De West-Indische Compagnie (WIC) werd in 1621 opgericht om handel te drijven in het gebied ten westen van Kaap de Goede Hoop. Deze compagnie werd gemodelleerd naar de VOC en kreeg de doelstelling mee om de positie van Spanje en Portugal in Afrika en Zuid-Amerika aan te tasten. De WIC haalde in de eerste decennia van haar bestaan grote winsten binnen met de kaapvaart en de handel in tabak, suiker en slaven. In de 18e eeuw ging het echter een stuk minder met de compagnie en de afschaffing van de slavenhandel vormde de definitieve nekslag. De WIC werd in 1792 opgeheven.

Piraat Henry Morgan en de verovering van Panama-stad

Piraat Henry Morgan en de verovering van Panama-stad

In de morgen van 18 januari 1671 marcheren zo’n 3.500 Spaanse troepen Panama-stad uit om het op te nemen tegen een wel heel opmerkelijke vijand. Engelsen, Nederlanders, Fransen, Indianen en Afrikanen vormen een 1.200 koppen tellend ‘leger’ van criminelen. Aan het hoofd van dit bonte gezelschap staat geen koning, prins of generaal, maar een boerenzoon die al eerder faam had verworven met zijn natuurtalent voor piraterij. Henry Morgan weet wat hij doet wanneer hij Panama-stad aanvalt. Lees verder

Remonstrantie van Vlissingen

Peter Stuyvesant

Op 27 december 1657 dient een aantal bewoners van Vlissingen, een nederzetting in Noord-Amerika, een bezwaarschrift in bij Peter Stuyvesant, gouverneur van Nieuw-Nederland. Hij wordt hierin verzocht om de Quakers meer religieuze vrijheid te geven. Lees verder

Nederlanders vestigen zich op Manhattan

Nieuw Amsterdam 1610-  Met zijn schip de Halve Maen kwam Henry Hudson geheel onverwachts aan bij het eiland in het westen. Aanvankelijk hadden de compagniebazen geen belangstelling voor Nieuw Amsterdam, het huidige Manhattan.

Lees verder

Oprichting van de WIC

Amsterdam 1621- ‘Set uwen voet int West ghelijck in ’t Oost gheschied, Soo leyt haast neer ghevelt het trotsche Spaans ghebied.’

Lees verder

Nieuw-Amsterdam krijgt stadsrechten

Nieuw-Amsterdam 1653 – Nieuw-Amsterdam krijgt om de economie te bevorderen stadsrechten. De stadsherberg wordt hiervoor omgebouwd tot ‘Stadt Huys’. Het nieuwe stadsbestuur begint onmiddellijk met de bouw van een omheining van de stad, als bescherming tegen de Engelsen. Lees verder

Geschiedenis van Bonaire

       18 december 2015
Geschiedenis van Bonaire

Bonairianen kunnen wel zonder de Nederlanders (‘Makambas’). Ze hebben het gevoel dat de Nederlanders bevoordeeld worden. 18 december 2015 wordt er daarom een referendum gehouden over de relatie met Nederland. Bonairianen geven dan aan of ze wel of niet tevreden zijn over de band met de Lage Landen. Zo niet, dan moet er gekeken worden naar een andere samenwerkingsvorm.

Lees verder

25 november 1975: onafhankelijkheid van Suriname

       25 november 2015
25 november 1975: onafhankelijkheid van Suriname

Nederland raakte na een pijnlijk proces in 1949 zijn grootste kolonie Nederlands-Indië kwijt. Hierna hoopten ook de Surinamers de onafhankelijkheid snel te bereiken. Het zou echter nog even duren voor het zover was. Op 25 november 1975 verkreeg Suriname onafhankelijkheid. 40 jaar later worden de festiviteiten door de economische crisis slechts op eenvoudige wijze gevierd.

Lees verder

De Oriënt in reisverslagen

    12 november 2015
De Oriënt in reisverslagen

De ontdekking van de wereld was in volle gang, de (vroeg)moderne mens was nieuwsgierig naar het verre en onbekende. Naast de publicatie van fictieve verhalen zoals Robinson Crusoe en Gullivers Travels, werden er ook vele reisverslagen gepubliceerd, die gretig werden verslonden. Mede door deze reisverslagen ontstond het stereotype beeld van de Oriënt.

Lees verder