‘Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis’. Het is de grootste in geschiedenis én historische letterkunde gespecialiseerde uitgeverij in Nederland en heeft een grote bijdrage geleverd aan het verspreiden van de kennis van de middeleeuwse en vaderlandse geschiedenis. In de rubriek ‘Verloren tipt’ wordt twee keer per maand een boek uit hun oeuvre onder de aandacht gebracht. 

Machinist en wereldverbeteraar

    2 oktober
Cover Machinist en wereldverbeteraar

Arbeiders hadden in de negentiende eeuw weinig mogelijkheden om zichzelf intellectueel te ontwikkelen. Ook machinist Bram Lansen (1847-1931) moest hard en lang werken om zijn gezin te onderhouden. Maar hij wilde meer. Lees verder

Universiteit van het Noorden: vier eeuwen academisch leven in Groningen

    16 september
Nieuw bij Verloren: Universiteit van het Noorden

Toen de Franse regeringscommissaris Georges Cuvier in 1811 de Groningse universiteit bezocht, verbaasde hij zich erover dat deze universiteit in een uithoek van het keizerrijk al bijna twee eeuwen een baken van beschaving en verlichting was. En zo is het nog altijd.

Lees verder

Theatrale zelfmoord

    25 augustus
Cover van het onderzoek Theatrale Zelfmoord van Anna de Haas.

Theatrale zelfmoord toont de karakters en hun beweegredenen achter zelfmoord op het toneel en hoe deze tijdens het stuk werden vertoond. Het betreft de eerste Nederlandse studie over dit onderwerp. Lees verder

Handen uit de mouwen

    5 augustus
Handen uit de mouwen van uitgeverij Verloren

Handen uit de Mouwen beschrijft de geschiedenis van het verpleegkundig uniform in Nederland in de voorbije 150 jaar. Lees verder

‘Oefenschool der Muzen, werkplaats der wetenschap’

    22 juli
Oefenschool der Muzen, werkplaats der wetenschap

‘Oefenschool der Muzen, werkplaats der wetenschap’ zijn vermaarde woorden uit het Stichtingsbesluit van de Groninger Academie in 1614. De eerste Rector, Ubbo Emmius, gaf dit belangrijkste officiële document van de Rijksuniversiteit Groningen de eretitel van ‘Edictum perpetuum’ – ‘Eeuwig (geldend) edict’.

Lees verder

Kennis in beeld

    8 juli
Kennis in beeld - Denken en doen in de Middeleeuwen

Hoe zagen middeleeuwers zichzelf en de wereld waarin zij leefden? Welke kennis en inzichten bezaten zij en hoe gaven zij deze door? Antwoorden op deze vragen zijn te vinden in de zogenaamde artesliteratuur: instructieve teksten op het gebied van techniek en wetenschap.

Lees verder

Het Gelijk van de Gouden Eeuw

    25 juni
Het gelijk van de Gouden Eeuw van Uitgeverij Verloren

Recht, onrecht en reputatie waren in de Gouden Eeuw onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit gold voor de legitimatie van het verzet tegen Filips II, maar ook voor de lastercampagnes van verschillende politieke facties in het Rampjaar.

Lees verder

Levenstekens

    10 juni
Cover van Levenstekens van Judith Brouwer

In The National Archives te Kew (Londen) worden duizenden 17e- en 18e-eeuwse Nederlandse brieven bewaard. Ze zijn afkomstig van schepen die buitgemaakt werden door de Engelsen. Judith Brouwer heeft onderzoek gedaan naar de brieven die in de Republiek werden geschreven tijdens het Rampjaar 1672.

Lees verder

Werkers van de wereld

    27 mei
Nieuw bij Uitgeverij Verloren - Werkers van de wereld

‘Maij fudede!’ Met deze Portugese vloek sprak de Bengaalse zeeman Anthonij Corea zich uit tegen de Duitse koksmaat Paul Swaan. De mannen werkten op het VOC-schip Cats, dat in 1734 onderweg was van Bengalen naar Batavia.

Lees verder

Weldenkende burgers en Oranjeliefhebbers

    13 mei
Cover Weldenkende burgers en Oranjeliefhebbers van Uitgeverij Verloren

De Patriotten en Prinsgezinden in Leiden hadden aan het eind van de achttiende eeuw een belangrijk aandeel in de politieke onrust die was ontstaan na de verloren Vierde Engelse Oorlog. Deze politieke stromingen verschilden diepgaand van mening over maatschappelijke kwesties.

Lees verder

Roermond – Biografie van een stad en haar bewoners

    29 april
Roermond. Biografie van een stad en haar bewoners.

Bij de plek waar de Roer in de Maas uitstroomt, ontstond in de twaalfde eeuw een nederzetting die in het begin van de dertiende eeuw uitgroeide tot een stad. Deze werd hoofdstad van het Overkwartier, een van de vier delen waaruit het hertogdom Gelre bestond.

Lees verder

Monumenten van beleid

    15 april
Monumenten van beleid door Sjoerd Keulen

Monumenten van Beleid laat zien hoe topambtenaren, politici en sociale wetenschappers vanaf de wederopbouw tot de opkomst van Pim Fortuyn gezamenlijk het rijksoverheidsbeleid ontwikkelden. De grote veranderingen in de Nederlandse verzorgingsstaat worden aan de hand van ideaaltypes van beleid op het gebied van landbouw, ontwikkelingssamenwerking, gevangenenzorg en milieubeleid geduid. Lees verder

De pelgrimage van het Heilig Land en daaromtrent

    1 april
Dit is de pelgrimage van het Heilig Land en daaromtrent

Uit de periode 1450-1650 zijn zo’n dertig reisverslagen van Nederlandse Jeruzalemgangers overgeleverd, opgetekend in de volkstaal. Dit boek bevat een bloemlezing van karakteristieke en representatieve passages uit deze geschriften, door Ben Wasser hertaald, die samen een goed beeld geven van het gebruikelijke verloop van de pelgrimage naar het Heilig Land.

Lees verder

Seer teder beminde Heer Vader en Vrouw Moeder!

    20 maart
Seer teder beminde Heer Vader en Vrouw Moeder!

Zes leden van het Groningse gezin Fockens trokken in de tweede helft van de achttiende eeuw naar de Oost. Vader Nathan Fockens ging binnen het jaar terug, maar zijn zoons Willem, Jacob en Berend maakten carrière in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie. Voor hun achttienjarige zuster Anna Wendelina, in 1758 naar Nederlands-Indië gekomen, wachtte echter geen carrière maar het huwelijk.

Lees verder

Kenau, de heldhaftige zakenvrouw uit Haarlem

    3 maart
Kenau, de heldhaftige zakenvrouw uit Haarlem.

Kenau Simonsdochter Hasselaer staat volop in de belangstelling. In het Frans Halsmuseum is t/m 18 mei een kleine expositie over haar te zien en er is zelfs een speelfilm met Kenau in de hoofdrol. Wilt u meer weten over haar leven, lees dan het boek Kenau. De heldhaftige zakenvrouw uit Haarlem (1526 – 1588) van Els Kloek.

Lees verder

Tranen om het alledaagse

    18 februari
Tranen om het alledaagse van Bram van Oostveldt

Recent verschenen bij uitgeverij Verloren: Tranen om het alledaagse. In deze begripshistorische studie verkent auteur Bram van Oostveldt het Europese verlangen naar natuurlijkheid in drama en theater in de tweede helft van de 18e eeuw. Lees verder