In de loop der eeuwen en met name in de vroegmoderne tijd zijn er tal van politieke stromingen op het wereldtoneel verschenen, zoals: het socialisme, communisme, nationaal-socialisme, anarchisme, fascisme, liberalisme, nationalisme en ook gewoon de politieke stromingen in Nederland. In het dossier ‘politieke stromingen’ de stromingen in de politiek door de eeuwen heen. 

De eerste Red Scare in de Verenigde Staten

       2 april 2017
De eerste Red Scare in de Verenigde Staten

Als gevolg van de Russische Revolutie ontstond in Amerika de angst dat ook in eigen land een bolsjewistische revolutie kon plaatsvinden. De angst werd aangewakkerd door oorlogspropaganda. Aan de andere kant pleegden anarchisten ook een serie bomaanslagen, dus helemaal ongefundeerd was de angst niet. Lees verder

Waar komt het referendum vandaan?

    8 maart 2017
Waar komt het referendum vandaan?

2016 was het jaar van de referenda. In een jaar tijd vonden grote referenda in Nederland, Groot-Brittannië, Zwitserland, Hongarije en Colombia hun weg naar de headlines van het nieuws. In Nederland gaan nu met de verkiezingen stemmen op om de invoering van een directe democratie: kiezers kunnen dan 4 maal per jaar hun mening geven over de politieke beslissingen uit Den Haag. Maar wat is nu de precieze oorsprong van referenda? Lees verder

Oprichting van het CDA

Oprichting van het CDA (bron: Nationaal Archief)

Met Sybrand Buma lijkt het CDA weer een leider te hebben gevonden. Nadat Jan-Peter Balkenende vertrok in 2010, zat de partij een tijd zonder leider. Het CDA wilde een nieuwe koers varen maar had nog niet de juiste manier gevonden. Sinds de oprichting van het CDA in 1980 heeft de partij nog niet op zo’n dieptepunt gestaan in het zetelaantal. Zal dat veranderen bij de verkiezingen van maart 2017?

Lees verder

Oprichting van de SP

Oprichting van de SP

De Socialistische Partij (SP) heeft net als alle andere partijen grootse ambities voor het minister-presidentschap bij de komende verkiezingen op 15 maart. In 2012 leken ze in de peilingen even de grootste partij van Nederland te worden. Dat zou een historische doorbraak zijn geweest voor de partij, die sinds haar oprichting nimmer zo groot is geweest. De grondslagen van de SP werden gelegd in de jaren zestig.

Lees verder

De oprichting van D66

D66

Bij de verkiezingen voor het Europese Parlement van 22 mei 2014 behaalde politieke partij D66 een redelijke winst. Ook nu staan ze volgens de peilingen goed voor de verkiezingen. D66 kreeg in het verleden veel te maken met electorale golfbewegingen, maar toont de laatste jaren een continu stijgende lijn. Lees verder

Geschiedenis, ontstaan en hervorming van de PvdA

Geschiedenis, ontstaan en hervorming van de PvdA

Nu de PvdA samen met de VVD vier jaar in de regering heeft gezeten, wil de partij graag aan de macht blijven. Deze keer wil de PvdA dichter bij haar oude idealen blijven zoals een eerlijke samenleving en meer banen. Al sinds de oprichting van de partij zijn dit belangrijke speerpunten.

Lees verder

Oprichting van de VVD

VVD aanplakbiljetten in Amsterdam (bron: Nationaal Archief)

Amsterdam 1948 – Eindelijk kwam er een einde aan de versnippering van de liberalen, die sinds het einde van de negentiende eeuw aan de gang was. De fusie tussen de Partij van de Vrijheid (PvdV) en het Comité-Oud zorgde voor het eerst voor een nationale liberale beweging: de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

Lees verder

Het ontstaan van GroenLinks

          1 maart 2017
GroenLinks

De politieke partij GroenLinks staat er goed voor in de peiling voor de komende verkiezingen op 15 maart 2017. De relatief jonge partij heeft de hoop een van de grootste partijen te worden in de Tweede Kamer. De partij werd op 19 mei 1989 in de Beurs van Berlage in Amsterdam met trots aangekondigd. De partijen PSP, EVP, PPR en CPN zouden voortaan doorgaan als de nieuwe partij GroenLinks. Lees verder