De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) was een Nederlandse handelsonderneming met een jarenlang monopolie op de specerijenhandel tussen Europa en Azië. De VOC werd in 1602 opgericht en ontwikkelde zich daarna snel tot een zeer winstgevende organisatie. Naast een handelsonderneming was de VOC ook een staatkundige macht, die grote gebieden in Nederlands-Indië, India en andere delen van het Verre Oosten onder haar gezag had. De VOC werd in 1799 opgeheven vanwege de gevolgen van de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) en jaren van slecht bestuur en corruptie.

Nederlanders in Amerika

Nederlanders in Amerika

Het sociale en intellectuele leven van de Nederlandse bovenlaag speelde zich niet af aan grote vorstenhoven – zoals in Spanje en Frankrijk – maar in koopmanshuizen in de steden. Burgerlijke deugden als eenvoud, nuchterheid en spaarzaamheid werden hoog geacht, ook bij de elite. Een ander belangrijk kenmerk van de Nederlander was verdraagzaamheid. Men had geen erg sterk ontwikkeld nationaal zelfgevoel en ook op religieus gebied was men behoorlijk tolerant. De kerk was ondergeschikt aan de staat en de meeste van diens vertegenwoordigers hadden niet veel zin om niet-Protestanten te vervolgen. Pragmatisme was belangrijker dan ideologie. Lees verder

Abel Tasman ontdekt Van Diemensland

Abel Tasman

Tasmanië 1642 –Na drie maanden varen ziet Abel Tasman op 24 november 1642 eindelijk land. Hoge bergen doemen op aan de horizon, de bergen van een eiland waar nog niemand van weet. Het eiland krijgt de naam Van Diemensland, naar de gouverneur-generaal in Indonesië. Eenmaal aan wal denken ze in de verte muziek te horen.

Lees verder

De Nederlandse ontdekking van Australië

          31 oktober 2016
VOC

Koning Willem Alexander en Koningin Máxima zijn op staatsbezoek in Australië. Hier onthulde het koninklijk echtpaar de Dirck Hartogh-schaal. Hartogh was de man die in 1616 als eerste Europeaan Australië ontdekte. 
Lees verder

De Amsterdamse haven

       26 oktober 2016
De Amsterdamse haven

De Amsterdamse haven gaat geen actie ondernemen om de export van giftige brandstoffen stop te zetten. De invloed van de haven is ‘buitengewoon beperkt’. Ooit was Amsterdam een van de machtigste havensteden ter wereld. Hier een kort overicht van de opkomst van Amsterdam en diens Gouden Eeuw en Zilveren Eeuw. Lees verder

Roken door de jaren heen

    4 oktober 2016
roken door de jaren heen

In de jaren ’60 werd de sigaret nog beschouwd als sexy genotsmiddel, maar de laatste jaren is het imago van de sigaret flink gekenterd. Tegenwoordig wordt de sigaret in overheidscampagnes gepresenteerd als ongezond. Ondertussen gaat een groot deel van de mensheid al enige honderden jaren rokend door het leven. Hoe is het gebruik van roken eigenlijk ontstaan en hoe heeft roken door de jaren heen zich ontwikkeld? Lees verder

Admiraal De Ruyter verslaat Engelsen bij Kijkduin

Admiraal De Ruyter verslaat Engelsen bij Kijkduin

Op 21 augustus 1673 verslaat de Nederlandse vloot, onder bevel van luitenant-admiraal-generaal Michiel de Ruyter, de Frans-Engelse vloot bij Kijkduin. De slag vond plaats bij het hoge uitkijkduin nabij Den Helder, door de Engelsen wordt deze slag daarom ook de Battle of Texel genoemd. Lees verder

De slag bij Macau: de mislukte invasie in China

De slag bij Macau: de mislukte invasie in China

Dat de Nederlandse schepen de wereldzeeën bevoeren tijdens de Gouden Eeuw is een bekend gegeven. Veel Nederlanders kunnen wel een aantal zeeslagen noemen die door de Republiek werden gewonnen. Dat ligt een beetje anders met de verloren gevechten en zeeslagen. Ooit gehoord van de mislukte invasie bij Macau? Een slag die uitgevochten werd tussen de Nederlanders en de Portugezen in het zuidoosten van China.

Lees verder

De oprichting van de Unie van Zuid-Afrika

De oprichting van de Unie van Zuid-Afrika

31 mei 1910– Na afloop van de Tweede Boerenoorlog (1899-1902) worden verschillende onafhankelijke staten in het zuiden van Afrika samengevoegd in één Unie. De Unie van Zuid-Afrika is geboren.  Precies eenenvijftig jaar later zou de oprichting van de Republiek van Zuid-Afrika volgen. Lees verder