De West-Indische Compagnie (WIC) werd in 1621 opgericht om handel te drijven in het gebied ten westen van Kaap de Goede Hoop. Deze compagnie werd gemodelleerd naar de VOC en kreeg de doelstelling mee om de positie van Spanje en Portugal in Afrika en Zuid-Amerika aan te tasten. De WIC haalde in de eerste decennia van haar bestaan grote winsten binnen met de kaapvaart en de handel in tabak, suiker en slaven. In de 18e eeuw ging het echter een stuk minder met de compagnie en de afschaffing van de slavenhandel vormde de definitieve nekslag. De WIC werd in 1792 opgeheven.

5 bekende en minder bekende handelscompagnieën der Lage Landen

5 bekende en minder bekende handelscompagnieën der Lage Landen

In de zestiende en zeventiende eeuw groeide de Republiek uit tot de belangrijkste zeemacht van de wereld. Zowel vóór als na de oprichting van de VOC kenden de Lage Landen nog enkele andere belangrijke handelscompagnieën. In dit artikel worden een aantal van deze – voor velen onbekende – compagnieën besproken en komen tevens de bekende VOC en WIC aan bod. Lees verder

Verovering van de zilvervloot door Piet Hein

       20 mei 2017
Verovering van de zilvervloot door Piet Hein

Zeehelden – “Piet Hein, zijn naam is klein. Zijn daden benne groot, zijn daden benne groot.” Zijn heldendaad wordt tot de dag van vandaag bezongen. Hij veroverde in 1628 namelijk de Spaanse zilvervloot, met aan boord een lading ter waarde van meer dan 11 miljoen gulden. Piet Hein werd geboren op 25 november 1577 te Rotterdam.  

Lees verder

Piraat Henry Morgan en de verovering van Panama-stad

Piraat Henry Morgan en de verovering van Panama-stad

In de morgen van 18 januari 1671 marcheren zo’n 3.500 Spaanse troepen Panama-stad uit om het op te nemen tegen een wel heel opmerkelijke vijand. Engelsen, Nederlanders, Fransen, Indianen en Afrikanen vormen een 1.200 koppen tellend ‘leger’ van criminelen. Aan het hoofd van dit bonte gezelschap staat geen koning, prins of generaal, maar een boerenzoon die al eerder faam had verworven met zijn natuurtalent voor piraterij. Henry Morgan weet wat hij doet wanneer hij Panama-stad aanvalt. Lees verder

Remonstrantie van Vlissingen

Peter Stuyvesant

Op 27 december 1657 dient een aantal bewoners van Vlissingen, een nederzetting in Noord-Amerika, een bezwaarschrift in bij Peter Stuyvesant, gouverneur van Nieuw-Nederland. Hij wordt hierin verzocht om de Quakers meer religieuze vrijheid te geven. Lees verder

Nederlanders vestigen zich op Manhattan

Nieuw Amsterdam 1610-  Met zijn schip de Halve Maen kwam Henry Hudson geheel onverwachts aan bij het eiland in het westen. Aanvankelijk hadden de compagniebazen geen belangstelling voor Nieuw Amsterdam, het huidige Manhattan.

Lees verder

Oprichting van de WIC

Amsterdam 1621- ‘Set uwen voet int West ghelijck in ’t Oost gheschied, Soo leyt haast neer ghevelt het trotsche Spaans ghebied.’

Lees verder

Nieuw-Amsterdam krijgt stadsrechten

Nieuw-Amsterdam 1653 – Nieuw-Amsterdam krijgt om de economie te bevorderen stadsrechten. De stadsherberg wordt hiervoor omgebouwd tot ‘Stadt Huys’. Het nieuwe stadsbestuur begint onmiddellijk met de bouw van een omheining van de stad, als bescherming tegen de Engelsen. Lees verder

Geschiedenis van Bonaire

       18 december 2015
Geschiedenis van Bonaire

Bonairianen kunnen wel zonder de Nederlanders (‘Makambas’). Ze hebben het gevoel dat de Nederlanders bevoordeeld worden. 18 december 2015 wordt er daarom een referendum gehouden over de relatie met Nederland. Bonairianen geven dan aan of ze wel of niet tevreden zijn over de band met de Lage Landen. Zo niet, dan moet er gekeken worden naar een andere samenwerkingsvorm.

Lees verder