Ligging Hatay op de kaart
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

Op 2 september 1938 werd Hatay een onafhankelijke republiek. Vanaf 1920 was Hatay als onderdeel van Syrië een mandaatgebied onder Frans gezag geweest. De Volkenbond besloot in 1938 tot de onafhankelijkheid van Hatay, maar al na minder dan een jaar werd deze status ontbonden. Zowel Syrië als Turkije maakten hierna aanspraak op Hatay.

In de Eerste Wereldoorlog werd Syrië waar Hatay destijds onder viel, veroverd door de Fransen en de Britten waarna het in 1920 een mandaatgebied van Frankrijk werd. Hatay bleef bij Syrië horen. De bevolking wilde dit echter niet. In Hatay woonden veel Turken terwijl de bevolking van Syrië vooral uit Arabieren bestond. Dit zorgde voor spanningen.

Hatay-Probleem

In 1936 besloot Frankrijk dat Syrië een onafhankelijk land zou worden en dat Hatay hier onderdeel van zou uitmaken. Door de grote groep Turken die in het gebied woonden, zag Turkije het als haar grondgebied. Dit zorgde voor een probleemsituatie waarop Frankrijk in 1937 besloot de situatie aan de Volkenbond voor te leggen. Ondertussen liepen de spanningen tussen de Turken en de Arabieren op wat het belang van een oplossing voor het Hatay-probleem alleen maar groter maakte.

Hatay wordt onafhankelijk

De Volkenbond besloot dat Hatay een onafhankelijke republiek zou worden. Deze onafhankelijkheid werd op 2 september 1938 getekend. Maar deze onafhankelijke status kon slechts een klein jaar worden gehandhaafd. Zowel Turkije als Syrië maakten nog steeds aanspraak op het gebied. Er werd een referendum georganiseerd, waarna Hatay op 29 juni 1939 een provincie werd van Turkije.

 

 

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

Bronnen

–        Historischnieuwsblad.nl, Spanningen in Hatay (01-2013)

–        Althistory.wikia.com, Republic of Hatay 

–        Mens en samenleving infonu.nl, De Alawieten tijdens het (…)  (29-07-2011)

 

Afbeelding

–        Picasaweb,  Map (6-08-2012)

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone