De Romeinse tijd is een periode in de Oudheid die duurde van ongeveer 753 voor Christus tot 476 na Christus. Rome begon als stadsstaat maar groeide langzaam uit tot het Romeinse Rijk, dat op het hoogtepunt alle landen rondom de Middellandse Zee en Engeland omvatte. In het dossier ‘Romeinen’ lees je alles over deze periode.
Beroemde en beruchte keizers als Caesar, Trajanus, Augustus en Constantijn de Grote, de opkomst van het christendom, bloedige oorlogen; het hoort allemaal bij het Romeinse Rijk. Kenmerkend voor deze periode zijn ook de grote filosofen en redenaars zoals Cicero. Ook de Romeinse cultuur, politiek en het staatsbestel, die onze eigen tijd diepgaand hebben beïnvloedt, komen aan bod.

7 soorten gladiatoren: van provocator tot netvechter

7 soorten gladiatoren: van provocator tot netvechter

Naarmate de gladiatorenspelen verspreid raakten over het gehele Romeinse Rijk, ontstonden er ook verschillende typen gladiatoren. Waar in de republikeinse tijd de gladiatoren nog voornamelijk krijgsgevangenen waren die vochten met wapens uit hun land van herkomst en ook werden genoemd naar hun oorsprong, werden onder keizer Augustus verschillende typen gladiatoren geïntroduceerd en gestandaardiseerd. Er waren meer dan twintig soorten gladiatoren, maar de zeven die in dit artikel worden beschreven waren het meest populair. Lees verder

Keizer Caracalla en het edict van Caracalla

    13 januari 2017
Keizer Caracalla en het edict van Caracalla

In het jaar 212 n.Chr. kwam keizer Caracalla met een belangrijk edict, dat het Romeinse Rijk sterk zou veranderen: alle ‘vrije mannen’ in het rijk werden tot burgers verheven. Tot dat jaar was het Romeins burgerschap voornamelijk gereserveerd voor mensen afkomstig uit Italië.  Een korte geschiedenis van keizer Caracalla en zijn edict. Lees verder

Wie was Sint Silvester?

    27 december 2016
Wie was Sint Silvester?

Het oudejaarsfeest is niet een feest dat voortkomt uit het christendom. Al bij de Germanen en bij de Romeinen werden rond deze tijd van het jaar feesten gevierd, bijvoorbeeld het midwinterfeest en de Saturnaliën. De katholieke kerk heeft door de tijd heen geprobeerd grip te krijgen op de oudejaarsvieringen, die weinig te maken hadden met het christendom. Tot op zekere hoogte is dit gelukt: in veel Europese landen staat het oudejaarsavond bekend als het Sint Silvester feest. Wie was Sint Silvester en waarom wordt hij met oud en nieuw vereerd? Lees verder

Alle wegen leiden naar Rome

       23 december 2016
Alle wegen leiden naar Rome

‘Alle wegen leiden naar Rome’, het is een bekende uitdrukking in onze taal. De uitspraak verwijst naar de macht van het oude Rome, en de uitgebreide wegennetwerken van het Romeinse Rijk. Een groep designers zocht uit of alle wegen ook daadwerkelijk naar Rome leiden. Lees verder

Het kerstverhaal in historisch perspectief

       22 december 2016
Het kerstverhaal in historisch perspectief

De meesten van ons kennen ongetwijfeld het kerstverhaal. Jozef en Maria trekken naar Bethlehem. Maria staat op het punt om geboorte te geven aan Jezus, maar alle herbergen zitten vol. Uiteindelijk krijgen zij een plaats in een stal toegewezen, waar Maria Jezus ter wereld brengt. Enkele herders komen naar de stal om het pasgeboren kind te aanschouwen. De Drie Wijzen komen geschenken aanbieden aan het kindeke Jezus. In dit artikel wordt gekeken naar het kerstverhaal. Is dit in historisch perspectief te plaatsen? Lees verder

Eerste viering van de Saturnaliën

Eerste viering van de Saturnaliën

In de vijfde eeuw voor Christus werd in het oude Rome een volksfeest gevierd dat sterk doet denken aan Kerstmis en Carnaval. De Saturnaliën werd voor het eerst gevierd op 17 december 497 voor Christus, ter ere van de god Saturnus. Lees verder

Julianus Apostata wordt keizer van het Romeinse Rijk

Julianus Apostata wordt keizer van het Romeinse Rijk

Constantinopel 361 – De dood van Constantijn de Grote in 337 levert een bloedige machtsstrijd op. Uiteindelijk is Julianus Apostata vrijwel zijn laatste mannelijke familielid. Op 11 december houdt Julianus zijn intocht als Romeinse keizer in Constantinopel.

Lees verder

Militaire hervormingen van Gaius Marius

       2 december 2016
Militaire hervormingen van Gaius Marius

In het jaar 107 v. Chr. werd Gaius Marius benoemd tot junior consul van Rome met de opdracht de Numidische koning Jugurtha te verslaan. Door eerdere militaire nederlagen was de Romeinse burgerij zodanig uitgedund dat er slechts één leger op de been gebracht kon worden. Dit was actief in het noorden van het huidige Italië. De militaire hervormingen van Gaius Marius moesten er voor zorgen dat er nooit meer zo’n situatie kon ontstaan. Lees verder