De eerste Red Scare in de Verenigde Staten

       2 april 2017
De eerste Red Scare in de Verenigde Staten

Als gevolg van de Russische Revolutie ontstond in Amerika de angst dat ook in eigen land een bolsjewistische revolutie kon plaatsvinden. De angst werd aangewakkerd door oorlogspropaganda. Aan de andere kant pleegden anarchisten ook een serie bomaanslagen, dus helemaal ongefundeerd was de angst niet. Lees verder

Catharina de Grote en haar minnaars

       29 maart 2017
Catharina de Grote

POLITIEKE AFFAIRE: Seks verkoopt of niet? Dominique Strauss Kahn en zijn kamermeisje, Clinton en zijn stagiaire en de Bunga Bunga feestjes van Berlusconi. Rijk en machtig zijn gaat nogal eens gepaard met een seksschandaal. Zo ook bij de bekende tsarina Catharina de Grote.

Lees verder

Oorsprong politieke protesten in Rusland

       27 maart 2017
Oorsprong politieke protesten in Rusland

Op 26 maart werd de Russische oppositieleider Alexei Navalny in Moskou opgepakt toen hij uit de metro stapte op weg naar een protest tegen de corruptie in Rusland. Het protest was georganiseerd door Navalny zelf en er deden enkele tien duizenden mensen door heel Rusland aan mee. Dit artikel werpt een blik op de oorsprong van politieke protesten in Rusland.

Lees verder

Russische revolutie in beeld

          28 februari 2017
Russische revolutie in beeld

Dat de Russische revolutie (1917) veel invloed heeft gehad op de geschiedenis van Rusland, is in deze februari themamaand duidelijk geworden. Net als veel belangrijke gebeurtenissen, is ook de Russische Revolutie vertaald naar Hollywood beelden. Voor zowel kinderen (Anastasia, 1997) als volwassenen (Reds en the Admiral) zijn er films gemaakt die de gebeurtenissen in Rusland opnieuw onder de aandacht brengen.  

Lees verder

De Russische burgeroorlog 1917-1922

       24 februari 2017
De Russische burgeroorlog 1917-1922

De Russische revoluties van 1917 hadden een einde gemaakt aan de tsaristische regering, maar de overwinning van de bolsjewieken was nog verre van zeker. De tegenstellingen in Rusland waren onverminderd groot en verzet tegen de bolsjewistische plannen leidde tot de Russische burgeroorlog die tot 1922 zou duren.

Lees verder

Lenin en de Oktoberrevolutie van 1917

          23 februari 2017
Lenin en de Oktoberrevolutie van 1917

Petrograd 1917 – De Bolsjewieken ontketenen op 25 oktober 1917 volgens de daar geldende Juliaanse kalender (7 november in de rest van Europa) een revolutie in Rusland. Onder leiding van Vladimir Lenin werpen zij de Voorlopige Regering omver om zelf aan de macht te komen. Maar dat ging niet heel gemakkelijk.

Lees verder

De botsing tussen Russische Bolsjewieken en Mensjewieken

          22 februari 2017
De botsing tussen Russische Bolsjewieken en Mensjewieken

De scheuring van de Russische Sociaaldemocratische Arbeiderspartij (RSDAP) in 1903 over de partijplannen mondde uit in twee groepen, de radicale Bolsjewieken en de sociaal gematigde Mensjewieken. De verbannen Vladimir Lenin was de leider van de Bolsjewieken en stuurde aan op deze splitsing. De breuk tussen de twee groepen  vormde de basis voor de latere Russische revolutie (1917) en burgeroorlog (1917-1922).

Lees verder

De Voorlopige Regering (1917) werd neergesabeld door de bolsjewieken in Rusland

          18 februari 2017
De Voorlopige Regering (1917) werd neergesabeld door de bolsjewieken in Rusland

De heftige Februarirevolutie van 1917, waarin tsaar Nicolaas II was afgetreden, had Rusland in een anarchie gestort. De Russische Revolutie was een feit. De macht ging over naar het volk en de Doema. Dit Russische parlement (sinds 1906) stelde een Voorlopige Regering in. Dit officiële bestuursorgaan regeerde vanaf 15 maart 1917 (2 maart voor de Russen op de oude kalender) over Rusland. Het kwam echter al snel in conflict met de sovjets, de arbeidersraden in de steden. Hier zwaaiden de bolsjewieken de scepter, een voorbode voor latere omwentelingen binnen de Russische Revolutie.

Lees verder