Het pryeel van Zeeland
Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

Buitenplaatsen bepaalden vroeger in sterke mate het landschap van Walcheren. Wat bewoog stedelingen in de zeventiende en achttiende eeuw om een deel van het jaar buiten de stad te gaan wonen?

Buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820

Een belangrijke reden was vermaak, maar welke rol speelde het economische aspect? En hoe toonden eigenaren van buitenplaatsen hun aanzien, macht en smaak? Martin van den Broeke laat zien dat al deze factoren in wisselende mate een rol speelden in het buitenleven en hoe dit door de eeuwen heen veranderde. Van den Broeke onderscheidt drie zones rond de steden waar verschillende typen buitenhuizen voorkomen.

Nooit eerder zo uitgebreid beschreven

Nooit eerder zijn buitenplaatsen zo uitgebreid in hun landschappelijke en sociale omgeving beschreven. Dit boek geeft een rijk geschakeerd beeld van twee eeuwen buitenplaatscultuur in het ‘Het pryeel van Zeeland’, waarvan we de sporen nog zien in het landschap, in de archieven en op talrijke fraaie illustraties.


Titel:Het pryeel van Zeeland – Buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820
Auteur:Martin van den Broeke
ISBN:9789087045920
Uitgever:Verloren
Prijs:€49,-

 

 


Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone