Een paar keer per jaar brengt Elsevier een speciale editie uit. Deze edities behandelen uitvoerig een onderwerp, zoals: de Islam, Europa, het Christendom, het Revolutiejaar 1989 of een land. Van deze uitgaven zijn een aantal artikelen te lezen op IsGeschiedenis. 

De handel stond altijd voorop

De handel stond altijd voorop

Kooplui, dominees en reizigers vonden afgelopen 400 jaar de weg naar Istanbul

‘Rond half elf werden er drie schoten gehoord door de bewoners van het huis. Mevrouw Mock hoorde direct daarna voetstappen langs het verandaraam. Een van de bedienden liep naar de deur die toegang verschafte tot de tuin en zag een lichaam op de oprijlaan liggen. Mevrouw Mock en twee andere bedienden werden geroepen en gingen naar de plaats des onheils. Ze dachten dat het een flauwte betrof; pas toen het lichaam werd omgedraaid, beseften ze wat er was gebeurd.’

Lees verder

30 jaar koningin Beatrix

FEEST - Beatrix wordt 60. Feest in het Paleis op de Dam, 1998. (Bron: Elsevier)

In 1980 gaat aan hof het roer om: geen extravagantie, maar professionaliteit

Onze geschreven Grondwet biedt de monarch veel ruimte. Hij benoemt en ontslaat ministers, is lid van de regering, kan wetgeving blokkeren, ook als die door beide Kamers is aangenomen, hij is voorzitter van de Raad van State, die veel aan rechtspraak doet; zijn opvolger komt op de troon op grond van monarchaal erfrecht zonder dat iemand er iets tegen kan doen; als de regerende familie uitsterft – kleine kans – blijft de monarchie overeind, want het parlement mag dan alleen maar een nieuwe Koning benoemen en niet de republiek uitroepen. Wie anders wil, moet de Grondwet veranderen, en dat valt niet mee. Lees verder

De munt in Nederland in vogelvlucht

De munt in Nederland in vogelvlucht

Na de ponden kreeg Nederland in 1521 de gulden – tot 1999 een vrij stabiele munt

De valutageschiedenis van Europa is wel vergeleken met het ontstaan van een grote rivier. Zoals een rivier steevast ontspringt aan een reeks kleine stroompjes, zo komen zowel de Nederlandse gulden als de euro voort uit verschillende geldeenheden, die op een gegeven moment in elkaar opgingen.

Lees verder

Overleven door de eeuwen heen

Overleven door de eeuwen heen

De adel heeft het in Nederland niet makkelijk gehad, maar liet zich nooit wegcijferen

De geschiedenis van de Nederlandse adel is een beetje treurig. ‘Blauw bloed gedijt niet in een moerasland. Een platte horizon biedt geen perspectief voor nobiliteit,’ vatte de hoofdredacteur van het literair-culturele tijdschrift Hollands Maandblad Bastiaan Bommeljé het eens samen.

Lees verder

Katholieken: Van rijk rooms leven tot bestaan in de marge

FEESTJE - Viering in 2003 van herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853. (Bron: Elsevier)

Nederlandse katholieken werkten met groot succes aan hun emancipatie, maar zagen de laatste halve eeuw hun invloed tanen

Nederlanders zien zich graag als een verdraagzame natie die, mede door de heilzame invloed van het betrekkelijk liberale protestantisme, altijd een grote mate van godsdienstvrijheid heeft gekend. Er bestaat een beeld van het vaderland als een multireligieus paradijsje, waarin het gewone volk zijn eigen godsdienstige gang ging en pragmatische voormannen compromissen sloten.

Lees verder

De strijdvaardige gezant van Allah

De strijdvaardige gezant van Allah

Mohammed nam met enige tegenzin het werk van profeet op zich, maar bouwde doortastend een enorm werelds en geestelijk rijk op

De jongensnaam die momenteel het populairst is bij ouders in Amsterdam is de naam van een Arabische profeet die een kleine vijftien eeuwen geleden leefde. Dit is een indicatie van de enorme invloed die Mohammed tot op de dag van vandaag uitoefent. Hij werd geboren als zoon van een verdeeld woestijnvolk dat alleen de taal gemeenschappelijk had en praktisch geen verwachtingen koesterde ten aanzien van een leven na de dood. Als gezant van God organiseerde hij een militante religieuze beweging die, met gebruik van een flinke dosis geweld, de fundamenten legde van wat een groot werelds en geestelijk rijk zou worden.

Lees verder

Grondleggers van de Europese Unie

Het hotel San Domenico met op de achtergrond de vulkaan Etna (Bron: Elsevier)

Hoe dankzij een Nederlandse minister op Sicilië de basis voor de EU is gelegd

Bijna was het nog misgegaan. Op de laatste avond van de Conferentie van Messina, juni 1955, waren de zes ministers van Buitenlandse Zaken het nog steeds niet eens over een gezamenlijke verklaring. En die avond leek het er ook niet meer van te komen. De ministers hadden met hun ambtenaren een balletvoorstelling bijgewoond in de overblijfselen van het Grieks-Romeinse theater in Taormina, dat spectaculair gelegen is aan de Siciliaanse kust, een kilometer of zestig ten zuiden van Messina.

Lees verder

Strijden voor een joodse staat

NTIFADA - Israëlische militairen sturen een Palestijnse jongen weg tijdens strijd. (Bron: Elsevier)

Israël moest een veilig thuis worden voor alle joden, maar het vecht al sinds de oprichting in 1948 om zijn voortbestaan

Op 14 mei 1948, om precies vier uur ’s middags, slaat de aanstaande premier van Israël, David Ben-Goerion, met zijn voorzittershamer op tafel. De circa 250 zionisten in het Tel Aviv Museum, net klaar met het zingen van de Hatikva, hun volkslied, zijn op slag stil. Ben-Goerion leest de Israëlische onafhankelijkheidsverklaring voor. Onmiddellijk daarna zetten de aanwezigen opnieuw de Hatikva in. De staat Israël is geboren.

Lees verder