De Romeinse tijd is een periode in de Oudheid die duurde van ongeveer 753 voor Christus tot 476 na Christus. Rome begon als stadsstaat maar groeide langzaam uit tot het Romeinse Rijk, dat op het hoogtepunt alle landen rondom de Middellandse Zee en Engeland omvatte. In het dossier ‘Romeinen’ lees je alles over deze periode.
Beroemde en beruchte keizers als Caesar, Trajanus, Augustus en Constantijn de Grote, de opkomst van het christendom, bloedige oorlogen; het hoort allemaal bij het Romeinse Rijk. Kenmerkend voor deze periode zijn ook de grote filosofen en redenaars zoals Cicero. Ook de Romeinse cultuur, politiek en het staatsbestel, die onze eigen tijd diepgaand hebben beïnvloedt, komen aan bod.

Cleopatra: Verleider van Romeinen

       28 april 2017
Cleopatra: Verleider van Romeinen

Themamaand Oudheid – Cleopatra wordt in films, toneelstukken en boeken overwegend afgebeeld  als een mooie, verleidelijke vrouw. Toch lijkt Cleopatra niet zo mooi te zijn geweest als gedacht werd. Wel wist zij twee Romeinse leiders te verleiden: Julius Caesar en met Marcus Antonius. Als het niet haar schoonheid was, wat was dan haar kracht om de Romeinse mannen aan zich te binden?

Lees verder

De 4 meest spraakmakende Romeinse keizers

          26 april 2017
De 4 meest spraakmakende Romeinse keizers

Als je denkt aan het Romeinse Rijk zal je al snel denken aan de lange periode van het keizerschap. De redactie maakte een selectie uit rond de 90 keizers die het Rijk hebben geregeerd. Een opsomming van de meest spraakmakende keizers kan alleen maar beginnen bij de eerste en bekendste: Gaius Octavius, beter bekend als Augustus (de verhevene). Lees verder

26 april jarig: Marcus Aurelius

Ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius

“Nergens kan een mens een betere rustplaats vinden, dan in zijn eigen ziel.” Ondanks dat hij voortdurend op oorlogspad was, vond keizer Aurelius toch de tijd om een hoogstaand filosofisch werk te schrijven. Onder zijn heerschappij leefde het Romeinse Rijk weer op, waardoor hij ook wel beschouwd wordt als de laatste van de ‘Vijf Goede Keizers’. Marcus Aurelius werd geboren op 26 april 121. Lees verder

Romanisering: de integratie van de Germanen

       25 april 2017
Romanisering: de integratie van de Germanen

Themamaand Oudheid – Er wordt gezegd dat de romanisering van de Germanen de ondergang betekende van het Romeinse Rijk. Romanisering, waarbij volkeren de romeinse cultuur overnamen, was een grootschalig proces van de eerste eeuw v.Chr. tot ver in het Romeinse keizerrijk. Hier vloeiden de Romeinse en Germaanse cultuur samen tot een cultuur die nog eeuwen bestond in Europa.

Lees verder

Romulus en Remus en de stichting van Rome

Romulus en Remus en de stichting van Rome

21 april 735 voor Christus – Volgens de Romeinse historicus Varro Reatinus stichtte Romulus op deze dag de stad Rome. De stichting van Rome is een bron van mythe en onduidelijkheden. De bekendste mythe is die van Romulus en Remus, die nakomelingen van de Trojaanse held Aeneas zouden zijn geweest. Lees verder

De Romeinenweek, 100% Romeins?

    19 april 2017
romeinenweek 2017

Tweeduizend jaar geleden was Nederland een multiculturele samenleving. Thraciërs, Italianen en Spanjaarden leefden er zij aan zij met Bataven, Cananefaten en Friezen. Die mengeling van mensen en culturele tradities staat centraal in de Romeinenweek, van 29 april tot en met 7 mei. Tijdens deze week worden in heel Nederland activiteiten georganiseerd in het kader van de geschiedenis van ons land in de Romeinse tijd. Lees verder

De Zeloten plegen massaal zelfmoord in Massada

De Zeloten plegen massaal zelfmoord in Massada

Massada 73 – In 70 na Chr. bereikt het Romeinse leger de citadel van Massada, gelegen op een rots bij de Dode Zee. In de citadel schuilt een groep van 960 Zeloten voor de Romeinse agressor. Drie jaar lang houden ze stand en weerstaan ze elke Romeinse aanval. Op 15 april 73 moeten de Zeloten er dan toch aan geloven, de Romeinen dringen naar binnen. In plaats van door te vechten, plegen de Zeloten massaal zelfmoord. Lees verder

Bouw van het Colosseum

       14 april 2017
Bouw van het Colosseum

WERELDWONDER:  Het beeld dat iedereen van Rome heeft is standaard het Colosseum. Dit Romeinse gebouw dat nu voornamelijk de trekpleister is van Rome, was ook in de eerste eeuw na Christus populair bij veel mensen. Voornamelijk de gevechten met krijgsgevangenen werden veel bezocht. Het Colosseum siert dus al bijna 2000 jaar het stadsbeeld van Rome. Lees verder