Spot in het Griekse theater: kritiek, krakende sandalen en komedie  

       7 maart 2016
Spot in het Griekse theater: kritiek, krakende sandalen en komedie  

In deze tweede week van de themamaand Spot verdiept de redactie zich in spotteksten die door de eeuwen heen zijn geschreven. De zoektocht naar spottende teksten start in het Griekse theater. De Grieken kenden een specifieke god voor cynisme en zijn de grootvader van de komedie. Reden genoeg dus om deze geschiedenis eens nader onder de loep te nemen.

Lees verder

De lange geschiedenis van abortus

          22 januari 2014
middeleeuwse abortus

In Frankrijk heeft het parlement ingestemd met een legalisering van de abortuswet. Vanaf nu is een ‘noodsituatie’ geen voorwaarde meer voor een abortus, volgens president Hollande is dat niet meer van deze tijd. Het heeft een lange geschiedenis, van de oudheid tot de middeleeuwen tot nu. Een overzicht van de geschiedenis van abortus. Lees verder

Thomas van Aquino als christelijke Aristoteles

       28 maart 2013
Thomas van Aquino als christelijke Aristoteles

De pogingen van onder meer Augustinus en Anselmus om filosofie en religie nader tot elkaar te brengen, vond vanaf de 12e eeuw navolging in de zogeheten Scholastiek (circa 1200-1350). In deze periode ontstond bovendien een hernieuwde interesse in het werk van Aristoteles. Zo beweerde de 13e-eeuwse theoloog en filosoof Thomas van Aquino dat hij met behulp van Aristoteles het bestaan van God kon aantonen. Lees verder

Aristoteles en het belang van de waarneming

       8 maart 2013
Aristoteles en het belang van de waarneming

In de 4e eeuw voor Christus ontpopte de jonge Aristoteles (384-322 voor Christus) zich als de meest getalenteerde student aan de Academie van Plato. Hij liet zich inspireren door de denkbeelden van Plato, maar zag diens filosofie vooral als een uitdaging. Aristoteles was de laatste van de drie grote Griekse denkers, en legde met zijn uitvoerige filosofische overdenkingen een belangrijke basis voor de westerse filosofische traditie. Lees verder