Geschiedenis van Groot-Brittannië. Hieronder staan artikelen over de geschiedenis van Groot-Brittannië door de eeuwen heen. 

Utrechts Psalter genomineerd voor het Memory of the World Register

       25 november 2014
Utrechts Psalter genomineerd voor het Memory of the World Register

Een oud psalmboek uit Utrecht, het Utrechts Psalter, is genomineerd voor een vermelding in het Memory of the World Register van de UNESCO. Het boek met 150 psalmen en 16 bijbelse liederen is in de negende eeuw geschreven en wordt sinds 1716 in de universiteitsbibliotheek van de Universiteit Utrecht bewaard.
Lees verder

Elizabeth I bestijgt de troon van Engeland

Elizabeth I bestijgt de troon van Engeland

Haar vader liet haar moeder onthoofden en haar zus sloot haar op in de Tower of Londen. Als dochter van Hendrik VIII en halfzus van Bloody Mary kende Elizabeth alles behalve een makkelijke jeugd. Toch wist ze te overleven en werd ze op 17 november 1558 alsnog koningin Elizabeth I van Engeland.

Lees verder

Bombardement op Coventry

Bombardement op Coventry

Coventry 1940 – Op 14 november bombarderen 515 Duitse bommenwerpers de Engelse stad Coventry. Bij het bombardement vallen ruim 550 burgerslachtoffers en wordt een groot deel van de stad compleet verwoest. De verwoesting is zo groot, dat Joseph Goebbels later de term Coventriert gebruikt om een complete verwoesting van een vijandige stad te beschrijven.

Lees verder

De Slag bij Sheriffmuir

Battle_of_Sheriffmuir

Op 13 november 1715 vindt de Slag bij Sheriffmuir plaats in Groot-Brittannië. De slag maakte deel uit van de opstand van de Jacobieten in 1715. De slag bij Sheriffmuir was een strijd tussen de troepen van koning George I van Engeland en zijn tegenstanders, de aanhangers van de voormalige koning James en de Schotten, ook wel de Jacobieten genoemd. Lees verder

Vrede van Xanten

    12 november 2014
Vrede van Xanten

Op 12 november 1614 – nu 400 jaar geleden – werd de ‘vrede’ van Xanten gesloten: de vorstenhuizen van Brandenburg (Pruisen) en Palts-Neuburg verdeelden de macht over de Nederrijn-vorstendommen. Met deze afspraak moest een eind komen aan de opvolgingsstrijd tussen beide vorstenhuizen over wie de hertogdommen Kleef, Gulik, Berg en de graafschappen Mark en Ravensberg mocht besturen. Aangezien de Republiek zich actief inzette om dit verdrag te waarborgen, kan tevens gesproken worden over 400 jaar Nederlands-Pruisische betrekkingen. Lees verder

Reagan bood excuses aan voor de invasie van Grenada

       11 november 2014
Reagan bood excuses aan voor de invasie van Grenada

De New York Post heeft tapes met telefoongesprekken tussen oud-president Reagan en andere wereldleiders gepubliceerd. Schrijver William Doyle deed in 1996 een WOB verzoek om de tapes te mogen beluisteren. In één van de telefoongesprekken bood president Reagan zijn excuses aan de Britse premier Thatcher voor de invasie in Grenada in 1983 aan.
Lees verder

De Russische burgeroorlog 1917-1922

       11 november 2014
De Russische burgeroorlog 1917-1922

De Russische revoluties van 1917 hadden een einde gemaakt aan de tsaristische regering, maar de overwinning van de bolsjewieken was nog verre van zeker. De tegenstellingen in Rusland waren onverminderd groot en verzet tegen de bolsjewistische plannen leidde tot de Russische burgeroorlog die tot 1922 zou duren. Lees verder

Nederland draagt New York over aan de Engelsen

Nederland draagt New York over aan de Engelsen

New York 1674 – Op 10 november dragen de Nederlanders het toenmalige Nieuw-Nederland over aan de Engelsen, die het New York noemen. Nederland krijgt in ruil hiervoor Suriname in bezit van de Engelsen.

Lees verder

Vrede van de Pyreneeën wordt gesloten

Schilderij met daarop Lodewijk XIV en Filips IV die de Vrede van de Pyreneeën sluiten

Op 7 november 1659 wordt de Vrede van de Pyreneeën gesloten tussen de Franse koning Lodewijk XIV en de Spaanse koning Filips IV. Het Verdrag beëindigde de Frans-Spaanse Oorlog ( 1635-1659) die als nasleep van de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) was ontstaan. Spanje raakte heel wat gebieden kwijt in ruil voor vrede die Frankrijk daarop bereid was te sluiten. Lees verder

De Suezcrisis

De Suezcrisis

In de nacht van 5 op 6 november 1956 landden Britse en Franse troepen in Egypte bij het Suezkanaal. Hiermee bereikte de Suez-crisis een hoogtepunt. Een week eerder waren Israëlische troepen Egypte al binnen gevallen. De actie kon echter niet op internationale goedkeuring rekenen. Israël, Frankrijk en Groot Brittannië moesten hun troepen terugtrekken. Daarmee markeert de Suez-crisis het einde van de Franse en Britse positie als een internationale grootmacht.
Lees verder

De geschiedenis van Egyptische Revoluties

       4 november 2014
De geschiedenis van Egyptische Revoluties

De geschiedenis van modern Egypte is er een van revoluties. Bij iedereen staan de protesten die tegen de zittende president Hosni Moebarak in 2011 plaatsvonden op het Tahrirplein, nog vers in het geheugen. Ontevredenheid over de politieke situatie in het land ontstond echter al aan het eind van de negentiende eeuw. Om de zoveel jaar zouden er daarna opnieuw revoluties in het land uitbreken. Het Egyptische leger speelde daarbij vaak een belangrijke rol. Lees verder

De Slag om de Schelde

       3 november 2014
De Slag om de Schelde

Dit weekend woonden tienduizenden de herdenking van de Slag om de Schelde bij. Deze slag, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog is minder bekend dan bijvoorbeeld de slag om Arnhem, maar was van groot belang voor de bevrijding van Europa. De gevechten die meer dan vijf weken duurden, kostten duizenden soldaten het leven.
Lees verder

Triple Alliantie (1596)

Triple Alliantie (1596)

Op 31 oktober 1596 sloten Frankrijk, Engeland en de Republiek der Verenigde Nederlanden een militair bondgenootschap tegen Spanje. Dit bondgenootschap betekende dat alle drie de landen een militair steuntje in de rug kregen, maar het was ook de eerste keer dat buitenlandse mogendheden de Republiek als zelfstandige staat erkenden. Lees verder

Het verhaal achter George Murray Levicks notitieboekje.

       27 oktober 2014
Het verhaal achter George Murray Levicks notitieboekje.

Op de Zuidpool is een notitieboekje gevonden van een van de reisgenoten van ontdekkingsreiziger Robert F. Scott. Dat maakte de Nieuw Zeelandse Antarctic Heritage Trust bekend. Het honderd jaar oude boekje was van fotograaf, arts en bioloog George Murray Levick en is gevonden vlak bij het basiskamp van de expeditie. George Murray Levick overleefde de expeditie naar Antarctica en keerde behouden terug in Groot Brittannië.
Lees verder

Slag bij Balaklava wordt uitgevochten

Schilderij van de slag bij Balaklava

Op 25 oktober 1854 vindt de slag bij Balaklava plaats tussen aan de ene kant Russische troepen en aan de andere kant Frans en Britse troepen. De slag maakte onderdeel uit van de Krimoorlog (1853-1856) waarbij de invloed over het grondgebied van het verzwakte Ottomaanse Rijk de inzet was. Lees verder

De veroveringsdrang van Hendrik VIII

       22 oktober 2014
De veroveringsdrang van Hendrik VIII

Hendrik VIII staat vooral bekend als vrouwenverslinder en als de koning die de katholieke kerk de rug toekeerde door een eigen kerk te stichten. Op deze manier maakte Hendrik veel vijanden zowel buiten als binnen zijn koninkrijk. Op politiek vlak voerde hij ook veel veranderingen door waardoor de verhoudingen tussen de verschillende groepen die de Britse eilanden bevolkten op scherp werden gezet. Lees verder