logo%20groniek%20jpegHistorisch Tijdschrift Groniek is in de vier decennia van zijn bestaan uitgegroeid van een faculteitsblad tot een historisch tijdschrift dat landelijke bekendheid geniet. Ooit opgericht als mededelingenblaadje voor de vereniging van geschiedenisstudenten in Groningen, ontwikkelde dit door studenten gemaakte tijdschrift zich tot een serieus wetenschappelijk kwartaalblad, met bijdragen van prominente historici uit binnen- en buitenland.

Sterven voor Lenin – Inessa Armand, de perfecte Bolsjewiek

Sterven voor Lenin - Inessa Armand, de perfecte Bolsjewiek

Inessa Armand leefde een tegendraads en moedig leven, seksueel, sociaal en politiek. Als Bolsjewistisch revolutionair en minnares van Lenin schreef zij geschiedenis. In de historiografie zijn deze twee aspecten van haar politieke leven apart beschouwd. Historici hielden zich of bezig met de in nevelen gehulde relatie met Lenin of met haar activiteiten als marxistischfeministisch leider van de Bolsjewistische vrouwen. In dit essay wordt betoogd dat liefde en revolutie elkaar versterkten. De intieme band tussen Armand en Lenin was weliswaar tegen de norm van de Bolsjewistische Partij maar ook bepalend voor de opbouw van die partij. Lees verder

Bonifatius – Vermoord in 754, herdacht in 2004

Bonifatius - Vermoord in 754, herdacht in 2004

Bonifatius is dood, en dat zullen we weten ook. Overal worden congressen georganiseerd en allerlei groepen hebben ‘iets’ met de middeleeuwse heilige. Daarbij wordt het met de historische feiten echter niet altijd even nauw genomen. Lees verder

LSD en XTC in de Westerse maatschappij

Drugs

In dit artikel vertelt Stephen Snelders over de geschiedenis van LSD en XTC in de Westerse maatschappij. Het artikel is gepubliceerd in het 138ste nummer van het Historisch Tijdschrift Groniek genaamd Drugs Afgewogen. LSD en XTC komen in het verhaal uitgebreid aan bod.  Lees verder

O wat een wonderlijke zaak is de liefde Middeleeuwse liefdesidealen en praktijken

O wat een wonderlijke zaak is de liefde Middeleeuwse liefdesidealen en praktijken

Catrien Santing geeft een uiteenzetting van de verschillende typen liefde die in de loop der middeleeuwen te ontwaren zijn. Achtereenvolgens komen hoofse liefde, liefde voor god, echtelijke liefde en aristocratische erotiek aan bod. Zo toont Santing aan dat ook in deze periode ‘ware’ liefde, erotiek en kuisheid de gemoederen volop bezig hielden.

Lees verder

Tragische helden, geweld, seks en sociaal drama

Tragische helden, geweld, seks en sociaal drama

De Japanse film en de culturele identiteit in het hedendaagse Japan

In onderstaand artikel bespreekt Janny de Jong in hoeverre Japanse films hun nationale karakter hebben behouden. Direct na de Tweede Wereldoorlog waren films vooral op de eigen natie gericht waarbij de eigen taal en cultuur centraal stonden. In de daaropvolgende decennia was er echter sprake van internationalisering, waarbij de Japanse film steeds meer aan eigenheid verloor. Daarentegen wonnen de typisch Japanse samoerai– en yakuzafilms in de jaren negentig aan populariteit, waarin juist voor de culturele symboliek een grote rol was weggelegd. Bestaat de Japanse film tegenwoordig nog? ‘I feel like when anybody calls me an “Asian director” it’s loaded with preconceptions … I would really like to get rid of the typical Asian traits, cultures, and aesthetics in our films.’ Lees verder

De Nederlandse inlichtingen- en veilig- heidsdiensten: nooit te oud om te leren

De Nederlandse inlichtingen- en veilig- heidsdiensten: nooit te oud om te leren

 In dit artikel schetst Bob de Graaff in kort bestek de geschiedenis van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten sinds 1914. Hij beziet hoe het Nederlandse inlichtingenbestel zich in drie afzonderlijke periodes heeft aangepast aan de veranderende nationale en internationale omstandigheden, getypeerd als de taak- en waardenomgeving van de Nederlandse geheime diensten. De Graaff schrijft aan die perioden van het Interbellum, de Koude Oorlog en de afgelopen twintig jaar de kenmerken toe van ‘stabiliteit en neutraliteit’, ‘stabiliteit en polariteit’ en ‘dynamiek en onzekerheid’. Lees verder

Dodencultus en dodenpersoneel in het vroege Egypte

Dodencultus en dodenpersoneel in het vroege Egypte

Iedereen die ook maar enigszins vertrouwd is met de cultuur van het Oude Egypte weet dat de dodencultus daarin een vooraanstaande rol speelde. Deze cultus bestond voornamelijk uit de verzorging van de tot een goddelijk wezen geworden gestorvene met dagelijkse voedseloffers, begeleid door het reciteren van offer-formules en andere spreuken. Lees verder

I want to bite the hand that feeds me…

I want to bite the hand that feeds me...

De problematische plaats van de protestsong in de popmuziek René Boomkens bespreekt in onderstaand artikel het ontstaan van de protestcultuur en het politieke karakter van de protestmuziek. Daarbij staat de plaats van de proteststong binnen de popmuziek centraal en besteedt hij onder meer aandacht aan Woody Guthrie, Bob Dylan en Elvis Costello. Lees verder