‘Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis’. Het is de grootste in geschiedenis én historische letterkunde gespecialiseerde uitgeverij in Nederland en heeft een grote bijdrage geleverd aan het verspreiden van de kennis van de middeleeuwse en vaderlandse geschiedenis. In de rubriek ‘Verloren tipt’ wordt twee keer per maand een boek uit hun oeuvre onder de aandacht gebracht. 

De ingebeelde chaos

    24 juli
De ingebeelde chaos

In 1710 verscheen in Amsterdam het ‘goddeloze’ boekje De ingebeelde chaos, geschreven door de 25-jarige kantoorknecht Hendrik Wyermars. Hij beweerde daarin dat de aarde eeuwig bestaan had en noemde het Bijbelse scheppingsverhaal een mythe. Wyermars was een moedige vrijdenker die alle geloof achter zich had gelaten en alleen op basis van de rede wilde discussiëren. Lees verder

Salome Sticken (1369-1449) en de oorsprong van de Moderne Devotie

    8 juli
Salome Sticken (1369-1449) en de oorsprong van de Moderne Devotie

De Moderne Devotie (ca. 1375-1575) is de krachtigste geestelijke hervormingsbeweging van de late middeleeu­wen in Europa. Het charisma van innerlijke vernieuwing ontkiemde bij de kartuizers en inspireerde tot (semi)religieuze leefgemeenschappen. De devoten benadrukten ieders persoonlijke verantwoordelijkheid en lieten een rijk literair erfgoed na. Lees verder

Een tint van het Indische Oosten

    26 juni

Dit boek gaat over reizen in Insulinde. Zo’n boek was er nog niet. In de negentiende eeuw kreeg men meer belangstelling voor de binnenlanden van de kolonie. Onder invloed van de Verlichting wilde men vooral kennis vergaren over landen en volken.  Lees verder

Verhalen van vrijheid

    12 juni
Verhalen van vrijheid

Om de publieke opinie tegen slavenhandel en slavernij te keren, namen voormalige slaven soms zelf het woord. In het Engelse taalgebied verschenen er vanaf de late achttiende eeuw tientallen autobiografieën van ex-slaven. Lees verder

Kleurrijke tragiek

    28 mei
Kleurrijke tragiek

Onder de VOC in Azië werden lange tijd meer slaven gehouden dan in Suriname en Curaçao, maar toch is het Aziatische slavernijverleden nog maar zelden beschreven. Kleurrijke tragiek brengt dit Nederlandse Aziatische slavernijverleden op toegankelijke wijze in beeld en plaatst het in een nieuw daglicht. Lees verder

De Westerweelgroep en de Palestinapioniers

    11 mei
De Westerweelgroep en de Palestinapioniers

Dit boek beschrijft de fascinerende geschiedenis van de door de links-socialistische onderwijzer Joop Westerweel aangevoerde verzetsgroep, die bestond uit niet-Joodse linkse activisten en zogeheten Palestinapioniers. Dit waren merendeels Duitse Joden die zich voorbereidden op hun vertrek naar Palestina. Lees verder

Twee Leeuwen, een Kruis

    15 april
Twee Leeuwen, een Kruis

Delen Nederland en Vlaanderen dezelfde cultuur? Kan het katholicisme de motor worden achter de toenadering tussen Noord en Zuid? Dit zijn slechts twee van de prangende vragen waarmee Nederlandse en Vlaamse katholieken in de negentiende eeuw werden geconfronteerd. Lees verder

Johannes Goropius Becanus (1519-1573)

    2 april
Johannes Goropius Becanus (1519-1573)

Johannes Goropius Becanus was een kleurrijke verschijning. Als geneesheer had hij zo’n goede naam, dat de Spaanse koning Filips II hem vroeg om hofarts te worden. Maar hij was meer geïnteresseerd in taal. Lees verder