Periode in de geschiedenis van '1500-1700' met berichten over o.a.: VOC, Tachtigjarige Oorlog, WIC, Ontdekkingsreizen, Wetenschappelijke Revolutie, Reformatie, Contrareformatie, Renaissance en nog veel meer.

Een niet gemaakte reis naar Suriname…

    21 november 2014
Een niet gemaakte reis naar Suriname…

‘Eindelijk, na dat wy negen à tien weken op Zee waren geweest, zonder eenige gedenkwaardige ontmoeting gehad te hebben, wierpen wy op den 23 Juny [1680] het anker in den mond van de Rivier Suriname’, vertelt Adriaan van Berkel in het eerste hoofdstuk van zijn reis naar Suriname. Lees verder

Geschiedenis van de Statenbijbel

    20 november 2014
Geschiedenis van de Statenbijbel

Het eerste – in paars fluweel gebonden – exemplaar van de Statenvertaling heeft vrijdag 14 november tijdelijk een plaats gekregen in de pas geopende Catharinazaal van museum Catharijneconvent. Dit eerste exemplaar is in het bezit van het Utrechts Archief en is tijdelijk in bruikleen van het museum. De eerste druk van de Statenbijbel kwam in 1637 uit, na ruim elf jaar onafgebroken werk aan de vertaling. Lees verder

De revolutie van Copernicus

       20 november 2014
De revolutie van Copernicus

In 1543 liet de astronoom en wiskundige Nicolaas Copernicus een boek drukken dat het  wereldbeeld van de Europeanen op z’n kop zou zetten. In het boek, De revolutionibus orbium coelestium (Over de omwentelingen van de hemellichamen) stelde hij dat de zon niet om de aarde draait, maar andersom. Tot dan toe was men altijd uitgegaan van de modellen van Aristoteles en Ptolemeus, die de zon om de aarde lieten draaien. Uiteindelijk baande de revolutie van Copernicus de weg voor denkers als Galileo en Newton.
Lees verder

Columbus ontdekt het eiland Puerto Rico

Puerto Rico

Op 19 november 1493 zette Christoffel Columbus voet aan land in Puerto Rico. Het eiland in het Caribische gebied werd ontdekt op de tweede reis van Columbus naar Amerika. Het Indiaanse land werd gekolonialiseerd en maakte tot het eind van de 19e eeuw een belangrijk deel uit van het Spaanse koninkrijk. Lees verder

De beha door de eeuwen heen

       12 november 2014
De beha door de eeuwen heen

Op 3 november werd gevierd dat het honderd jaar geleden was dat het patent op de Backless Brassière door de Amerikaanse patentautoriteit werd goedgekeurd. Ontwerpster Mary Phelps Jacob bevrijdde hiermee vrouwen van het verstikkende korset. Al sinds de oudheid dragen vrouwen beha-achtige kledingstukken om de borsten te ondersteunen of te bedekken. Lees verder

Vrede van Xanten

    12 november 2014
Vrede van Xanten

Op 12 november 1614 – nu 400 jaar geleden – werd de ‘vrede’ van Xanten gesloten: de vorstenhuizen van Brandenburg (Pruisen) en Palts-Neuburg verdeelden de macht over de Nederrijn-vorstendommen. Met deze afspraak moest een eind komen aan de opvolgingsstrijd tussen beide vorstenhuizen over wie de hertogdommen Kleef, Gulik, Berg en de graafschappen Mark en Ravensberg mocht besturen. Aangezien de Republiek zich actief inzette om dit verdrag te waarborgen, kan tevens gesproken worden over 400 jaar Nederlands-Pruisische betrekkingen. Lees verder

Geschiedenis van Rottumerplaat en Rottumeroog

       7 november 2014
Geschiedenis van Rottumerplaat en Rottumeroog

Uit onderzoek van Rijkswaterstaat en Deltares blijkt dat onze achterste twee waddeneilanden, Rottumerplaat en Rottumeroog en de zandplaat Zuiderduin de komende decennia niet zullen verdwijnen. Aanvankelijk werd vaak gedacht dat deze onbewoonde eilanden binnen een afzienbare tijd zouden kunnen vergaan. Ondanks dat er geen mensen op de eilanden meer wonen kennen ze toch een rijke historie. Lees verder

Adriaan van Berkel gaat naar de Barrebiesjes

    7 november 2014
Adriaan van Berkel gaat naar de Barrebiesjes

Onlangs verscheen een heruitgave van de reisverslagen van Adriaan van Berkel, oorspronkelijk gepubliceerd in 1695 door uitgever Johan ten Hoorn in Amsterdam. Het eerste deel beschrijft de avonturen van Adriaan van Berkel in Berbice, het oostelijk deel van het huidige Guyana; het tweede deel geeft een beschrijving van Suriname, de van oorsprong Engelse kolonie die in 1667 in Nederlandse handen was gekomen. Lees verder

Vrede van de Pyreneeën wordt gesloten

Schilderij met daarop Lodewijk XIV en Filips IV die de Vrede van de Pyreneeën sluiten

Op 7 november 1659 wordt de Vrede van de Pyreneeën gesloten tussen de Franse koning Lodewijk XIV en de Spaanse koning Filips IV. Het Verdrag beëindigde de Frans-Spaanse Oorlog ( 1635-1659) die als nasleep van de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) was ontstaan. Spanje raakte heel wat gebieden kwijt in ruil voor vrede die Frankrijk daarop bereid was te sluiten. Lees verder

Nederlander Hendrick Hamel, de ontdekker van Korea

       4 november 2014
Nederlander Hendrick Hamel, de ontdekker van Korea

Tijdens het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Zuid-Korea werden de vriendschappelijke banden tussen de twee landen nog eens aangehaald. De relatie tussen Nederland en Zuid-Korea gaat al ver terug. Het was de Nederlander Hendrik Hamel die als een van de eerste Europeanen aankwam in Korea.
Lees verder

Spaanse Furie van Antwerpen

Spaanse Furie van Antwerpen

Antwerpen 1576 – Ruim 6.000 muitende Spaanse soldaten trekken de stad Antwerpen binnen. Sommige van hen hebben al ruim 2,5 jaar niet meer betaald gekregen en ze zijn aan het plunderen geslagen. Bij de Spaanse Furie van Antwerpen komen uiteindelijk meer dan 7.000 burgers om het leven.

Lees verder

Triple Alliantie (1596)

Triple Alliantie (1596)

Op 31 oktober 1596 sloten Frankrijk, Engeland en de Republiek der Verenigde Nederlanden een militair bondgenootschap tegen Spanje. Dit bondgenootschap betekende dat alle drie de landen een militair steuntje in de rug kregen, maar het was ook de eerste keer dat buitenlandse mogendheden de Republiek als zelfstandige staat erkenden. Lees verder

Rivalen aan het Haagse Hof – Elizabeth Stuart en Amalia van Solms

    29 oktober 2014
Rivalen aan het Haagse Hof - Elizabeth Stuart en Amalia van Solms

Tot en met 15 maart 2015 staan in het Haags Historisch Museum twee van de meest invloedrijke vrouwen uit de Gouden Eeuw recht tegenover elkaar: Elizabeth Stuart (1596-1662) en Amalia van Solms (1602-1675). In de tentoonstelling Rivalen aan het Haagse Hof laat het museum zien hoe deze vrouwen elkaar constant de loef probeerden af te steken. De bezoeker wordt meegenomen naar het weelderige hofleven van Den Haag in de 17de eeuw. Lees verder

Wetenschapper Christiaan Huygens publiceert zijn eerste boek

Christiaan Huygens

Op 29 oktober 1651 publiceert de Nederlandse wetenschapper Christiaan Huygens nieuwe wiskundige formules over kwadratuur. Deze formules, de Theoremata de Quadratura, waren nieuwe, eigen ontdekkingen en de verbeterde versie van beweringen van wiskundige Gregorius van St. Vincent over kwadratuur. Het was het eerste geprinte werk van Christiaan Huygens. Later groeide Huygens uit tot Nederlands grootste wetenschapper uit de Gouden Eeuw. Lees verder

De geschiedenis van Dejima

       28 oktober 2014
De geschiedenis van Dejima

Op 28 oktober begonnen koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan een driedaags staatsbezoek aan Japan. De betrekkingen tussen Nederland en Japan gaan al eeuwen terug. De Nederlanders hadden zelfs een tijdlang het alleenrecht op de handel met Japan. Die handel verliep via het kunstmatige eilandje Dejima.  Lees verder

Brecht van Alcmaer – Vier eeuwen oud massagraf in hartje Alkmaar

    22 oktober 2014
Brecht van Alcmaer - Vier eeuwen oud massagraf in hartje Alkmaar

Toen een groep Leidse studenten eind 2010 opgravingen deed ter voorbereiding van de aanleg van een nieuwe parkeerplaats in het centrum van Alkmaar kwamen zij voor een grote verrassing te staan: plots ontdekten zij een massagraf uit de Tachtigjarige Oorlog. Wie lagen hier? Waarom zijn zij hier begraven, en wat is er met hen gebeurd? Lees verder