrijders, maar als ‘boeffen en piraten’. De New York Times noemde ze zelfs driehonderd jaar later de ‘beggars of the sea’. Waren ze dit echt? Lees en oordeel zelf.

Lees verder

Vrede van Augsburg (1555) gaf het protestantisme de vrijheid

       24 februari 2017
Vrede van Augsburg (1555) gaf het protestantisme de vrijheid

Aan het einde van zijn regeerperiode probeerde de Spaanse Habsburgse keizer Karel V (1500-1558) alsnog vrede te creëren in zijn grote rijk. Onder de leuze ‘Cuius regio, eius religio’ (wiens land, diens godsdienst) werd het protestantisme toegestaan in het Duitse rijk. De streng katholieke Karel V had jarenlang gevochten tegen de Reformatie, maar Maarten Luther (1483-1546) had een ongekende kettingreactie in werk gezet. De protestanten waren niet meer te stoppen en eisten godsdienstvrijheid.

Lees verder

Maarten Luther: het leven voor de reformatie

    27 november 2016
Maarten Luther

Maarten LutherVoordat Maarten Luther 95 stellingen op de slotkapel nagelde en door paus Leo X geëxcommuniceerd werd, was hij een doodgewone monnik. Hoe was zijn leven als monnik voordat hij de kerk veranderde?
Lees verder

Oudste Lutherse gemeente: Zo kwam het lutheranisme naar Nederland

    18 november 2016
Oudste Lutherse gemeente: Zo kwam het lutheranisme naar Nederland

Maarten LutherIn 1517 nagelde Maarten Luther 95 stellingen op de poort van de slotkapel in Wittenberg. Drie jaar later, in 1520, ontstond in Nederland de eerste Lutherse gemeente. Hoe ging dit zo snel?

Lees verder

Luther als jonker Jörg op de Wartburg

    5 november 2016
Wartburg

Maarten Luther wordt gezien als de grote hervormer van de katholieke kerk, maar de reformatie ging niet zonder slag of stoot. Met gevaar voor eigen leven hervormde Luther de kerk. Luther dook onder op de Wartburg.
Lees verder

De Lutherwegen: Het fluisteren van Spalatin

De Lutherwegen: Het fluisteren van Spalatin

De 18 routes die de deelstaat Thüringen heeft uitgestippeld met als thema ‘Luther’ gaan niet uitsluitend over hem. Dit deel van de Lutherwandelingen focust vooral op Georg Spalatin, de biechtvader van keurvorst Friedrich dem Weisen en tevens goede vriend van Maarten Luther. Mede met dank aan zijn positie als bemiddelaar tussen de hervormers en de keurvorst werd voorkomen dat Luther uitgeleverd werd aan de paus of de keizer. Deze 3 routes voeren door idyllische dorpjes en knusse stadjes. Lees verder

Matthias Flacius, de sterke aanhanger van Luther

          28 oktober 2016
Matthias Flacius, de sterke aanhanger van Luther

Maarten Luther is de bekendste hervormer, maar hij was niet de enige die het oneens was met de katholieke kerk. Luther had veel volgelingen en na zijLuther foton dood bleven andere hervormers zich inzetten om de kerk te hervormen. Een van die andere hervormers is Matthias Flacius Illyricus, geboren in wat vandaag de dag Kroatië is.
Lees verder