‘Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis’. Het is de grootste in geschiedenis én historische letterkunde gespecialiseerde uitgeverij in Nederland en heeft een grote bijdrage geleverd aan het verspreiden van de kennis van de middeleeuwse en vaderlandse geschiedenis. In de rubriek ‘Verloren tipt’ wordt twee keer per maand een boek uit hun oeuvre onder de aandacht gebracht. 

Nikolaas van Myra en zijn tijd

    23 november
Nikolaas van Myra en zijn tijd

Heeft de heilige Nikolaas werkelijk bestaan? Er zijn geen getuigenissen van tijdgenoten bekend en zelfs blootlegging van zijn monumentale grafkerk te Demre heeft niets opgeleverd. Uit latere gegevens valt alleen af te leiden, dat ene Nikolaos uit Patara in de vierde eeuw enkele jaren bisschop is geweest van Myra, een stad in het zuidwesten van het huidige Turkije. Lees verder

Ystroom

    9 november
Ystroom

Amsterdams lof is vaker bezongen, maar zelden in een zo uitvoerig gedicht als de Ystroom (1671) van Joannes Antonides van der Goes. Deze jonggestorven dichter oogstte, mede als Vondelnavolger, grote lof, maar kreeg om diezelfde reden ook felle kritiek, vooral van het Amsterdamse kunstgenootschap ‘Nil Volentibus Arduum’. Lees verder

Een buitenbezittingse radja

    21 oktober
Een buitenbezittingse radja

W.J.M. Michielsen verliet in 1857 op 13-jarige leeftijd zijn geboortestad Breda om als kajuitsjongen naar de Oost te gaan. Na enkele zeereizen vestigde hij zich op Java, waar hij met wisselende banen in zijn levensonderhoud voorzag. Een keerpunt kwam in december 1867, toen hij voor het grootambtenaarsexamen slaagde en een carrière in de Indische bestuursdienst mogelijk werd. Lees verder

Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw

    8 oktober
Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw

Johan Huizinga schreef eens dat het verlangen van stedelingen naar  ‘de behaaglijke rust van een blij buitenleven’ onze Gouden Eeuw kenmerkte.  Aan het einde van deze periode zag hij dat verlangen verwerkelijkt in de aanleg van talloze buitenplaatsen in met name het Hollandse landschap. Lees verder

Een kleine orde met allure

    31 augustus
Een kleine orde met allure

In dit boek vertelt Brian Heffernan het verhaal van de augustijnen in Nederland. Eind negentiende eeuw bestond deze religieuze gemeenschap uit een handvol parochiepriesters. In de twintigste eeuw bleven zij ondanks groei een relatief kleine orde. Vooral hun inzet voor het middelbaar onderwijs gaf de augustijnen echter aanzien in katholiek Nederland. Lees verder

Zedekunst, dat is wellevenskunste (1586)

    17 augustus
Zedekunst, dat is wellevenskunste (1586)

D.V. Coornhert (1522-1590) voltooit in 1585, tijdens zijn ballingschap in Emden, de Zedekunst, dat is wellevenskunste. Het lieve vaderland is in oorlog, maar verre van eensgezind, vooral de godsdienstkwestie is een splijtzwam. Coornhert wil met een ‘redelijke’ ethiek uitkomst bieden, scherpe polemiek vermijden en zijn oneigentijdse ideaal van verdraagzaamheid en godsdienstvrijheid verdedigen door een praxis te beschrijven: de wellevenskunst, iets dat allen kunnen leren. Lees verder

De valse Middeleeuwen | Tijdschrift over de Middeleeuwen

    31 juli
De valse Middeleeuwen | Tijdschrift over de Middeleeuwen

Vervalsen is van alle tijden. Ook in de Middeleeuwen gebeurde het frequent: valsemunters brachten ondeugdelijk geld in omloop, zwaarden van het ‘merknaam’ Ulfberht werden nagemaakt en wat te denken van de 180 tanden en kiezen van de heilige Apollonia of de vele valse oorkonden die overal opdoken. Mensen vergrootten hun perceel door heimelijk grensstenen te verzetten en binnen de middeleeuwse letterkunde pleegt menig personage identiteitsfraude. Lees verder

De ingebeelde chaos

    24 juli
De ingebeelde chaos

In 1710 verscheen in Amsterdam het ‘goddeloze’ boekje De ingebeelde chaos, geschreven door de 25-jarige kantoorknecht Hendrik Wyermars. Hij beweerde daarin dat de aarde eeuwig bestaan had en noemde het Bijbelse scheppingsverhaal een mythe. Wyermars was een moedige vrijdenker die alle geloof achter zich had gelaten en alleen op basis van de rede wilde discussiëren. Lees verder