De Romeinse tijd is een periode in de Oudheid die duurde van ongeveer 753 voor Christus tot 476 na Christus. Rome begon als stadsstaat maar groeide langzaam uit tot het Romeinse Rijk, dat op het hoogtepunt alle landen rondom de Middellandse Zee en Engeland omvatte. In het dossier ‘Romeinen’ lees je alles over deze periode.
Beroemde en beruchte keizers als Caesar, Trajanus, Augustus en Constantijn de Grote, de opkomst van het christendom, bloedige oorlogen; het hoort allemaal bij het Romeinse Rijk. Kenmerkend voor deze periode zijn ook de grote filosofen en redenaars zoals Cicero. Ook de Romeinse cultuur, politiek en het staatsbestel, die onze eigen tijd diepgaand hebben beïnvloedt, komen aan bod.

Populisme in de oudheid

          16 maart 2017
Tiberius Gracchus spreekt een menigte toe in Rome

Door de verkiezing van Donald Trump als Amerikaanse president en de invoering van de Brexit in Groot-Brittannië, lijkt het populisme in de wereld toe te nemen, aldus de media. Het populisme heeft vooral als doelstelling dat de politiek weer van ‘de gewone man’ moet worden. Hiermee treden zij in de voetsporen van de Populares uit het Romeinse Rijk, die zich ook beriepen op de wil van het volk. Lees verder

‘Et tu Brute?’ – De moord op Julius Caesar

Brutus en de geest van Caesar

Kort nadat hij is benoemd tot ‘Dictator perpetuus’, dictator voor het leven, wordt Julius Caesar op 15 maart 44 v. Chr. (Juliaanse kalender) vermoord in Rome. Het autoritaire gedrag van de heerser werd niet gewaardeerd door de leden van de Senaat. Een complot leidde tot de dood van wellicht de beroemdste Romein uit de geschiedenis.

Lees verder

Eerste concilie van Nicea (325) bevestigde de drie-eenheid in het christendom

       28 februari 2017
Eerste concilie van Nicea (325) bevestigde de drie-eenheid in het christendom

Sinds de oprichting van het christendom in de eerste eeuw na Christus zijn er ruzies en discussies over de leer van het christendom. Want hoe moet je de Bijbel interpreteren? Een van de belangrijkste punten in het christendom is de drie-eenheid van God. Dit werd vastgelegd op het Eerste concilie van Nicea in 325. Het Eerste concilie van Nicea werd gehouden na onrusten en ruzies met het arianisme van de Alexandrijnse priester Arius. Zijn aanhangers werden uiteindelijk als ketters gebrandmerkt.

Lees verder

7 soorten gladiatoren: van provocator tot netvechter

7 soorten gladiatoren: van provocator tot netvechter

Naarmate de gladiatorenspelen verspreid raakten over het gehele Romeinse Rijk, ontstonden er ook verschillende typen gladiatoren. Waar in de republikeinse tijd de gladiatoren nog voornamelijk krijgsgevangenen waren die vochten met wapens uit hun land van herkomst en ook werden genoemd naar hun oorsprong, werden onder keizer Augustus verschillende typen gladiatoren geïntroduceerd en gestandaardiseerd. Er waren meer dan twintig soorten gladiatoren, maar de zeven die in dit artikel worden beschreven waren het meest populair. Lees verder

Keizer Caracalla en het edict van Caracalla

    13 januari 2017
Keizer Caracalla en het edict van Caracalla

In het jaar 212 n.Chr. kwam keizer Caracalla met een belangrijk edict, dat het Romeinse Rijk sterk zou veranderen: alle ‘vrije mannen’ in het rijk werden tot burgers verheven. Tot dat jaar was het Romeins burgerschap voornamelijk gereserveerd voor mensen afkomstig uit Italië.  Een korte geschiedenis van keizer Caracalla en zijn edict. Lees verder

Wie was Sint Silvester?

    27 december 2016
Wie was Sint Silvester?

Het oudejaarsfeest is niet een feest dat voortkomt uit het christendom. Al bij de Germanen en bij de Romeinen werden rond deze tijd van het jaar feesten gevierd, bijvoorbeeld het midwinterfeest en de Saturnaliën. De katholieke kerk heeft door de tijd heen geprobeerd grip te krijgen op de oudejaarsvieringen, die weinig te maken hadden met het christendom. Tot op zekere hoogte is dit gelukt: in veel Europese landen staat het oudejaarsavond bekend als het Sint Silvester feest. Wie was Sint Silvester en waarom wordt hij met oud en nieuw vereerd? Lees verder

Alle wegen leiden naar Rome

       23 december 2016
Alle wegen leiden naar Rome

‘Alle wegen leiden naar Rome’, het is een bekende uitdrukking in onze taal. De uitspraak verwijst naar de macht van het oude Rome, en de uitgebreide wegennetwerken van het Romeinse Rijk. Een groep designers zocht uit of alle wegen ook daadwerkelijk naar Rome leiden. Lees verder

Het kerstverhaal in historisch perspectief

       22 december 2016
Het kerstverhaal in historisch perspectief

De meesten van ons kennen ongetwijfeld het kerstverhaal. Jozef en Maria trekken naar Bethlehem. Maria staat op het punt om geboorte te geven aan Jezus, maar alle herbergen zitten vol. Uiteindelijk krijgen zij een plaats in een stal toegewezen, waar Maria Jezus ter wereld brengt. Enkele herders komen naar de stal om het pasgeboren kind te aanschouwen. De Drie Wijzen komen geschenken aanbieden aan het kindeke Jezus. In dit artikel wordt gekeken naar het kerstverhaal. Is dit in historisch perspectief te plaatsen? Lees verder