‘Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis’. Het is de grootste in geschiedenis én historische letterkunde gespecialiseerde uitgeverij in Nederland en heeft een grote bijdrage geleverd aan het verspreiden van de kennis van de middeleeuwse en vaderlandse geschiedenis. In de rubriek ‘Verloren tipt’ wordt twee keer per maand een boek uit hun oeuvre onder de aandacht gebracht. 

Een Verlichter in de de ban: de controversiële lezing van Johannes Stolk in 1794

    13 mei
Een Verlichter in de de ban: de controversiële lezing van Johannes Stolk in 1794

Vol revolutionair elan en aandoenlijke naïviteit hield de jonge Velpse predikant Johannes Stolk (1761-1834) in maart 1794 een pleidooi voor onderwijs voor de ‘gemene man’, dat wil zeggen het gewone (mannelijke deel van het) volk. Zijn gehoor bestond uit leden van het illustere genootschap Prodesse Conamur, voornamelijk regenten uit Arnhem en omgeving. Mogelijk dat de verwachte komst van de Franse bevrijders hem inspireerde om ook anderen aan de idealen van de Verlichting deel te laten nemen.

Verbannen en weggejaagd

Tot zijn verbijstering werd hij enige dagen later verbannen uit stad en schependom en uit Gelderland. Zelfs werd hij met zijn gezin weggejaagd uit andere provincies en ten slotte als lid van Prodesse geroyeerd. Waarom werd hij precies verbannen? Hoe verliep zijn leven daarna? De hier integraal uitgegeven lezing en inleiding over de historische achtergronden van Pieter van Wissing bieden een interessant inkijkje in een bijzondere geschiedenis.


Titel: Een Verlichter in de de ban: de controversiële lezing van Johannes Stolk in 1794
Auteur: Pieter van Wissing (inl. en ed.)
ISBN: 9789087045791
Uitgever: Verloren
Prijs: €10,-

 

 


Leeuwarden in de Gouden Eeuw

    22 april
Leeuwarden in de Gouden Eeuw

‘O Leeuwarden, gezegend met zulke grote mannen, hoe lang al bent u voor hen meer een liefhebbende moeder geweest dan een harteloze stiefmoeder’, schreef een rector van de Latijnse school in 1633.

Ook de Friese hoofdstad maakte in de zeventiende eeuw een bloeiperiode door. De stad nam een vooraanstaande positie in tussen de andere steden van de Republiek. In de talrijke vroegmoderne stadsgeschiedenissen wordt doorgaans de loftrompet gestoken over het unieke karakter van de eigen stad. Deze bundel belicht verschillende aspecten van Leeuwarden in de Gouden Eeuw. Ze worden vergeleken met ontwikkelingen elders.

Na een beschouwing over rector Neuhusius’ lofrede op Leeuwarden (van Piter van Tuinen) volgen bijdragen over onder meer literair virtuoos Jan Jansz. Starter (Philippus Breuker), de Leeuwarder schilderkunst (Piet Bakker),  Anna Maria van Schurman  (Mirjam de Baar), Leeuwarder herbergen (Henk Oly) en rijkdom, buitenleven en elitevorming in het Leeuwarden van de ‘late’ Gouden eeuw (Yme Kuiper).


Titel: Leeuwarden in de Gouden Eeuw
Redactie: Wiebe Bergsma, Henk Oly en Geart de Vries
ISBN: 9789087045104
Uitgever: Verloren
Prijs: €29,-

 

 


Een hard en waakzaam woord

    8 april
Een hard en waakzaam woord

In een periode waarin het volgens Mulisch leek of alles was versteend, klonken in de literaire tijdschriften felle proteststemmen tegen de literatuur van ‘het klein geluk’ en de burgerlijke consensuscultuur. De verschrikkingen van het recente verleden en de vrees voor een nieuwe oorlog beheersten het politiek-maatschappelijke klimaat.

Lees verder

Oranjeman Suideras (1743-1811) Een leven zonder toegeeflijkheid

    31 maart
Oranjeman Suideras (1743-1811) Een leven zonder toegeeflijkheid

August Robbert van Heeckeren tot Suideras was in de patriottentijd beroemd en berucht als fervent verdediger van het Oranjebewind. Hij vervulde geen bijzonder hoge functies – hij werd uiteindelijk tweede man in de bestuurlijke hiërarchie van het Kwartier van Zutphen – maar trok de aandacht door zijn onverzoenlijke opstelling.

Lees verder

Jaarboek Multatuli 2015

    14 maart
Jaarboek Multatuli 2015

‘Ik werd gescholden, belasterd, mishandeld, overgelaten aan- en gedwongen tot broodgebrek.’ Multatuli was misschien wel onze eerste klokkenluider. Het Jaarboek Multatuli 2015 bevat bijdragen van het symposium ‘Klokkenluider of querulant?

Lees verder

Anti-Joodse beeldvorming en Jodenhaat

    22 februari
Anti-Joodse beeldvorming en Jodenhaat

Van alle vormen van etnisch en raciaal vooroordeel heeft het antisemitisme verreweg de langste geschiedenis. Al in de Oudheid gaven de eerste christenen de Joden de schuld van Jezus’ kruisiging. In de Middeleeuwen kwamen daar nieuwe beschuldigingen bij zoals woeker, hostieschending, vergiftiging van bronnen en deelname aan samenzweringen tegen het christendom. Lees verder

Groot-Nederland & Groot-Colombia 1815-1830

    10 februari

Groot-Nederland ontstond in 1815 als unie van Nederland, België en Luxemburg. Het nieuwe koninkrijk onder Willem I kreeg meteen te maken met de onafhankelijkheidsoorlog van de Spaanse koloniën in Zuid-Amerika. Vertegenwoordigers van rebellenleider Simón Bolívar probeerden er wapens te kopen en vrijwilligers te werven. Lees verder

Tot elkaar veroordeeld

    25 januari
Tot elkaar veroordeeld

De economische relaties tussen Nederland en Duitsland zijn sinds het midden van de negentiende eeuw bijzonder intensief. Ondanks de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting realiseerden politici en ondernemers zich dat Nederland voor zijn wederopbouw afhankelijk was van de grote buur in het Oosten. Lees verder