Hertog van AlvaDe hertog van Alva is in Nederland met name bekend door zijn rol in de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648) waar hij zijn bijnaam ‘de IJzeren hertog’ aan dankt. Fernando Àlvarez de Toledo (Alva) werd op 29 oktober 1507 geboren als de zoon van García de Toledo en Beatriz Pimentel.

 

In 1527 trad hij op twintigjarige leeftijd in het huwelijk met zijn nicht, Maria Enriquez de Toledo. Maar nog voordat ze samen kinderen kregen, verwekte Alva een bastaardzoon bij een molenaarsdochter. Na zijn huwelijk werd Alva door keizer Karel V van Spanje uitgekozen als militair bevelhebber. Hij voerde op 28-jarige leeftijd het bevel over het Spaanse leger tijdens het Beleg van Tunis in 1535. Alva werd in 1541 door keizer Karel V benoemd als Mayordomo mayor, de hoogste positie aan het Spaanse hof.

 

Hertog van Alva aan het Spaanse hof

In 1552 kreeg Alva het bevel over een groot deel van de Spaanse troepen in de Italiaanse Oorlog tussen Spanje en Frankrijk. Zeven jaar later stuurde Filips II, de opvolger van Karel V, hem als diplomaat naar Parijs om de vrede te tekenen. Onderdeel van het vredesverdrag was dat Filips zou trouwen met Elizabeth van Valois, de veertienjarige dochter van de Franse koning Hendrik II. Filips was zelf niet ter plaatse en dus moest Alva hem vervangen bij de trouwplechtigheid. Zo sprak Alva in het voorjaar van 1559 voor de tweede maal het ‘ja’-woord uit, ditmaal in naam van de Spaanse koning.

 

Alva tot landvoogd van de Nederlanden

In 1567 benoemde Filips Alva tot landvoogd van de Nederlanden, stuurde hem met 10.000 man naar de Nederlanden, waar na de Beeldenstorm in 1566 grote onrusten waren uitgebroken. Hij kreeg de opdracht om de opstand van Willem van Oranje neer te slaan. Vrijwel meteen na zijn aankomst in Brussel richtte hij de Raad van Beroerten op. Deze raad, die door de Nederlanders de ‘Bloedraad’ werd genoemd, had als doel de personen die betrokken waren bij de Beeldenstorm en de Nederlandse Opstand te veroordelen. In vijf jaar tijd werden door deze raad zo’n 8950 mensen veroordeeld en geëxecuteerd.

 

IJzeren Hertog

Alva voerde een streng bewind door en kreeg al snel de bijnaam de IJzeren Hertog. Desondanks wist hij de opstandelingen niet te verslaan. In 1573 bood hij zijn ontslag aan en keerde terug naar Spanje. Ondanks zijn falen werd hij door Filips aanvankelijk als held ontvangen. Maar zijn zoon, Fadrique, gooide roet in het eten. Toen hij zonder toestemming van de koning in het huwelijk trad, viel Alva alsnog uit de gratie. Vader en zoon werden beiden door Filips verbannen van het koninklijk hof. Na twee jaar ballingschap mocht Alva weer terugkeren in dienst van Filips, maar zijn reputatie was voorgoed beschadigd. Tussen 1580 en 1582 onderwierp hij nog wel Portugal voor Filips II, waarna Alva op 11 december 1582 in Lissabon overleed.

Alva laat achttien Nederlandse edelen onthoofden in Brussel

Frans Hogenberg

Op 1 juni 1568 worden achttien Nederlandse edelen op voorspraak van de Landvoogd der Nederlanden de Hertog van Alva onthoofd. Het tafereel vindt plaats op de Grote Markt in Brussel.  Een paar dagen later zullen ook bevriende edelen van Willem van Oranje, de graaf van Egmont en de graaf Horne, als voorbeeld op hetzelfde plein van hun leven beroofd worden. Landvoogd Alva neemt op deze manier wraak op het verlies tijdens de Slag bij Heiligerlee. Lees verder

De slag bij Heiligerlee: begin van 80 jaar opstand

Slag bij Heiligerlee

Heiligerlee 1568 – “…Maakt de Prins toebereidselen ten oorlog, en zijn broer Graaf Lodewijk komt met een leger in de Nederlanden; behaalt eene overwinning op de Spanjaarden, en brengt Alva in Verlegenheid.” De slag bij Heiligerlee was de eerste overwinning van de opstandige Nederlanders tegen Spanje.  Lees verder

De oorsprong van 1 april

       1 april 2017
De oorsprong van 1 april

Het is weer de dag dat collega´s, vrienden, familie en zelfs websites je in de maling proberen te nemen. Maar waar komen die grappen op 1 april vandaan? Over de oorsprong van de nationale ´grappendag´ 1 april bestaan verschillende theorieën en verhalen. De redactie koos er een aantal uit. Lees verder

Alkmaars Ontzet tijdens de Tachtigjarige Oorlog

Beleg Alkmaar 1573

Op 8 oktober 1573 vond het Alkmaars Ontzet plaats. Sinds 21 augustus van dat jaar was de stad belegerd geweest door de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Op 8 oktober werden de dijken rondom Alkmaar echter doorgestoken en moest het Spaanse leger het beleg opgeven. Alkmaar was een van de eerste Hollandse steden die ontzet werd. Lees verder

Slag bij Vlissingen 17 april 1573

Slag bij Vlissingen 17 april 1573

Vlissingen 1573 – Al een jaar is de stad in handen van Willem van Oranje. Toch proberen de Spanjaarden nog eenmaal om Vlissingen in te nemen. Ze hopen via het Zeeuwse stadje de steden die nog wel trouw zijn aan de Spaanse koning Filips II, te kunnen bevoorraden. Lees verder

Watergeuzen veroveren Den Briel

De Inname Den Briel in 1572 door Jan Luycken (1679)

Den Briel 1572 – Hoewel de Tachtigjarige oorlog al enkele jaren woedt hebben de Nederlandse opstandelingen nog maar weinig succes behaald. Hier komt verandering in op 1 april 1572, met de inname van Den Briel door de Watergeuzen. Aanvankelijk maakt de Hertog van Alva zich hierover nog weinig zorgen, maar al snel realiseert hij zich het belang van het verliezen van ‘zijn bril’. Lees verder

8x spotten met leiders in prenten

       1 maart 2016
8x spotten met leiders in prenten

De onderwerpen van spotprenten lopen zeer uiteen, maar in de geschiedenis zijn het vaak leiders geweest die bespot werden door de tekenaars. Soms was dit puur als grap bedoeld, maar vaak is het een manier geweest om ontevredenheid te uiten over leiders en hun beslissingen. De redactie besloot om te kijken naar acht spotprenten waarin leiders uit het verleden en heden belachelijk worden gemaakt.

Lees verder

Bloedbad van Naarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog

Naarden 1572 – Nadat Naarden zich heeft overgegeven aan de Spaanse belegeraars, treden de Spanjaarden op 1 december de stad binnen. Zij gebieden dat de inwoners van Naarden naar het stadhuis moeten komen om trouw aan de Spaanse koning te zweren. Een groot deel van de bevolking verzamelt zich bij het stadhuis. Uit het niets beginnen de Spanjaarden de burgers te doden. Slechts zestig mensen overleven het bloedbad. 

Lees verder