Grootzegel VS 1866
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

Bij de Onafhankelijkheid van de Verenigde Staten op 4 juli 1776 werd een motie aangenomen dat Franklin, Jefferson en Adams verantwoordelijk waren voor het bedenken van een nationaal symbool voor de Verenigde Staten van Amerika. De drie heren, die medeverantwoordelijk waren voor de Onafhankelijkheidsverklaring, namen deze taak op zich en vormden een comité. Zes jaar later werd op 20 juni 1782 de afbeelding van de adelaar aangenomen als Grootzegel, en daarmee werd de adelaar hét symbool van de Verenigde Staten.

Zoektocht naar nationaal symbool

De uitdaging van het kiezen van een nationaal symbool zat in de vertaling van ideologie naar beeld. Er werd gezocht in Bijbelse en mythische verhalen naar een betekenisvol symbool dat dienst kon doen, maar de zoektocht ging niet voorspoedig. De eerste commissie leverde in augustus 1776 zijn ontwerp in: de datum van de onafhankelijkheid, een afbeelding van het Alziend Oog en het Latijnse motto E Pluribus Unum (uit velen één). Het ontwerp werd echter afgewezen. Ook een tweede commissie, wiens ontwerp gebaseerd was op de Amerikaanse vlag die in 1777 was aangenomen, faalde er in een nationaal symbool te creëren.

Adelaar als symbool

In mei 1782 werd een derde commissie in het leven geroepen die het nationale symbool zou moeten maken. De commissieleden gaven aan de jonge artistieke advocaat William Barton de opdracht een symbool te ontwerpen. Barton ging snel aan de slag en ontwierp een symbool met een witte adelaar met gespreide vleugels, de Amerikaanse vlag en het Alziend Oog. Maar alsnog was het Congres niet tevreden.

Aanname nationaal symbool door Congres

Op 13 juni 1782 legde het Congres alle opties die de commissies door de jaren heen gefabriceerd hadden voor aan de secretaris van het Congres: Charles Thomson. Praktisch van aard besloot Thomson de beste elementen van alle ontwerpen samen te voegen zodat het één symbool werd. De chauvinistische Thomson besloot hierbij ook de witte adelaar te vervangen door de typisch Amerikaanse zeearend. De op- en aanmerkingen van Thomson werden doorgevoerd door Barton en slechts bij de beschrijving van het symbool ging het Congres na zes jaar eindelijk akkoord.

Gebruik Grootzegel

De eerste keer dat het Amerikaanse symbool als zegel werd gebruikt was op 16 september 1782. De zegel sloot een brief aan generaal Washington waarin werd gesproken over de onderhandelingen met de Britten. De Grootzegel wordt nog steeds jaarlijks gebruikt om zo’n 2.000 tot 3.000 documenten te verzegelen. Alhoewel de zegel oorspronkelijk in bezit was van de secretaris van het congres, werd de zegel in 1789 toegewezen aan de minister van Buitenlandse Zaken. De zegel wordt gebruikt bij belangrijke documenten, zoals internationale overeenkomsten en verdagen,  nadat de president en de minister van Buitenlandse Zaken het document hebben ondertekend.

 

 

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

Bronnen

U.S. Department of State Bureau of Public Affairs, The Great Seal of the United States (Washington 2003)

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone