De Russische burgeroorlog 1917-1922

       24 februari 2017
De Russische burgeroorlog 1917-1922

De Russische revoluties van 1917 hadden een einde gemaakt aan de tsaristische regering, maar de overwinning van de bolsjewieken was nog verre van zeker. De tegenstellingen in Rusland waren onverminderd groot en verzet tegen de bolsjewistische plannen leidde tot de Russische burgeroorlog die tot 1922 zou duren.

Lees verder

De aanslag op Leon Trotski

Leon Trotski

Na de dood van Lenin in 1924 breekt er in Rusland een machtsstrijd uit tussen Leon Trotski en Josef Stalin. Uiteindelijk weet Stalin alle macht naar zich toe te trekken, maar desalniettemin blijft hij vrezen voor de invloed van Trotski. In 1939 geeft hij de Russische geheime dienst opdracht om Trotski definitief uit de weg te ruimen.

Lees verder

Leon Trotski wordt verbannen uit de Sovjet-Unie

Moskou 1928 – Trotski, die het oneens is met Stalin over de wijze waarop de communistische revolutie verder moet verlopen, wordt verbannen naar Alma Ata in Kazakhstan. Van de drie grote grondleggers van de communistische revolutie in Rusland (Lenin, Trotski en Stalin) blijft nu alleen Stalin nog over.

Lees verder

Leon Trotski ‘uitgewist’ door Jozef Stalin

       27 maart 2013
Leon Trotski ‘uitgewist’ door Jozef Stalin

Op 20 maart 1920 gaf Vladimir Lenin een bevlogen toespraak op het plein voor het Bolshoi theater in Moskou, waarmee hij de toegestroomde menigte enthousiast maakte voor de strijd tegen Polen. Hoewel zijn rechterhand, Leon Trotski, tijdens deze speech vlakbij Lenin stond, is hij op deze foto nergens te bekennen. De reden hiervoor moet gezocht worden in de verregaande propagandamaatregelen van zijn aartsrivaal Jozef Stalin. Lees verder

Dood en begrafenis van Lenin

    5 juli 2012
Dood en begrafenis van Lenin

“Een lichaam moet worden begraven in de grond.”

Lees verder

7 november jarig: Marie Curie, Leon Trotski en Albert Camus

    7 november 2011

Marie Curie wordt, samen met haar man Pierre, gezien als de grondlegster van het onderzoek naar radioactieve materialen. Ze kreeg uiteindelijk maar liefst twee Nobelprijzen voor haar werk. Daarnaast werd na haar dood het element Curium en de eenheid voor radioactiviteit, de Curie, naar haar vernoemd. Marie Curie werd geboren op 7 november 1867.

Lees verder