De Reformatie begon in 1517 met de publicatie van de 95 stellingen door de Duitse theoloog Maarten Luther. Met deze stellingen zette hij zich af tegen de heersende rituelen en doctrines van de katholieke kerk en pleitte hij voor hervormingen binnen het christendom.

Uiteindelijk resulteerde de Reformatie in het ontstaan van verschillende nieuwe stromingen binnen het christendom, waaronder het Lutheranisme en het Calvinisme. Als gevolg van het Schisma besloot het Vaticaan ook te hervormen, wat leidde tot de Contra-Reformatie. Het schisma binnen het christendom resulteerde in verscheidene Godsdienstoorlogen, die pas in 1648 ten einde kwamen.

De zwaan als symbool voor het lutheranisme

    22 september 2016
De zwaan als symbool voor het lutheranisme

Luther fotoDe zwaan is een symbool dat in veel Lutherse kerken terug is te vinden. Deze gracieuze watervogel siert windwijzers, orgels, gevelstenen en gebrandschilderde ramen. Het symbool van de zwaan is onlosmakelijk verbonden met het Lutherse geloof.  Maar hoe is dit zo gekomen? Lees verder

Luther en de aflaat

Luther en de aflaat

Luther foto

In de 16e eeuw scheidden vele protestanten zich af van de katholieke kerk. Deze Reformatie begon met de 95 stellingen van Maarten Luther, die zich in 1517 uitsprak tegen allerlei misstanden in de kerk. Een bekend historisch misverstand is dat hij zich ook afkeerde van het fenomeen van de aflaat. Luther was echter helemaal geen tegenstander van de aflaat, maar alleen van de uitwassen van dit systeem.

Lees verder

Wat hebben aflaten, kathedralen en kruistochten met elkaar te maken?

    29 juni 2016
aflaten

luther2kopieDe leer van de reformatie kan worden samengevat in 5 sola’s. Één daarvan is de ‘Sola Gratia’: Alleen  de ‘gratia’ van Jezus, die zichzelf aan het kruis liet nagelen, kan de zonden van de mens vergeven. Het kopen van aflaten zou volgens Luther niet werken, genade is immers niet te koop. Hij zag het als een manier voor de katholieke kerk om rijker te worden. Wanneer ontstond de aflaat eigenlijk en hoe werkte het precies? Lees verder

28 juni jarig: Hendrik VIII van Engeland

28 juni jarig: Hendrik VIII van Engeland

Hij wordt gezien als een van de meest charismatische Engelse koningen. Hij trouwt zes keer en laat twee van zijn vrouwen onthoofden omdat ze hem geen mannelijke nakomelingen geven. Hij bekeert tot het protestantisme en benoemt zichzelf tot het hoofd van de kerk van Engeland. Hendrik VIII Tudor wordt op 28 juni 1491 geboren in Greenwich. Lees verder

Lucas Cranach de Oudere: reformatieschilder & slimme zakenman

    23 juni 2016
Lucas Cranach de Oudere: reformatieschilder & slimme zakenman

luther2kopieHij was een tijdgenoot van Maarten Luther en een begenadigd schilder, graveur en ondernemer. Hij leefde van 1472 tot 1553 en zou portretten schilderen voor zowel de grote protestantse als katholieke heren van het Heilige Roomse Rijk.  Hij leefde in Wittenberg, net als Maarten Luther. Tussen de twee mannen zou een vriendschap ontstaan, waar Cranach zijn grootste bekendheid aan ontleent. Lees verder

Een muzikale reis naar het land van Luther

    20 juni 2016
Een muzikale reis naar het land van Luther

luther2kopieDit jaar werken we toe naar de herdenking van het 500- jarig bestaan van de Reformatie in 2017. Een mooie aanleiding om een ‘Luther-reis’ te boeken. Op een dergelijke reis brengt een Luther-kenner u langs de belangrijkste plekken uit het leven van de reformator. Sommige reisorganisaties gaan nog een stapje verder en bieden bijvoorbeeld samenzangmomenten aan in belangrijke protestantse kerken. Lees verder

Een greep uit de tafelreden van Maarten Luther

    15 juni 2016
Een greep uit de tafelreden van Maarten Luther

luther2kopieIn de jaren dat Maarten Luther in ‘het zwarte klooster’ van Wittenberg woonde, voerde hij gesprekken met (inwonende) studenten en volgelingen tijdens diners en wandelingen. Tussen 1531 en 1544 schreven studenten zijn uitspraken op en gaven deze uit in 1566. Lees verder

Het schuttersgilde: een Nederlandse traditie

       9 juni 2016
Het schuttersgilde: een Nederlandse traditie

De nationale politie heeft zich enorm ontwikkeld sinds zijn ontstaan in 1810. Samen met minister Van der Steur besloten zij dat de politie een uitschuifbare wapenstok krijgt vanaf 2018, maar niet de geteste taser en spijkermat. Voor de tijd van de nationale politie kreeg men geen mooie gestandaardiseerde uitrusting van de overheid. Voordat Napoleon een nationale politie verplicht maakte, droeg het lokale schuttersgilde de verantwoordelijkheid voor de bescherming van de lokale orde. Lees verder