De vroege middeleeuwen beslaan de periode van 500 tot 1000 en luidden de middeleeuwen als geheel in. Kenmerkend voor dit tijdvak waren de vele volksverhuizingen en de invoering van het leenstelsel. Lees in het dossier ‘vroege middeleeuwen’ over het Merovingische en Karolingische Rijk, de Romeinse cultuur, het christendom, de Feodaliteit en het hofsysteem.

De geschiedenis van Qatar

       13 november 2014
De geschiedenis van Qatar

Er heeft geen corruptie plaatsgevonden bij het toewijzen van het WK voetbal in 2022 in Qatar. Daarmee blijft Qatar gastland. Dat is de reactie van de FIFA op een rapport van Michael Garcia. Al sinds in 2010 bekend werd dat het WK van 2022 in Qatar plaats gaat vinden, is er veel commotie rondom het rijke oliestaatje. Lees verder

Firapeel, studievereniging voor mediëvisten

    6 november 2014
Firapeel, studievereniging voor mediëvisten

De studievereniging Firapeel is op 23 januari 1984 opgericht door studenten van de Vakgroep Nederlands van de toenmalige Rijks Universiteit Utrecht (RUU). Sindsdien is de vereniging uitgegroeid tot een landelijk platform voor mediëvisten van allerlei pluimage. Onder haar ruim 230 leden telt zij studenten, alumni, docenten en andere mensen die geboeid zijn door de middeleeuwen. Lees verder

Mohammed en het vijandige Mekka

       23 oktober 2014
Mohammed en het vijandige Mekka

Niet alleen het christendom kende in haar beginperiode een moeilijke tijd van onderdrukking en vervolgingen. De rond 570 geboren Mohammed werd vanwege het verkondigen van nieuwe ideeën in zijn geboortestad niet bepaald gewaardeerd. In 622 moest hij daarom Mekka ontvluchten. Enkele volgelingen gingen met hem mee. Deze vlucht staat bekend als de Hidjra. Lees verder

‘De invloed van Merovingische sieraden op hedendaagse juweelkunst’

    13 oktober 2014
Gesp van Rijnsburg

Op vrijdag 24 oktober geeft juwelenhistoricus Martijn Akkerman bekend van Tussen Kunst en Kitsch, een lezing in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Vanaf 19.30 zijn bezoekers welkom om te luisteren naar zijn verhaal over de invloed van Merovingische sieraden op hedendaagse juweelkunst. De lezing staat in het kader van de tentoonstelling ‘Gouden Middeleeuwen’ die nog tot 26 oktober te bezichtigen is in het Rijksmuseum van Oudheden. Lees verder

De Moorse uitvinder Abbas Ibn Firnas

       3 oktober 2014
De Moorse uitvinder Abbas Ibn Firnas

Uit een artikel in Trouw van 2 oktober 2014 blijkt dat er veel kritiek bestaat op de in Rotterdam geopende internationale tentoonstelling ‘1001 inventions’, over onbekende prestaties van de moslimbeschaving. Het belangrijkste punt van kritiek betrof de claim dat de moderne luchtvaart te danken zou zijn aan de Islamiet Abbas Ibn Firnas. Volgens Mohammed El-Gomati, een van de initiatiefnemers van de tentoonstelling, wordt die claim helemaal niet gemaakt. Lees verder

Archeologische schatten van Zuid-Holland

    2 oktober 2014
Special Archeologie Magazine Zuid-Holland

Lees het komende nummer van Archeologie Magazine!

Lees verder

Liefde tussen vijanden

       1 oktober 2014
Liefde tussen vijanden

Er zijn vele verhalen en andere cultuuruitingen die gaan over een gedoemde of onmogelijke liefde. Door de gehele geschreven geschiedenis heen lijkt het een terugkerend thema. Shakespeare spreekt in misschien wel het bekendste verhaal in dit ‘genre’ – Romeo & Juliet – over star-crossed lovers. In verband met de themamaand Vriend & Vijand worden een aantal van dit soort verhalen uit verschillende culturen en tijden beschreven. Het gaat dan in het bijzonder om legenden en historische vertellingen waarin geliefden door vijandschap in de directe omgeving ten val komen.

Lees verder

Kennis in beeld

    8 juli 2014
Kennis in beeld - Denken en doen in de Middeleeuwen

Hoe zagen middeleeuwers zichzelf en de wereld waarin zij leefden? Welke kennis en inzichten bezaten zij en hoe gaven zij deze door? Antwoorden op deze vragen zijn te vinden in de zogenaamde artesliteratuur: instructieve teksten op het gebied van techniek en wetenschap.

Lees verder

De geschiedenis van Bulgarije

       30 juni 2014
Hoofdstad Bulgarije Sofia 1940

Op 29 juni 2014 werd er bekend dat het Bulgaarse parlement zal worden ontbonden en er een interim-regering zal zijn tot aan de nieuwe verkiezingen in oktober. Door de lastige economische situatie groeide de laatste tijd de kritiek op de socialistische premier Plamen Oresharski . De bankenrun die eerder deze week plaatsvond lijkt de druppel te zijn geweest. Bulgarije heeft een moeizame start in de Europese Unie, na haar aantreden als armste lidstaat in 2007. Lees verder

‘s Werelds oudste parlement wordt gesticht in IJsland

's Werelds oudste parlement wordt gesticht in IJsland

Op 23 juni 930, nog geen zestig jaar nadat een aantal Noren zich permanent settelden in IJsland, komt de Alþingi voor het eerst samen. Het wordt gezien als het oudste parlement in de wereldgeschiedenis. Lees verder

Maastricht, ‘the place to be’ in de Merovingische tijd

    4 juni 2014
Affiche Gouden Middeleeuwen in het RMO.

Op dinsdag 10 juni geeft drs. Wim Dijkman, conservator van het Centre Céramique in Maastricht, een lezing in het Rijksmuseum van Oudheden. Vanaf 19.30 uur zijn bezoekers welkom om te luisteren naar zijn verhaal over Maastricht in de Merovingische tijd, toen de stad een centrumfunctie had in zowel religieus als economisch opzicht. Hij doet dit in het kader van de nieuwe tentoonstelling Gouden Middeleeuwen in het Rijksmuseum van Oudheden.

Lees verder

Jodenvervolging in Hongarije

Boedapest Hongarije 1918

Op 27 mei 1529 werden dertig joden op de brandstapel gezet in de Hongaarse stad Perzinok. Het was niet de eerste keer dat de leden van de Joods-Hongaarse gemeenschap met geweld om het leven werden gebracht door de christelijke Hongaren. De joden in Hongarije waren eeuwen daarvoor in Hongarije terecht gekomen en werden meermaals vervolgd. Lees verder

De geschiedenis van mijnen en mijnrampen

       14 mei 2014
Paard trekt een kolentrein in de Nederlandse Staatsmijnen 1917

Op 14 mei 2014 liet de Turkse premier Erdogan weten dat het dodental van de mijnexplosie nabij Soma nog steeds oploopt. Tot nu toe zijn er 238 slachtoffers geteld, maar er wordt gevreesd voor de levens van de mijnwerkers die ingesloten zitten in de mijn. In het verleden is Turkije ook al getroffen door mijnongelukken. Mijnen zijn in de geschiedenis belangrijke bronnen van welvaart voor landen geweest, maar nemen ook veel risico´s met zich mee voor de mijnwerkers. Lees verder

Gouden Middeleeuwen

    1 mei 2014
Buidelbeker, gevonden in Bergeijk, 550-700. Collectie en foto: Leiden, Rijksmuseum van Oudheden

Tot en met 26 oktober is in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden de tentoonstelling Gouden Middeleeuwen te zien. Hierin toont het museum een compleet ander beeld van de Vroege Middeleeuwen (400-700 na Chr.) dan in de schoolboeken voorkomt. Geen donkere periode, geen grote volksverhuizingen en geen arme mensen, maar een rijke, gezonde tijd waarin mensen ouder werden dan tijdens de Romeinse overheersing ervoor en de Karolingische periode erna.

Lees verder

Gouden Middeleeuwen, Nederland in de Merovingische wereld

    18 april 2014
Gouden Middeleeuwen, Nederland in de Merovingische wereld

Vanaf 25 april is in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden de tentoonstelling Gouden Middeleeuwen, Nederland in de Merovingische wereld, 400-700 na Chr. te zien. De tijd ná de Romeinen en vóór Karel de Grote. Een tijd die in de schoolboeken bekend staat om de grote volksverhuizingen; een arme, donkere tijd. Het museum rekent af met dit beeld. Recent onderzoek heeft laten zien dat de tijd van 400 tot 700 na Chr. een rijke periode moet zijn geweest. Mensen werden ouder en leefden gezonder dan in de eeuwen ervoor en erna. Bij opgravingen zijn grote nederzettingen gevonden waarin duidelijk sprake is van vaste bewoning. De Merovingische periode in Nederland moet een welvarende tijd zijn geweest. Lees verder

Zeldzame vroegmiddeleeuwse muntschat gevonden bij opgravingen Domplein

    17 april 2014
Vroegmiddeleeuwse muntvondst Domplein.

Bij de opgravingen voor DOMunder, dat op 2 juni opengaat, is een groot aantal vroegmiddeleeuwse gouden en zilveren munten gevonden. Nederland is daarmee een zeldzame muntschat rijker. Wat de vondst nog waardevoller maakt, is het feit dat meerdere munten direct te koppelen zijn aan een archeologisch spoor. De muntschat lijkt daarmee een sleutelrol te gaan spelen in de datering en de plaats van opeenvolgende kerken op het Domplein. Lees verder