‘Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis’. Het is de grootste in geschiedenis én historische letterkunde gespecialiseerde uitgeverij in Nederland en heeft een grote bijdrage geleverd aan het verspreiden van de kennis van de middeleeuwse en vaderlandse geschiedenis. In de rubriek ‘Verloren tipt’ wordt twee keer per maand een boek uit hun oeuvre onder de aandacht gebracht. 

Het pryeel van Zeeland

    7 juli
Het pryeel van Zeeland

Buitenplaatsen bepaalden vroeger in sterke mate het landschap van Walcheren. Wat bewoog stedelingen in de zeventiende en achttiende eeuw om een deel van het jaar buiten de stad te gaan wonen? Lees verder

Muziek en religie

    30 juni
Muziek en religie

In deze sociaal- en cultuurhistorische studie beschrijft Petra van Langen hoe in Nederland tussen 1850 en 1948 een specifiek katholiek muziekleven met eigen katholieke muziek ontstond en vorm kreeg. Lees verder

Op zand, veen en klei

    13 juni
Op zand, veen en klei

De historische geografie en de geschiedenis van het gebied tussen de mondingen van de Maas en de Schelde vormen het onderzoeksgebied van Karel Leenders. Met elf artikelen haken specialisten uit verschillende disciplines aan bij zijn interesses: historische geografie, cartografie, geschiedenis, archeologie, erfgoedzorg, ecologisch erfgoed en naamkunde.
Lees verder

Het Arme Roomse Leven

    27 mei
Het Arme Roomse Leven

Het Arme Roomse Leven beschrijft niet alleen de armoede en de caritatieve zorg in katholiek Utrecht vanaf de Middeleeuwen, maar biedt ook inzicht in de wijze waarop de katholieke gemeenschap na de Reformatie in 1580 onopvallend haar weg zocht.

Lees verder

Een Verlichter in de de ban: de controversiële lezing van Johannes Stolk in 1794

    13 mei
Een Verlichter in de de ban: de controversiële lezing van Johannes Stolk in 1794

Vol revolutionair elan en aandoenlijke naïviteit hield de jonge Velpse predikant Johannes Stolk (1761-1834) in maart 1794 een pleidooi voor onderwijs voor de ‘gemene man’, dat wil zeggen het gewone (mannelijke deel van het) volk. Zijn gehoor bestond uit leden van het illustere genootschap Prodesse Conamur, voornamelijk regenten uit Arnhem en omgeving. Mogelijk dat de verwachte komst van de Franse bevrijders hem inspireerde om ook anderen aan de idealen van de Verlichting deel te laten nemen.

Verbannen en weggejaagd

Tot zijn verbijstering werd hij enige dagen later verbannen uit stad en schependom en uit Gelderland. Zelfs werd hij met zijn gezin weggejaagd uit andere provincies en ten slotte als lid van Prodesse geroyeerd. Waarom werd hij precies verbannen? Hoe verliep zijn leven daarna? De hier integraal uitgegeven lezing en inleiding over de historische achtergronden van Pieter van Wissing bieden een interessant inkijkje in een bijzondere geschiedenis.


Titel:Een Verlichter in de de ban: de controversiële lezing van Johannes Stolk in 1794
Auteur:Pieter van Wissing (inl. en ed.)
ISBN:9789087045791
Uitgever:Verloren
Prijs:€10,-

 

 


Leeuwarden in de Gouden Eeuw

    22 april
Leeuwarden in de Gouden Eeuw

‘O Leeuwarden, gezegend met zulke grote mannen, hoe lang al bent u voor hen meer een liefhebbende moeder geweest dan een harteloze stiefmoeder’, schreef een rector van de Latijnse school in 1633.

Ook de Friese hoofdstad maakte in de zeventiende eeuw een bloeiperiode door. De stad nam een vooraanstaande positie in tussen de andere steden van de Republiek. In de talrijke vroegmoderne stadsgeschiedenissen wordt doorgaans de loftrompet gestoken over het unieke karakter van de eigen stad. Deze bundel belicht verschillende aspecten van Leeuwarden in de Gouden Eeuw. Ze worden vergeleken met ontwikkelingen elders.

Na een beschouwing over rector Neuhusius’ lofrede op Leeuwarden (van Piter van Tuinen) volgen bijdragen over onder meer literair virtuoos Jan Jansz. Starter (Philippus Breuker), de Leeuwarder schilderkunst (Piet Bakker),  Anna Maria van Schurman  (Mirjam de Baar), Leeuwarder herbergen (Henk Oly) en rijkdom, buitenleven en elitevorming in het Leeuwarden van de ‘late’ Gouden eeuw (Yme Kuiper).


Titel:Leeuwarden in de Gouden Eeuw
Redactie:Wiebe Bergsma, Henk Oly en Geart de Vries
ISBN:9789087045104
Uitgever:Verloren
Prijs:€29,-

 

 


Een hard en waakzaam woord

    8 april
Een hard en waakzaam woord

In een periode waarin het volgens Mulisch leek of alles was versteend, klonken in de literaire tijdschriften felle proteststemmen tegen de literatuur van ‘het klein geluk’ en de burgerlijke consensuscultuur. De verschrikkingen van het recente verleden en de vrees voor een nieuwe oorlog beheersten het politiek-maatschappelijke klimaat.

Lees verder

Oranjeman Suideras (1743-1811) Een leven zonder toegeeflijkheid

    31 maart
Oranjeman Suideras (1743-1811) Een leven zonder toegeeflijkheid

August Robbert van Heeckeren tot Suideras was in de patriottentijd beroemd en berucht als fervent verdediger van het Oranjebewind. Hij vervulde geen bijzonder hoge functies – hij werd uiteindelijk tweede man in de bestuurlijke hiërarchie van het Kwartier van Zutphen – maar trok de aandacht door zijn onverzoenlijke opstelling.

Lees verder