Willem van Oranje

 

'Portret van Willem van Oranje' door Michiel Jansz. van Miereveld (ca. 1632)

 

Willem van Oranje is de grondlegger van het Nederlandse stadhouderschap en de monarchie. Willem van Oranje werd geboren op 24 april 1533 op het Duitse slot Dillenburg. Hij was de zoon van Willem de Rijke, graaf van Nassau, en diens vrouw Juliana van Stolberg.

 

Willem van Oranje

Uit hun eerdere huwelijken hadden zijn twee ouders al vijf andere kinderen en na de geboorte van Willem kreeg het echtpaar nog vier zoons: Jan, Lodewijk, Adolf en Hendrik. Onder invloed van moeder Juliana kreeg het hele gezin een opvoeding in de Lutherse zin. In 1544 sneuvelde René van Chalon, een neef van Willem en tevens de prins van het onafhankelijke Franse prinsdom Orange (Oranje), in een veldslag bij Saint-Dizier. In zijn testament had Rene vast laten leggen dat hij al zijn titels en bezittingen, waaronder ook enkele gebieden in Nederland, naliet aan zijn 11-jarige neef Willem. De Heilige Roomse Keizer Karel V ging akkoord met deze opvolging, op voorwaarde dat Willem zich bekeerde tot het katholicisme en dat zijn verdere opvoeding plaats zou vinden aan het keizerlijke hof in Brussel.

 

Willem van Oranje aan het hof van Karel V

Onder de begeleiding van Karel groeide de jonge Willem al snel uit tot een van de belangrijkste edelen aan het keizerlijke hof. Zo maakte hij onder meer kennis met Fernando Alvarez de Toledo (de hertog van Alva) en Filips II, de zoon van Karel en tevens de regent van Spanje. Later zou Karel zijn zoon adviseren: ‘Houd deze jongeman [Willem] in ere, hij kan je waardevolste raadgever en steun zijn’. Filips besloot de raad van zijn vader op te volgen en koos na zijn benoeming tot heer der Nederlanden Willem van Oranje als zijn raadsman.

 

Verzet tegen Filips II

Filips II

De goede relatie tussen Filips en Willem bekoelde echter al snel. De Spaanse koning – die streefde naar één katholiek rijk – had namelijk grote problemen met de overwegend protestantse Nederlandse edelen, een conflict waarin Willem de kant leek te kiezen van de edelen. Zo hield hij op 31 december 1564 de beroemde ´Oudejaarsrede´, waarin hij pleitte voor gewetensvrijheid van de Nederlandse onderdanen. Ondanks de protesten van de prins besloot Filips zijn harde politiek, onder meer bestaande uit zware belastingverhogingen, echter met geweld door te zetten. In april 1567 besloot Willem van Oranje daarom de Nederlanden te ontvluchten en uit te wijken naar Duitsland.

 

Strijd tegen Fillips II en de hertog van Alva

Op 16 december 1567 werd vervolgens bekend gemaakt dat de ´Raad van Beroerten´ had besloten Willem van Oranje te vervolgen. Wegens zijn betrokkenheid bij het verzet tegen Filips besloot de rechtbank uiteindelijk al zijn bezittingen in Nederland verbeurd te verklaren. Hierop nam Willem de wapens op tegen Filips II en de Hertog van Alva, de landvoogd van de Nederlanden. Op 25 mei 1568 behaalde zijn leger de eerste overwinning bij Heiligerlee, maar Willems broer Adolf kwam tijdens deze slag wel om het leven. De rest van het jaar ondernam Willem nog enkele andere invasies van de Nederlanden, maar zijn pogingen om een opstand te veroorzaken liepen op niets uit.

 

Tachtigjarige Oorlog 

Dit alles veranderde echter snel nadat Alva in 1569 besloot tot de invoering van de Tiende Penning, een extra belasting van 10 procent op de verkoop van roerende goederen. De onvrede in Nederland nam toe en steeds meer mensen waren bereid tot verzet. Op 1 april 1572 gaf de inname van Den Briel door de Watergeuzen vervolgens de aanstoot tot een algemene opstand. In een brief riep Willem van Oranje op tot gewapend verzet tegen de Spaanse koning en binnen twee maanden schaarden zich maar liefst 26 steden achter de prins. De daaropvolgende jaren betekenden het hoogtepunt van de macht van Willem van Oranje.

 

Unie van Atrecht in 1579

In 1573 besloot de Hertog van Alva de Nederlanden te verlaten en drie jaar later slaagde Willem erin om de noordelijke en de zuidelijke gewesten te verenigen onder zijn leiding met de ‘Pacificatie van Gent’. Heel lang zou deze eenheid van de Nederlanden echter niet duren, want na een reeks Spaanse overwinningen schaarden de zuidelijke gewesten zich in 1579 weer onder het gezag van Filips II met de oprichting van de Unie van Atrecht. De noordelijke gewesten besloten echter onafhankelijk te blijven en zwoeren het gezag van de Spaanse koning definitief af door de publicatie van de ‘Plakkaat der Verlatinghe’.

 

Dood van Willem van Oranje

Ondertussen was Willem van Oranje vanwege zijn rol als leider van de opstand op 15 maart 1580 vogelvrij verklaard door de Spaanse koning. Dit resulteerde vrijwel direct in een aantal aanslagen op zijn leven, waaronder de moordpoging van Jean Jaureguy in Antwerpen op 18 maart 1582.

 

Balthasar Gerards

Willem wist deze aanslag ternauwernood te overleven, maar twee jaar later had hij minder geluk. Op 10 juli 1584 werd hij op de trap van het Prinsenhof te Delft neergeschoten door de Fransman Balthasar Gerards. Volgens de overlevering waren zijn laatste woorden: “Mijn God, Mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme volk”.

De slag bij Heiligerlee: begin van 80 jaar opstand

Slag bij Heiligerlee

Heiligerlee 1568 – “…Maakt de Prins toebereidselen ten oorlog, en zijn broer Graaf Lodewijk komt met een leger in de Nederlanden; behaalt eene overwinning op de Spanjaarden, en brengt Alva in Verlegenheid.” De slag bij Heiligerlee was de eerste overwinning van de opstandige Nederlanders tegen Spanje.  Lees verder

Alkmaars Ontzet tijdens de Tachtigjarige Oorlog

Beleg Alkmaar 1573

Op 8 oktober 1573 vond het Alkmaars Ontzet plaats. Sinds 21 augustus van dat jaar was de stad belegerd geweest door de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Op 8 oktober werden de dijken rondom Alkmaar echter doorgestoken en moest het Spaanse leger het beleg opgeven. Alkmaar was een van de eerste Hollandse steden die ontzet werd. Lees verder

Slag bij Vlissingen 17 april 1573

Slag bij Vlissingen 17 april 1573

Vlissingen 1573 – Al een jaar is de stad in handen van Willem van Oranje. Toch proberen de Spanjaarden nog eenmaal om Vlissingen in te nemen. Ze hopen via het Zeeuwse stadje de steden die nog wel trouw zijn aan de Spaanse koning Filips II, te kunnen bevoorraden. Lees verder

Watergeuzen veroveren Enkhuizen

Enkhuizen 1572- Het waren grote imposante mannen, gekerfd met wonden en littekens door de strijd die ze voerden. Het missen van een been, een arm, een oog of een oor maakte hun aanblik imposant en angstaanjagend. ‘Bouffen en piraten’, zo noemde hertog Alva van Spanje ze. Lees verder

De oorsprong van ‘het Spaans benauwd hebben’

    2 september 2013
De oorsprong van ‘het Spaans benauwd hebben’

Wanneer je het heel erg benauwd hebt kun je dit in het Nederlands uitdrukken door te stellen dat je ‘het Spaans benauwd hebt’. Je kunt deze uitdrukking ook figuurlijk gebruiken, bijvoorbeeld om aan te geven dat je ergens heel erg tegen opziet. ‘Het Spaans benauwd hebben’ bestaat al eeuwen in het Nederlands, maar waar komt de uitdrukking eigenlijk vandaan? Lees verder

Grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk

       13 augustus 2013
Prinses Wilhelmina werd op 8 december 1962 bijgezet in de Nieuwe Kerk in Delft, Nationaal Archief

Na het overlijden van prins Johan Friso zijn de speculaties over mogelijke begraafplaatsen begonnen. De grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk in Delft is de plek die het meest voor de hand ligt. Hoewel de kerk momenteel een grootschalige verbouwing ondergaat is een bijzetting van prins Friso mogelijk. De grafkelder werd begin 17e eeuw gebouwd als eerbetoon aan Willem van Oranje. Lees verder

24 april jarig: Willem van Oranje

    24 april 2013
24 april jarig: Willem van Oranje

“Ik zal de eer, het geloof, de wet van God, van de koning, van mijn vrienden en mij handhaven.” Het is de lijfspreuk van Willem ‘de Zwijger’, die als raadgever verbonden is aan de hofhouding van Karel V en zijn opvolger Filips II. Toch zal hij de geschiedenisboeken ingaan als voortrekker van de Nederlandse Opstand en Vader des Vaderlands. Willem van Oranje werd geboren op 24 april 1533. Lees verder

Willem van Oranje: Vader des Vaderlands

'Portret van Willem van Oranje' door Michiel Jansz. van Miereveld (ca. 1632)

“Voor Godes Woort ghepreesen, Heb ick vrij onversaecht, Als een Helt sonder vreesen, Mijn edel bloet ghewaecht.” Als hij 11 jaar oud is erft Willem van Nassau het Franse prinsdom Orange en een aantal gebieden in de Spaanse Nederlanden. Aanvankelijk wordt hij dan ook benoemd als raadsheer van de Spaanse koning Filips II, maar uiteindelijk zou Willem van Oranje uitgroeien tot de leider van de Nederlandse opstand tegen Spanje. Lees verder