Periode in de geschiedenis van ’1900-1945′ met berichten over o.a.: de Eerste Wereldoorlog, Interbellum, Tweede Wereldoorlog, Spaanse Burgeroorlog, Revolutie in Rusland, economische crisis en nog veel meer.

Bombardement op Coventry

Bombardement op Coventry

Coventry 1940 – Op 14 november bombarderen 515 Duitse bommenwerpers de Engelse stad Coventry. Bij het bombardement vallen ruim 550 burgerslachtoffers en wordt een groot deel van de stad compleet verwoest. De verwoesting is zo groot, dat Joseph Goebbels later de term Coventriert gebruikt om een complete verwoesting van een vijandige stad te beschrijven.

Lees verder

Wapenstilstand Eerste Wereldoorlog

Wapenstilstand Eerste Wereldoorlog

Parijs 1918 – In een treinwagon in een bos vlakbij Parijs ontmoet de Duitse politicus Matthias Erzberger de Franse bevelhebber Ferdinand Foch. Ze zijn beide door hun eigen land afgevaardigd om deel te nemen aan de vredesonderhandelingen. Op 11 november, om 5 uur ’s ochtends, tekenen ze de wapenstilstand die een einde maakt aan de Eerste Wereldoorlog.

Lees verder

De Russische burgeroorlog 1917-1922

       11 november 2014
De Russische burgeroorlog 1917-1922

De Russische revoluties van 1917 hadden een einde gemaakt aan de tsaristische regering, maar de overwinning van de bolsjewieken was nog verre van zeker. De tegenstellingen in Rusland waren onverminderd groot en verzet tegen de bolsjewistische plannen leidde tot de Russische burgeroorlog die tot 1922 zou duren. Lees verder

De Mexicaanse Revolutie

       10 november 2014
De Mexicaanse Revolutie

In 1910 brak in Mexico een conflict uit dat de geschiedenis in zou gaan als de Mexicaanse Revolutie. De revolutie liep uit op een totale burgeroorlog tussen verschillende facties, die steeds wisselende allianties sloten. In 1917 werd een nieuwe grondwet aangenomen, die het einde van de revolutie inluidde. In 1920 was de revolutie zo goed als over, hoewel er hier en daar nog schermutselingen plaatsvonden.
Lees verder

Bierkellerputsch van Adolf Hitler

Bierkellerputsch van Adolf Hitler

München 1923 – De economie van de Duitse Weimarrepubliek lag in puin en de ontevredenheid onder de bevolking was groot. Hitler zag zijn kans schoon en verklaarde op 8 november 1923 vanuit een bierkelder dat de Duitse revolutie was begonnen. Zijn staatsgreep mislukte jammerlijk en bij een vuurgevecht ontkwam Hitler zelf slechts ternauwernood aan de dood.

Lees verder

Eerste radio-uitzending in Nederland

Eerste radio-uitzending in Nederland

Den Haag 1919 – Boven de deur van zijn ‘studio’ prijkt een bordje met de tekst “Brandt dit licht, dan koppen dicht”. Vanuit zijn eigen woonhuis verzorgt Hans Idzerda op de avond van 6 november 1919 de eerste radio-uitzending in Nederland en stichtte daarmee eveneens de eerste commerciële radio-omroep ter wereld.

Lees verder

De geschiedenis van de leus Arbeit macht Frei

       5 november 2014
De geschiedenis van de leus Arbeit macht Frei

In de nacht van 1 op 2 november 2014 hebben onbekenden een deel van de toegangspoort naar het voormalige concentratiekamp Dachau gestolen. De deur werd waarschijnlijk gestolen tijdens de wisseling van de wacht. Hoewel de politie weinig kwijt wil over het onderzoek naar de verdwijning, wilde zij op 4 november wel melden dat ze uitgaat van een Neonazi-motief. Dachau was het eerste grote kamp dat werd geopend door de Nazi’s in 1933. Daar werd ook voor een van de eerste keren gebruik gemaakt van de leus ‘Arbeit macht Frei’. Lees verder

De Slag om de Schelde

       3 november 2014
De Slag om de Schelde

Dit weekend woonden tienduizenden de herdenking van de Slag om de Schelde bij. Deze slag, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog is minder bekend dan bijvoorbeeld de slag om Arnhem, maar was van groot belang voor de bevrijding van Europa. De gevechten die meer dan vijf weken duurden, kostten duizenden soldaten het leven.
Lees verder

Onnoemelijke dingen

    30 oktober 2014
Onnoemelijke dingen

Europeanen keken onbekommerd naar inheemse volkeren die werden getoond op wereldtentoonstellingen, maar castraten zongen verwijfd en pastoors konden geen moordenaars zijn. Hoe modern en vrij mensen zich ook voelden, zo omstreeks 1900, ‘gevoelige kwesties’ waren er in overvloed. Lees verder

Tsjecho-Slowakije wordt onafhankelijk

Tomas Masaryk leest de onafhankelijkheidsverklaring voor van Tsjecho-

Op 28 oktober 1918 wordt Tsjecho-Slowakije onafhankelijk van Oostenrijk-Hongarije. De hoeveelheid verschillende bevolkingsgroepen binnen Oostenrijk-Hongarije zorgden voor verdeeldheid, bovendien verlangden de Slavische volkeren naar autonomie. Door de Eerste Wereldoorlog viel Oostenrijk-Hongarije in 1918 uit elkaar waardoor de Eerste Tsjecho-Slowaakse Republiek kon worden gesticht. Lees verder

De slag in de Golf van Leyte

De slag in de Golf van Leyte

Op 26 oktober 1944 eindigde de grootste zeeslag van de Tweede Wereldoorlog. De Japanse marine probeerde te verhinderen dat de Amerikanen op het Filipijnse eiland Leyte zouden landen. De Slag in de Golf van Leyte duurde van 23 oktober tot 26 oktober en betekende het grootste verlies voor de Japanse marine. Het was ook de eerste keer dat de Japanners kamikazevliegtuigen inzetten.

Lees verder

‘Stille Getuigen’ Sporen van de Eerste Wereldoorlog

    21 oktober 2014
'Stille Getuigen' Sporen van de Eerste Wereldoorlog

De klaproos is het internationale symbool van de Eerste Wereldoorlog geworden. Deze bloem was het enige dat nog op de verwoeste slagvelden in België en Frankrijk wilde groeien. Door kolonel John McCrae (1872-1918) is het bekende gedicht ‘ In Flanders fields‘ over deze klaprozen geschreven. Nog steeds staan in Noord-Frankrijk de velden vol met klaprozen, die met deze kennis, aan de Eerste Wereldoorlog doen herinneren. Fotografen Egbert Sepp en Siska Alkema hebben deze sporen van de Eerste Wereldoorlog vastgelegd in het fotoboek ‘Stille Getuigen’. 
Lees verder

Liberation Route Europe: omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is

    13 oktober 2014
Liberation Route Europe.

De Liberation Route Europe. Een route die dwars door Europa loopt en het pad volgt dat de geallieerden in 1944 en 1945 hebben bewandeld om een eind te maken aan de Duitse Tweede Wereldoorlog. Een uniek project, waarbinnen honderden historici, musea, toeristische partners en anderen uit zes landen de handen ineen hebben geslagen om te laten zien welke prijs is betaald voor een vrij Europa.

Lees verder

Machinist en wereldverbeteraar

    2 oktober 2014
Cover Machinist en wereldverbeteraar

Arbeiders hadden in de negentiende eeuw weinig mogelijkheden om zichzelf intellectueel te ontwikkelen. Ook machinist Bram Lansen (1847-1931) moest hard en lang werken om zijn gezin te onderhouden. Maar hij wilde meer. Lees verder

Vriend en vijand in het leven van Anne Frank

       2 oktober 2014
Vriend en vijand in het leven van Anne Frank

’s Werelds bekendste Joodse onderduikster in de Tweede Wereldoorlog, Anne Frank, heeft in haar korte leven aan den lijve ondervonden wat het is om goede vrienden en machtige vijanden te hebben. Vijf bijzondere vrienden, of ‘helpers’ worden geportretteerd, evenals twee mogelijke verraders van het onderduikadres en de SS’er die de familie Frank arresteerde. Lees verder

Mao Zedong roept Volksrepubliek China uit

Mao Zedong roept de Volksrepubliek China uit op 1 oktober 1949

Op 1 oktober 1949 riep Mao Zedong de Volksrepubliek China uit in Peking. Na een jarenlange strijd tussen de communisten onder leiding van Mao Zedong en de nationalisten onder leiding van Chiang Kai-shek, verkregen de communisten de macht in het Aziatische land. Lees verder