Anjerdag
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

Den Haag 1940- Na zeven weken drong de realiteit van de bezetting door tot de Nederlandse bevolking. Om blijk te geven aan de onvrede in het land, grepen burgers de verjaardag van Prins Bernard aan om te protesteren.  

Anjerdag

Op 10 mei was de inval van de Duitse troepen in Nederland geweest. Een maand later was het uitsteken van vlaggen  verboden en begon de bezetting voelbaar te worden. In Den Haag, Rotterdam en Amsterdam kwamen Oranjegezinden bij elkaar om de 29ste verjaardag van Prins Bernard te vieren. Al op 28 juni waren er bloemen gelegd bij het beeld van koningin Emma in Amsterdam en ook de volgende dag kwamen er nog meer bloemen bij. Ook bij Paleis Noordeinde in Den Haag werden er bloemen gelegd, kon een felicitatieregister worden getekend en werden er her en der in de stad vlaggen uitgehangen.

Generaal Winkelman

Een prominent figuur, generaal Henri G. Winkelman, opperbevelhebber van de Nederlandse land- en zeestrijdkrachten, had in Den Haag de anjermanifestatie aangevoerd. Met het vertrek van de koninklijke familie naar Londen was hij formeel de hoogste Nederlandse gezagsdrager geworden. De grootschaligheid van de burgerlijke ongehoorzaamheid kwam als een verrassing voor de Duitse bezetter. Doordat generaal Winkelman zo’n vooraanstaande rol had gespeeld bij Anjer dag, werd hij na de manifestatie weggevoerd naar Duitsland als krijgsgevangene. Hij werd pas in 1945 vrij gelaten.


Titel:De Westerweelgroep en de Palestinapioniers – Nonconformistisch verzet in de Tweede Wereldoorlog
Auteur:Hans Schippers
ISBN:9789087044978
Uitgever:Verloren
Prijs:€25,-

 

 

 


Strafmaatregelen Duitsers

Maar niet alleen Winkelman werd berispt na de protesten. Ook de burgemeester van Den Haag werd uit zijn functie ontheven. Na deze dag mochten ook de namen van leden van het koninklijk huis niet meer worden genoemd. Burgers mochten bovendien alleen nog naar Nederlandse en Duitse radiozenders luisteren. De maatregelen leken succes te hebben toen op Koninginnedag vrijwel niemand meer de verjaardag van de koningin vierde.

Witte anjer

Prins Bernard had de gewoonte om, sinds zijn studententijd, een witte anjer bij zich te dragen. Door op deze dag een anjer te dragen, liet de bevolking weten ontevreden te zijn met de bezetting van de Duitsers. Na de bevrijding werd de anjer het symbool van Prins Bernard en tevens het symbool van het verzet.

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

Afbeelding:

Mensen leggen anjers bij Paleis Noordeinde. Via Wikimedia Commons

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone