Geschiedenis Magazine, voorheen Spiegel Historiael, is al bijna vijftig jaar een toonaangevend historisch publiekstijdschrift. Geschiedenis Magazine maakt de nieuwste inzichten uit het historisch onderzoek toegankelijk voor een breed publiek. In goed geschreven, rijk geïllustreerde artikelen. Met verrassende invalshoeken, over afwisselende onderwerpen. Een selectie van artikelen die verschenen in eerdere jaargangen van Geschiedenis Magazine is te lezen op IsGeschiedenis.

Een (proef)abonnement op Geschiedenis Magazine? Kijk hier.

20 mei 1915: Moshe Dayan geboren – Symbool van Israëls zelfvertrouwen

20 mei 1915: Moshe Dayan geboren – Symbool van Israëls zelfvertrouwen

Moshe Dayan was minister van Defensie toen Israël in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog de Westelijke Jordaanoever en de oude stad van Jeruzalem veroverde. Daarmee kwam ook de Klaagmuur in Israëlische handen. Deze westelijke muur van de Joodse Tempel uit de Oudheid was sinds de onafhankelijkheid van Israël in 1948 voor Joden onbereikbaar geweest. Dayan was zelf niet gelovig en riep toen de eerste rabbi’s in 1967 enthousiast het plein op kwamen hollen volgens een ooggetuige spottend: ‘Wat is dit? Het Vaticaan?’ Toch vond hij het logisch dat de Klaagmuur onder Israëlisch beheer viel. Hij verklaarde voor de wereldpers dat Israël deze symbolische plek nooit meer zou opgeven.

Lees verder

Cornelis de Houtman geboren: Onervaren eerste reisleider naar de Oost

Cornelis de Houtman geboren: Onervaren eerste reisleider naar de Oost

De eerste commerciële reis naar Indië begon met bedrijfsspionage, met als spin in het web de jonge handelaar Cornelis de Houtman. Hij was in dienst van negen Amsterdamse kooplieden die begin jaren 1590 plannen smeedden om naar de Oost te varen. Cornelis de Houtman werd er al snel bij betrokken, net als zijn broer Frederick.

Lees verder

‘De geschiedenis zal vriendelijk voor mij zijn’ – Winston Churchill

'De geschiedenis zal vriendelijk voor mij zijn' – Winston Churchill Oorlogscorrespondent

Toch is dit bekende beeld eenzijdig. Churchill was niet altijd zo standvastig; zijn carrière kende zelfs een vrij grillig verloop. Hij kwam in 1900 op 26-jarige leeftijd namens de Conservatieve Partij in het Lagerhuis. Dit deed hij op eigen kracht. Hij kwam wel uit een politiek nest. Zijn vader Randolph Churchill was minister geweest in de jaren tachtig, maar diens reputatie was besmeurd geraakt en in 1895 was hij gestorven.

Lees verder

De camera als ooggetuige

Het medium van de fotografie heeft sinds zijn uitvinding in de jaren 1830 de beeldvorming van oorlogvoering onder het grotere publiek diepgaand beïnvloed. Tevoren had de verbeelding van het krijgsbedrijf en zijn gevolgen in het teken gestaan van zijn glorie en heroïek, van zijn aristocratische allure als een martiaal bedrijf van heren. Met de komst van de camera als ooggetuige op het slagveld deed zich voor het eerst de mogelijkheid voor van een realistische weergave. Lees verder

Japan als bevrijdingsmacht

De Japanse invasie in Zuidoost-Azië, 1941-1942

Ethan Mark

Het Japanse leger dat eind 1941 Zuidoost- Azië binnenviel, deed dit met een onverwachte vernietigingsdrift. Voor wie het ondergingen, staan de beelden in het geheugen gebrand: de wrede afslachting van Chinezen in Singapore, de dodenmars van Bataan, de dwangarbeid, de mensonterende omstandigheden bij de Birma-spoorweg en de krijgsgevangenkampen, de seksuele slavernij in de ‘troostbarakken’, de blinde gehoorzaamheid en raciale arrogantie, de brute aframmelingen of zelfs de doodstraf voor de kleinste overtreding.  Lees verder

De geboorte van de globalisering

Chris Bayly over het ontstaan van de moderne wereld

Hoe is de geglobaliseerde wereld van nu met zijn razendsnelle communicatie, wereldwijde productie en internationale uitwisseling van kennis, geld en ideeën ontstaan? Op deze vraag zijn vele antwoorden gegeven. Volgens de Engelse historicus Chris Bayly is het echter onjuist één factor – het kapitaal of de staat – als de alles aandrijvende kracht aan te wijzen. Moderniteit is een dynamisch proces waar al in de koloniale tijd vrijwel alle delen van de wereld aan hebben bijgedragen. Lees verder

Amerika’s achilleshiel.

Nederlandse reacties op rassenrellen in Little Rock, 1957.

 

Midden in de Koude Oorlog, in de herfst van 1957, werd het stadje Little Rock in Arkansas het toneel van heftige rassenrellen. De foto’s en reportages die de wereld over gingen ondermijnden Amerika’s reputatie in het buitenland. Ook in Nederland, al viel het de Nederlandse pers moeilijk de grote bondgenoot écht af te vallen.

Lees verder

De schepping in de eigen studeerkamer

De opkomst van de rariteitenkabinetten rond 1600 viel samen met de ontdekkingsreizen. De exponentieel stijgende hoeveelheid exotische voorwerpen die verzamelaars daarmee in handen kregen, plaatste hen echter meteen voor problemen. Hoe kon de bonte en onbegrijpelijke veelvormigheid van de natuur in hun kabinetten gevat worden? Jan Swammerdam gaf aan het verzamelen een nieuwe draai. Door zijn anatomisch onderzoek werd duidelijk dat niet de uitzondering telde, maar de regel. Lees verder