Switch to mobile version

‘Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis’. Het is de grootste in geschiedenis én historische letterkunde gespecialiseerde uitgeverij in Nederland en heeft een grote bijdrage geleverd aan het verspreiden van de kennis van de middeleeuwse en vaderlandse geschiedenis. In de rubriek ‘Verloren tipt’ wordt twee keer per maand een boek uit hun oeuvre onder de aandacht gebracht. 

Monumenten van beleid

    15 april
Monumenten van beleid door Sjoerd Keulen

Monumenten van Beleid laat zien hoe topambtenaren, politici en sociale wetenschappers vanaf de wederopbouw tot de opkomst van Pim Fortuyn gezamenlijk het rijksoverheidsbeleid ontwikkelden. De grote veranderingen in de Nederlandse verzorgingsstaat worden aan de hand van ideaaltypes van beleid op het gebied van landbouw, ontwikkelingssamenwerking, gevangenenzorg en milieubeleid geduid. Lees verder

De pelgrimage van het Heilig Land en daaromtrent

    1 april
Dit is de pelgrimage van het Heilig Land en daaromtrent

Uit de periode 1450-1650 zijn zo’n dertig reisverslagen van Nederlandse Jeruzalemgangers overgeleverd, opgetekend in de volkstaal. Dit boek bevat een bloemlezing van karakteristieke en representatieve passages uit deze geschriften, door Ben Wasser hertaald, die samen een goed beeld geven van het gebruikelijke verloop van de pelgrimage naar het Heilig Land.

Lees verder

Seer teder beminde Heer Vader en Vrouw Moeder!

    20 maart
Seer teder beminde Heer Vader en Vrouw Moeder!

Zes leden van het Groningse gezin Fockens trokken in de tweede helft van de achttiende eeuw naar de Oost. Vader Nathan Fockens ging binnen het jaar terug, maar zijn zoons Willem, Jacob en Berend maakten carrière in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie. Voor hun achttienjarige zuster Anna Wendelina, in 1758 naar Nederlands-Indië gekomen, wachtte echter geen carrière maar het huwelijk.

Lees verder

Kenau, de heldhaftige zakenvrouw uit Haarlem

    3 maart
Kenau, de heldhaftige zakenvrouw uit Haarlem.

Kenau Simonsdochter Hasselaer staat volop in de belangstelling. In het Frans Halsmuseum is t/m 18 mei een kleine expositie over haar te zien en er is zelfs een speelfilm met Kenau in de hoofdrol. Wilt u meer weten over haar leven, lees dan het boek Kenau. De heldhaftige zakenvrouw uit Haarlem (1526 – 1588) van Els Kloek.

Lees verder

Tranen om het alledaagse

    18 februari
Tranen om het alledaagse van Bram van Oostveldt

Recent verschenen bij uitgeverij Verloren: Tranen om het alledaagse. In deze begripshistorische studie verkent auteur Bram van Oostveldt het Europese verlangen naar natuurlijkheid in drama en theater in de tweede helft van de 18e eeuw. Lees verder

Onder het mom van satire

    5 februari
Onder het mom van satire door Ivo Nieuwenhuis.

Recent verschenen bij uitgeverij Verloren: Onder het mom van satire. Auteur Ivo Nieuwenhuis brengt dit ongrijpbare fenomeen in kaart, specifiek binnen de context van de roerige laatste decennia van de 18e eeuw.

Lees verder

De hertog en zijn Staten

    22 januari
Uitgeverij Verloren tipt De hertog en zijn Staten.

Recent verschenen bij uitgeverij Verloren: De hertog en zijn Staten. Lees hoe de basis werd gelegd voor de moderne staten Nederland, België en Luxemberg door de hertogen van Bourgondië, en hoe dit leidde tot een vernieuwing van bestuur, rechtspraak en financiën.

Lees verder

Imago. Romeinse keizerbeelden en de belichaming van gender

    16 januari
Imago. Romeinse keizerbeelden en de belichaming van gender

Deze maand tipt uitgeverij Verloren een boek over Romeinse keizerbeelden en de belichaming van gender. Het boek Imago is Boek van de Maand bij Verloren. Tot 1 februari 2014 goedkoper. Lees verder

Van kikvors tot droomprins – ontstaansgeschiedenis van het sprookje

    30 december
Van kikvors tot droomprins - ontstaansgeschiedenis van het sprookje

Tweehonderd jaar geleden werd het eerste deel van de Kinder- und Hausmärchen van Jacob en Wilhelm Grimm gepubliceerd. Sprookjes zouden volgens de gebroeders teruggaan tot mythologische verhalen uit een heidens-Germaanse, pre-christelijke voortijd en de verhalen zouden tot in onze tijd mondeling zijn overgeleverd.

Lees verder

‘Samen voor ons eigen’

    10 december
Cover Samen voor ons eigen, uitgeverij Verloren.

Was de Haagse Schilderswijk vroeger een gezellige volksbuurt of een achterbuurt? En klopt het dat het karakter van de wijk compleet veranderde toen koloniale migranten en gastarbeiders er vanaf de jaren zestig kwamen wonen? Diederick Klein Kranenburg onderzoekt de historische realiteit achter de beeldvorming en biedt een nieuwe kijk op het fenomeen achterstandswijk.

Lees verder

Het winkellandschap van Amsterdam

    5 december
Het winkellandschap van Amsterdam

Lesger beschrijft de grote veranderingen in aanzicht en interieur van de Amsterdamse winkels in samenhang met architectonische en technologische ontwikkelingen en de opkomst van warenhuizen. Daarnaast laat hij zien dat de locaties aansluiten bij patronen van toegankelijkheid van de stad. In de buitenwijken ontstond een fundamenteel ander bewinkelingspatroon.

Lees verder

Arnhem 1813

    29 oktober
Arnhem 1813

Bezetting en bestorming van Arnhem

Op 30 november 1813 zette de toekomstig koning Willem I voet aan land op het strand van Scheveningen. Hiermee brak een nieuwe periode aan van een Nederlandse eenheidsstaat rond de troon van Oranje. Maar op diezelfde dag vielen in een helse bestorming van Arnhem tweeduizend slachtoffers, zowel onder de Pruisische aanvallers als de Franse verdedigers. Lees verder

Ellendige levens

    17 oktober
Ellendige Levens - Uitgeverij Verloren

Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw

Lang is de negentiende eeuw afgeschilderd als een gezapig tijdperk met brave dominees die in de literatuur de toon aangaven. Maar achter de façade van huiselijk geluk ging een wereld van leed schuil, leed van Nederlandse schrijvers. Lees verder

Oorlogsliteratuur in de vroegmoderne tijd

    22 augustus
Oorlogsliteratuur in de vroegmoderne tijd

Oorlogen zijn verwoestende aangelegenheden die gepaard gaan met ontberingen, plunderingen, doden en gewonden. Toch gaat er ook een productieve kracht van uit: veldslagen hebben een schat aan onvergetelijke wereldliteratuur opgeleverd. Ook in de vroegmoderne tijd verscheen veel oorlogsliteratuur. Lees verder

Zeemacht in Holland en Zeeland in de zestiende eeuw

    2 augustus
Zeemacht - Verloren

In 1609, het begin van het Twaalfjarig Bestand, beschikte de Republiek over een volwaardige zeemacht met een eigen identiteit. Peter Sigmond beschrijft de ontwikkeling van deze zeemacht beginnend met de Habsburgse vloot van Karel V. Na de turbulente beginjaren van de Opstand verplaatste de strijd op het water zich van de binnenwateren via de Vlaamse kust naar de Atlantische oceaan. Lees verder

Koninginnen aan de Noordzee

    17 juli
koninginnen aan de noordzee

Scheveningen, Oostende en de opkomst van de badcultuur rond 1900 -

Zo rustig als de Noordzeekust rond 1800 was, zo druk was ze een eeuw later. Badplaatsen regen zich aaneen. Grand hôtels en casino’s verdrongen elkaar om de mooiste plek, op het zand ontstonden ’s zomers ware strandmandendorpen. Lees verder