De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) is opgericht in 1949. Doel is de wederzijdse verdediging en militaire samenwerking van de aangesloten landen. De NAVO was in eerste instantie een verbond tegen het communistische machtsblok van Rusland en landen in Oost-Europa. Na de val van de Berlijnse muur en de ondergang van de Sovjet Unie in de jaren 1989-1991 zijn verschillende landen uit het voormalig Oostblok lid geworden.

6 mei 1955 – West-Duitsland wordt lid van de NAVO

NAVO-oefening in Het Kanaal 1978

Op 6 mei 1955 werd West-Duitsland na veel discussie toegelaten tot de Noord-Atlantische Vredesorganisatie (NAVO). De NAVO werd na de Tweede Wereldoorlog opgezet om de vrede op het Europese continent te waarborgen en politieke integratie binnen verschillende Europese overheden te bevorderen. Lees verder

De Baltische Staten en hun onafhankelijkheidsstrijd

       3 mei 2016
De Baltische Staten en hun onafhankelijkheidsstrijd

De NAVO overlegt over de mogelijkheid om meer troepen in de Baltische Staten te stationeren. Hiermee wil de NAVO verdere agressie van Rusland (na Oekraiëne) voorkomen. De Verenigde Staten verviervoudigden al hun defensie-uitgaven in Europa om dit doel te bereiken. Historisch gezien heeft Rusland veel invloed gehad in de Baltische Staten. Lees verder

Is de NAVO nog van deze tijd?

    4 april 2016
Is de NAVO nog van deze tijd?

Donald Trump veroorzaakte opnieuw sensatie door te zeggen dat hij de NAVO niet meer van deze tijd vond. Hij zei zelfs bereid te zijn om een andere alternatieve organisatie op te richten die wel zou werken. Trump vindt duidelijk dat de NAVO tekort schiet en ziet hier graag verandering in komen. Wat is de NAVO precies, waardoor is de NAVO bekend en hoe modern is de NAVO nog? Na dit artikel kunt u zelf een oordeel vormen over het waarheidsgehalte van de uitspraken van Trump.

Lees verder

Het Nederlandse leger: internationale samenwerking in de moderne tijd

       24 maart 2016
Het Nederlandse leger: internationale samenwerking in de moderne tijd

Het Ministerie van Defensie wil de nieuwe Walrusklasse onderzeeërs eerst door een onafhankelijke groep professionals laten beoordelen voordat het tot aanschaf overgaat, zodat critici van het plan de wind uit de zeilen wordt genomen. Deze onderzeeërs zet Nederland in bij gezamenlijke operaties met andere landen. Militaire samenwerkingsverbanden vormen al veel langer dé taak van het Nederlandse leger. Lees verder

Demonstratie tegen de plaatsing van kernwapens

Amsterdam 1981 – Tijdens de wapenwedloop in de Koude Oorlog willen de Verenigde Staten ter verdediging tegen de Sovjet Unie kernwapens plaatsen in West-Europa. Op 21 november demonstreren er in Amsterdam 420.000 mensen tegen deze stationering van nieuwe kernwapens. Lees verder

Meer is niet bekend: Bernard en de mysterieuze Bilderberg conferenties

          12 juni 2015
Meer is niet bekend: Bernard en de mysterieuze Bilderberg conferenties

De komende dagen komen de meest invloedrijke figuren van de westerse wereld bijeen in het Oostenrijkse Telfs-Buchen. Politici, wetenschappers, financiële experts en andere hoogwaardigheidsbekleders zullen van 11 tot 14 juni de meest uiteenlopende zaken bespreken. Er worden geen resoluties aangenomen en er vindt geen politieke besluitvorming plaats.

Lees verder

De geschiedenis van Macedonië: een omstreden land in de Balkan

       12 mei 2015
De geschiedenis van Macedonië: een omstreden land in de Balkan

Begin mei 2015 hebben er gevechten plaatsgevonden in Macedonië. Deze gevechten kwamen voor de Westerse wereld redelijk onverwacht. Hoe is het mogelijk dat er in zo’n ogenschijnlijk vredig land als Macedonië plotseling gevechten plaatsvinden? Een blik op de geschiedenis van dat land biedt wellicht uitkomst.

Lees verder

Helmut Kohl (1930-)

    20 november 2014
Helmut Kohl (1930-)

Helmut Kohl was de West-Duitse bondskanselier van 1982 tot 1990. In die hoedanigheid maakte hij de hereniging van Duitsland mee. Na de Duitse eenwording werd hij de eerste kanselier van het herenigde Duitsland. In 1998 trad hij af en werd opgevolgd door Gerhardt Schröder. Lees verder