Geschiedenis Magazine
Tweet about this on TwitterShare on Facebook7Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

Tot 12 april overal verkrijgbaar: het maartnummer van Geschiedenis Magazine met als thema ‘winkelen sinds de renaissance’. Gratis bij dat nummer: een extra bijlage met twee verhalen van Fik Meijer. Benieuwd naar dit nieuwe nummer van Geschiedenis Magazine? 

Over Geschiedenis Magazine

Geschiedenis Magazine is een publiekstijdschrift over geschiedenis. Het tijdschrift verschijnt 8 keer per jaar. In samenwerking met de fine fleur van de geschiedwetenschap vertaalt de redactie de nieuwste inzichten in het historisch onderzoek in prettig leesbare, meeslepende artikelen.

THEMA: Winkelen sinds de renaissance
Winkelen als vrijetijdsbesteding begon na de Industriële Revolutie, zo luidt de traditionele visie. Huidige onderzoekers laten het winkelen veel eerder beginnen, al in de Renaissance.

In dit nummer onder andere:

Winkelen als bevrijding
De nieuwe warenhuizen en winkelstraten in de 19de eeuw verschaften vrouwen bewegingsvrijheid. Maar was het winkelgenot wel zo bevrijdend
als reclameslogans doen geloven?

Amerikaans consumeren
Het verlangen naar steeds weer nieuwe dingen, was in Nederland in de jaren vijftig nog geen bekend consumptiepatroon. Met de Amerikamaandprobeerde de Bijenkorf dit te veranderen.

Globalisering
In Dubai wordt de nieuwste stap in de ontwikkeling van het winkelen gezet. De bedoeling is dat in deze Arabische golfstaat werkelijk álles te koop is, zelfs wat typisch Londens

Het nieuwe China
Deng Xiaoping geldt als de architect van het nieuwe China: communistisch in ideologie maar gericht op economische groei. In hoeverre zijn de huidige leiders schatplichtig aan hem?

Unieke vrouwen
De levens van 1001 gewone en opmerkelijke vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis zijn onlangs vastgelegd in een lexicon. Een interview met de maker: historica Els Kloek.

Peter de Grote
Peter de Grote was een rusteloos vorst. Over hoe Ruslands toekomst er uit moest zien, kende hij geen twijfel. Het land moest veranderen, hervormen, aansluiting vinden bij het Westen.

Koop dit nummer nu in de winkel. Of neem een abonnement.

Tweet about this on TwitterShare on Facebook7Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone
Tweet about this on TwitterShare on Facebook7Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

Bestel het nieuwe nummer

 

Titel:Geschiedenis Magazine
Thema:Winkelen in de renaissance
NummerMaart 2013
Prijs:€ 5,95

 

 

Tweet about this on TwitterShare on Facebook7Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone